Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 312 19 19
  • 0 362 457 60 41
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit SAMSUN
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Hastane Santral Numarası: 

0 362 312 19 19  

       

 
 
 
 

Çocuk Hematoloji

 
Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Kardiyoloji Çocuk Romatoloji
Çocuk Allerji Hastalıkları Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Nefroloji Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Endokrinoloji Çocuk Hematoloji Çocuk Nöroloji Neonatoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk İmmunoloji  Çocuk Onkoloji Sosyal Pediatri

 

Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkoloji Bölümleri 1981 ve 1992 yıllarından itibaren hizmet vermekle birlikte, her iki bölümde 05.02.1997 tarihinde YÖK’ün 2093 sayılı yazısı ile ayrı bilim dalları olarak kurulmuşlardır. Bölümlerimiz YÖK tarafından çıkartılan Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak, 07.09.2009 yılında birleşmiş ve Çocuk Hematoloji – Onkoloji Bilim Dalı adını almıştır. Bölümümüzde nutrisyonel anemiler başta olmak üzere farklı anemi grupları, immün trombositopenik purpura (ITP), kemik iliği yetmezlikleri, hemofili, lösemi, lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü, diğer hematolojik ve onkolojik hastalığı olan hastaların tanı ve tedavi süreçleri yürütülmektedir. Hemofili’li hastalara Çocuk ve Yetişkin Hematoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dallarının katılımı ile yapılan “Hemofili Konseyi” sonrası radyoaktif sinevektomi işlemi yapılabilmektedir. Hemofili tanılı hastalar için Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dallarında ve Diş Hekimliği Fakültesinde sorumlu öğretim üyesi doğrudan hizmet verebilmektedirler. Radyoloji AD, Radyasyon Onkolojisi AD, Ortopedi ve Travmatoloji AD ile birlikte “Kemik Tümörleri Konseyi” ve Patoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Hemato-Onkolojisi yanı sıra ilgili tüm disiplinlerin katıldığı “Genel Tümör Konseyi” düzenli olarak haftada bir gün yapılarak multidisipliner yaklaşımla hastaların tanı ve tedavi süreçleri sürdürülmektedir. 
Bölümümüzde Şubat 2009 yılından itibaren 6 yataklı SADETTİN-VASFİ BAYSAL ÇOCUK KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ hasta kabulüne başlamış ve Mart 2010 tarihi itibarı ile toplam 16 hastaya kök hücre nakilleri gerçekleştirilmiştir. Tüm ünitemiz HEPA filtreli olup odalarımızda banyo, tuvalet, anne yatağı, bilgisayar, playstation II oyun konsolu ve internet bağlantısı mevcuttur.
 ÇOCUK HEMATOLOJİ LAB
 
Bölümümüzde üç poliklinik ve ayrı bir kök hücre nakli polikliniği, ayaktan kemoterapi ve transfüzyon salonları mevcuttur. Günlük poliklinik sayımız ortalama 80 civarındadır.
Bilim Dalımız içinde hizmet veren Çocuk Hematoloji laboratuarında, tam kan sayımı, periferik yayma, PAS-MPO-Heinz gibi özel boyalar, hemoglobin elektroforezi, koagülasyon testleri çalışılmaktadır. Ayrıca laboratuarımızda bulunan flow sitometri cihazı ile lösemi panelleri, lenfoma paneli, lenfosit alt grupları, vücut sıvılarından elde edilen hücrelerden uygun belirteçler ile tanıya yönelik diğer çalışmalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak flow sitometri ile kök hücre çalışmalarına yönelik araştırma projeleri de yürütülmektedir.
Hasta yatak sayımız 36’dır. Tüm odalarımız iki yataklı (anne yatakları da mevcuttur), televizyonlu, banyo-tuvaleti içerisinde, istendiğinde yoğun bakım olanaklarını sağlayabilen çağdaş bir şekilde yapılandırılmıştır. Doluluk oranlarımız yıllara göre değişmekle birlikte sürekli %90’nın üzerindedir. Serviste çocuk oyun odası ve “Mc Donalds İlköğretim Okulu” öğretmen ve eğitmenler ile birlikte hastaların eğitimden kopmamaları sağlanmaktadır. 
2006 yılından itibaren yan dal asistan eğitimi yapılandırılmıştır. Özellikle asistan ve yan dal asistanları için merkezimizin ciddi bir eğitim fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisas programına uygun olarak, rotasyona gelen asistanlar ve yan dal asistanları için tanımladığımız çekirdek eğitim programımız mevcuttur.
Bugüne kadar bilim dalında toplam 78 makale yayınlanmıştır.
 
Bilim Dalının Akademik Eleman Listesi
Prof. Dr. Sabri ACAR (Bilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Davut ALBAYRAK
Prof. Dr. Feride DURU
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Doç. Dr. Tunç FIŞGIN
Doç. Dr. Emel ÖZYÜREK
Doç. Dr. Canan ALBAYRAK
Yard. Doç. Dr. Murat ELLİ