Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Ayfer KAMALI POLAT      
Prof.Dr.Cafer POLAT    
Prof.Dr.Necati ÖZEN
Prof.Dr. Mahmut BAŞOĞLU              (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr.Bekir KURU

Prof.Dr.Bahadır Bülent GÜNGÖR
Doç.Dr.Gökhan Selçuk ÖZBALCI
Doç.Dr.Saim Savaş YÜRÜKER
Dr. Ögr.Üyesi Kağan KARABULUT
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ÖZŞAY
Öğr.Görv.Dr.İsmail Alper TARIM
Öğr.Görv.Dr.Murat DEREBEY


     Genel Cerrahi A.D. 1978 yılında Prof.Dr.Kayhan Özkan tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalında şu anda 10 öğretim üyesi ve 1 uzman mevcuttur. Halen genel cerrahinin tüm güncel ve spesifik konularında çalışmalar ve eğitim sürmektedir. Buna göre;

Genel Cerrahi AD’da A ve B Grubu olmak üzere iki çalışma grubu vardır. Bu ayrım özelleşmeye göre değil çalışma planına göre oluşturulmuştur. A grubunda 3 Profesör, 1 Doçent çalışmakta iken B grubunda 2 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Seminerler, literatür saatleri, mortalite ve morbidite saati ve diğer tüm eğitsel toplantılar her iki grup tarafından ortak olarak gerçekleştirilmektedir. 20 asistan doktorun çalıştığı klinikte her yıl 2-3 asistan cerrahi eğitimini tamamlamaktadır.


Genel Cerrahi Servisi

Klinikte 60 yatak bulunmakta ve yıllık toplam 1300 civarında ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca departman içinde bulunan Endoskopi Ünitesi’nde tanısal gastroduodenoskopi, kolonoskopi, ve PEG (perkütan endoskopik gastrostomi) işlemi uygulanmaktadır. Bunun dışında Rektoskopi Ünitesi ve kolostomi-ileostomili hastaların takip ve tedavisinde yardımcı olmak üzere kurulan Stoma Bakım Ünitesi ve ayaktan gelen hastalara hizmet veren bir poliklinik bulunmaktadır.


Meme Cerrahisi
Radyoloji departmanı ile iletişim içinde insizyonel, eksizyonel, ince iğne aspirasyon, tru-cut, telle işaretleme ve vakum yardımlı meme biyopsileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Meme koruyucu cerrahi, mastektomi ve aksillerdiseksiyon yapılmaktadır. Sentinel lenf nodu biyopsisi endikasyonu olduğunda, mavi boya kullanılmakta ya da nükleer tıp departmanı ile ilişki içinde olarak Gamma Prob yardımıyla uygulanmaktadır.
Obezite Cerrahisi
Kliniğimizde obezite ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Burada, hastanın kişisel özellikleri ve yandaş hastalıkları gözetilerek kısıtlayıcı ya da emilim bozucu prosedürler tercih edilmektedir. Kanıta dayalı tıp ve bilimsel literatür kılavuzluğunda cerrahi endikasyonlar belirlenip hasta ve operasyon seçimleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır.

Endokrin Cerrahi
Departmanımızda tiroid ve paratiroid cerrahisi ile adrenal cerrahi konvansiyonel ya da laparoskopik olarak uygulanmaktadır. Özellikle paratiroid hastalıklarında, nükleer tıp bölümü ile korele olarak Gamma Prob kullanılarak cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Hepato-pankreatiko-bilier Cerrahi
Karaciğer, safra yolları ve pankreasa yönelik cerrahi girişimler, yani majorhepatektomiler, pankreatektomi (Whipple ameliyatı, distal/total), laparoskopikkolesistektomi ve diğer safra yolu ameliyatları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca yine pankreatit hastaları kliniğimizce takip ve tedavi edilmektedir.

Kolorektal Cerrahi
Hemoroidektomi, anal fistül, anal prolapsus, kolon ve rektum cerrahisi güncel tedavi prensiplerine göre uygulanmaktadır. Bu girişimler laparoskopik olarak da gerçekleştirilmektedir.

Gastroözefageal Cerrahi
Özellikle mide kanserine yönelik olarak total veya subtotalgastrektomi (D1/D2 lenf nodudiseksiyonlu) ve özefageal rezeksiyon uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi
Kliniğimizde laparoskopik olarak obezite ameliyatları, kolesistektomi, apendektomi, splenektomi, adrenalektomi, kolektomi, Miles ameliyatı, kasık ve ventral fıtık onarımları, kist hidatik, antireflü cerrahisi ve tanısal işlemler uygulanmaktadır.

Acil Cerrahi
Bölümümüz refarans bir merkez olma özelliği ile gerek travmatik gerekse diğer nedenli acil cerrahi patolojilerin tedavisinde başvurulan ve çözüm üreten bir kliniktir. Kliniğimize yatan hastaların yaklaşık  %20’si acil nedenlidir.

Beslenme (Nutrisyon)
Büyük oranda kanser nedeniyle ya da mide-barsak sisteminin diğer hastalıkları nedeniyle beslenemeyen hastaların, beslenme desteklerini sağlamak ve bu tip tedavileri düzenlemek ve yönlendirmek üzere fakültemiz bünyesinde kurulan beslenme kurulu (OBEK) Genel Cerrahi Bölümü’nün önderliğinde işlevini sürdürmektedir.