Cerrahi Tıp Bilimleri

    Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer alan anabilim dallarında 52’si Profesör, 24’ü Doçent, 29’u Yardımcı Doçent, 3’ü Uzman kadrosunda çalışan toplam 108 öğretim elemanı görev almaktadır. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü anabilim dalları mezuniyet öncesi tıp eğitimi eğitsel faaliyetlerine katılım gösterirken, halen tıpta uzmanlık eğitimi gören 113 araştırma görevlisine mezuniyet sonrası tıp eğitimi verilmektedir.  Ayrıca 2 yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimine devam etmektedir. İlgili ana bilim dalları tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastaların tıbbi teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü; Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dallarını içermektedir.  İlgili anabilim dallarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 206,449 ayaktan ve yatan hastaya sağlık hizmeti verilmektedir.
 
    Bu zamana kadar Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü’nden 619 araştırma görevlisi uzman olarak mezun olmuştur. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü yaptığı bilimsel araştırma çalışmaları ile sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
 
İLETİŞİM
Telefon numarası  0 362 312 19 19-2588