Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 312 19 19
  • 0 362 457 60 41
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit SAMSUN
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Hastane Santral Numarası: 

0 362 312 19 19  

       

 
 
 
 

Çocuk Nefroloji

 
Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Kardiyoloji Çocuk Romatoloji
Çocuk Allerji Hastalıkları Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Nefroloji Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Endokrinoloji Çocuk Hematoloji Çocuk Nöroloji Neonatoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk İmmunoloji  Çocuk Onkoloji Sosyal Pediatri

 

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı çocukluk çağının böbrek, idrar yolları, eklem ve bağ dokusu hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Çocuk Nefroloji polikliniğinde her gün polikinik hizmeti verilmekte olup günlük yaklaşık 60-70 hasta muayene edilmektedir. Ünitemizde poliklinik, yataklı hasta izlemi, ayaktan periton diyalizi ve böbrek nakli hizmetleri pediatrik Nefroloji Ünitesi’nin öğretim üyeleri başta olmak üzere uzman personel tarafından hizmet verilmektedir.

Bölümümüzde yapılan tıbbi hizmetler ve tanısal işlemler

Bölümümüzde çocuklar için sürekli ayaktan periton diyaliz ünitesi mevcut olup bir periton diyaliz hemşiresi mesai saatleri içinde hastalarımıza çocuk nefroloji bölümü doktorları ile birlikte hizmet vermektedir. Hemodiyaliz hastaları ve hemoperfüzyon yapılması gereken zehirlenme olguları, hastenemiz hemodiyaliz ünitesinde Çocuk Nefroloji Bilim Dalının elemanları tarafından izlenmektedir.  Çocuklarda böbrek Nakline başlanmış olup,  hastalar böbrek nakline hazırlanmakta ve sonrasında da takip edilmektedir.

Gerekli görülen hastalar salı günleri “nefro-patoloji” Çarşamba “Organ nakli” Perşembe günleri “üroloji-nefroloji” Cuma günleri “çocuk cerrahisi-nefroloji” konseylerinde multidisipliner olarak değerlendirilmektedir.

 

İzlenen Hastalık Grupları 

Glomerülonefritler, nefrotik sendrom, idrar yolu enfeksiyonları, vezikoüretral reflü, tubulopatiler, üriner obstrüksiyon ve malformasyonlar, obstrüktif, akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbrek taşları konjenital ve herediter böbrek hastalıkları, vaskülitik hastalıklar, FMF, amiloidoz, sistematik hastalıkların böbrek tutuluşları, renal replasman tedavileri (periton diyalizi, hemodiyaliz, transplantasyon), hipertansiyon

 

Bilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Doç.Dr. Ozan Özkaya (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Şükrü Arslan

Uzm.Dr. Gürkan Genç (Nefroloji Yandal asistanı)

Uzm.Dr. Hülya Nalçacıoğlu (Nefroloji Yandal asistanı)