Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mehmet Ender ARITÜRK               Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ferit BERNAY
Doç.Dr.Ünal BIÇAKÇI
Dr.Öğr. Üyesi Berat Dilek DEMİREL


Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 

1.Anabilim Dalı tarihçesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi kliniği 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yetişmiş olan Prof. Dr. Naci Gürses (o zaman doçent) tarafından Türkiye’de açılan 5. Çocuk cerrahisi merkezi olarak kuruldu. İlk asistanları Ferit Bernay 1979’da ve Ender Arıtürk 1981 yılında göreve başladı. Kliniğimizde o günden bugüne 30 çocuk cerrahisi uzmanı yetişmiştir. 1993 yılında Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına bağlı olarak Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuştur.
 
Kuruluşundan bugüne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yetişmiş Çocuk Cerrahisi Uzmanları;
Dr. Ferit Bernay (1984), Dr. Ender Arıtürk (1986), Dr. Mehmet Pul (1987), Dr. Selahattin Aktaş (1990), Dr. Cengiz Gidener (1991), Dr. Baycan Özçelik (1992), Dr. Savaş Demirbilek (1993), Dr. Ahmet Saraç (1996), Dr. Salih Somuncu (1996), Dr. Selami Sözübir (1997), Dr. Semih Görk (1997), Dr. Mithat Günaydın (1997), Dr. Faruk Kazancı (1998), Dr. Nurseli Toksoy (1999), Dr. Ali Osman Katrancı (1999), Dr. Aybars Özkan (2002), Dr. Dilek Polat (2002), Dr. Ünal Bıçakcı (2004), Dr. Hakan Başkaya (2004), Dr. Banu Kırdar (2005), Dr. Ömer Faysal Çadır (2005), Dr. Ahmet Levent Üstün (2006), Dr. Mehmet Yazıcı (2007), Dr. Ahmet Oktay Cihan (2007), Dr. Tülin Öztaş (2008), Dr. Gülay Deveci (2009), Dr. Asudan Tuğçe Bozkurter (2011), Dr. Hasan Öğünç Apaydın (2012), Dr. B. Dilek Demirel (2013), Dr. Ezgi Gün Soytürk (2017), Dr. Ayşe Bahar Önaksoy (2018), Dr Sertaç Hancıoğlu (2018)
 
Çocuk Ürolojisi Yandal Uzmanı;
Dr. Beytullah Yağız (2016)
Dr. Yaşar Issı (2016)
 
Kuruluşundan bugüne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak çalışıp ayrılmış Çocuk Cerrahisi Uzmanları;
Prof Dr Rıza Rızalar
Prof Dr Burak Tander  
Yard Doç Dr H. Suat Ayyıldız
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanları;
Prof Dr Naci Gürses            (1977-1998)
Prof Dr Ender Arıtürk           (1998-2000)
Prof Dr Ferit Bernay            (2000-2009)
Prof Dr Rıza Rızalar (2009)
Prof Dr Ferit Bernay (2009-2011)
Prof Dr Rıza Rızalar (2011-2016)
Prof Dr Burak Tander          (2016)
Prof Dr Ender Arıtürk           (2017-……)

2.Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bilimsel eğitim programını Türkiye Çocuk Cerrahi Derneği (TÇCD) danışma kurulunda alınan kararlar doğrultusunda modern tıbbın gerektirdiği şekilde yürütmektedir. TÇCD Avrupa Çocuk Cerrahisi Board’una göre hedeflerini ve programlarını belirlemektedir. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının hedefi öğrencilerini Çocuk cerrahisi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerle donanmış, asistanlarını da modern çocuk cerrahisiyle ilgili teorik bilgileri öğrenmiş, alanıyla ilgili ameliyatları başarıyla gerçekleştirebilir durumda mezun etmektir.

3.Öğretim Türü 
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı mezuniyet öncesi Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim vermekte, mezuniyet sonrasında tıpta uzmanlık öğrencilerine Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı ve Çocuk Ürolojisi Yandal Uzmanlığı eğitimi vermektedir.

4.Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi  

Prof. Dr. Mehmet Ender Arıtürk                             Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay
Doç. Dr. Ünal Bıçakcı
Dr.Öğr.Gör. Berat Dilek Demirel

5.Anabilim Dalının  Düzenlediği Akademik Etkinlikler
5.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
Karadeniz Çocuk Cerrahları Bölge Toplantıları
Pectus Excavatum’ da Nuss ameliyatı çalıştayı (3 Mayıs 2012, Samsun)
1st, 2nd, 3rd, 4th Recent Advances In Pediatric Minimally Invasive Surgery.(Web-Symposium)
Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu (2011, Samsun)
Ulusal Çocuk Ürolojisi Eğitim Kursu (25-26 Ekim 2017)
 

6.Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bugüne kadar 100’den fazla uluslararası makale ve bildiri ile 200’e yakın ulusal makale ve bildiri yayınlamıştır.

7.Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD)
Pediarik Üroloji Derneği

EUPSA (European Pediatric Surgeons’ Association)

BAPS (British Association of Paediatric Surgeons )

BAPES (British Association of Pediatric Endoscopic Surgeons)

WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons)

 

8.Anabilim Dalının Kendine Özgün Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Çocukluk çağı cerrahi ve ürolojik hastalıkların tanı ve takip merkezi olan kliniğimizde yenidoğan cerrahisi, kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, seksüel gelişim bozuklukları, hipospadias ve çocuk ürolojisine ait diğer patolojiler, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, travma cerrahisi gibi bir çok ameliyat başarıyla uygulanmaktadır.

9.Anabilim Dalının kendisi için öngördüğü gelecek planı   

Modern tıbbın cerrahi gelişimlerine ayak uydurarak, gerek akademik faaliyetlerimizin ve eğitim programlarımızın gerekse cerrahi kalitemizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak öncelikli hedefimizdir. Karadeniz bölgesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanlarının gelişimine katkıda bulunmak adına bölgesel seminerler ve workshoplar düzenlenmektedir. Bir diğer hedefimizde daha önceki yıllarda yapılan Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi kongrelerini üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirmektir.