Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi :

Prof. Dr. Mehmet Ender Arıtürk                          
 Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay
Doç. Dr. Ünal Bıçakcı
Öğr.Gör. Berat Dilek Demirel

 

 1. ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
   
  Tarihçe                      
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yetişmiş olan Prof. Dr. Naci Gürses (o zaman doçent) tarafından Türkiye’de açılan 5. Çocuk Cerrahisi merkezi olarak kuruldu. O günden bugüne aralıksız hizmet vermektedir.
   
  Verilen Hizmetler     
  Bölümümüzde tanı, takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar:
   
  • Doğum öncesi ve sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri, 
  • Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin doğumsal anomalileri, 
  • Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların doğumsal anomalileri, 
  • Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri, 
  • Böbrekler, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anomalileri, 
  • Genital sistemin doğumsal anomalileri, 
  • Doğumsal onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yoları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler). 
  • Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin edinsel cerrahi sorunları, 
  • Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların edinsel cerrahi sorunları, 
  • Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel cerrahisorunları, 
  • Böbrekler, idrar yolları, mesanenin  edinsel cerrahi sorunları, 
  • Genital sistemin edinsel cerrahi sorunları, 
  • Onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler). 
  • Endokrin organ cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler), 
  • Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları), 
  • Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları)
  • Endoskopiler (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner ve genital sistem)
   
   
  Müracaat Şekli         (Randevulu)
   
   
   
  Öğretim Üyeleri Bilgileri
   
  Adı Soyadı Alanı E Mail Adresi Dahili Telefon
  Prof.Dr.M.Ender ARITÜRK
  (Anabilim Dalı Başkanı)
  Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik üroloji menderariturk@gmail.com 2489
  Prof.Dr.Ferit BERNAY Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik üroloji,
  Minimal İnvaziv Cerrahi
  bernayf@gmail.com 2516
  Doç.Dr.Ünal BIÇAKCI Genel pediatrik cerrahi, Pediatrik Üroloji drbicakci@gmail.com 2731
  Öğr Gör B. Dilek DEMİREL Genel pediatrik cerrahi, Minimal İnvaziv Cerrahi dilek.demirel@omu.edu.tr 3510
   
   
   
   
  Anabilim Dalına Ait İletişim Bilgileri
  Poliklinik Sekreteri       :0-362-3121919/ 3452
  Departman Sekreteri    :0-362-3121919/ 3452
  Servis Sekreteri           :0-362-3121919/ 2382
  Ürodinami Atölyesi      :0-362-3121919/ 3710
   
   
  Poliklinik ve Anabilim Dalı: Çocuk Hastanesi 1. kat
  Servis: Erişkin Hastanesi 6. kat