Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı


Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi:

Prof.Dr.Ahmet BAŞOĞLU                    Anabilim Dalı Başkanı                            
Prof.Dr.Burçin ÇELİK
Doç.Dr.Ayşen Taslak ŞENGÜL
Doç.Dr.Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
Dr.Öğr.Üyesi.Selçuk GÜRZ
Öğr.Gör.Dr.Mehmet Gökhan PİRZİRENLİAnabilim Dalı Tarihçesi
Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1998 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesinin kuruluşundan itibaren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi alanlarında hizmet verilmekteydi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Şubat 1998 tarih 2193 sayılı kararı ile resmen kurulmuştur. Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU görevlendirilmiştir.
Fakültemiz Türkiye’nin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı kurulan ilk fakülteleri arasındadır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın ilk araştırma görevlileri Temmuz 1998’de göreve başlamış ve akademik kadro teşkil edilmeye çalışılmıştır. Kliniğimizde şu anda 1 profesör ve 3 doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi, uzman kadrosunda 1 öğretim elemanı, 4 araştırma görevlisi, 2 sekreter, 7 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 5 yardımcı personel görev yapmaktadır. Kliniğimiz kalite standartlarına uygun yenilenmiş haliyle toplam 20 yataklı servis ile hizmet vermektedir.
 
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bölge referans hastanesi konumunda olduğundan, bölgemizin göğüs cerrahisi hastalarının büyük çoğunluğu kliniğimize refere edilmektedir. Kliniğimizde akciğer, trakea, özofagus, göğüs duvarı, diyafragma, plevra ve mediastenhastalıklarında ve göğüs travmalarında, tanısal ve tedavi amaçlı tüm kapalı ve açık cerrahi girişimler başarıyla uygulanmaktadır.Kliniğimizde yılda ortalama 500 ameliyat, 300 endoskopik girişim ve 300 küçük cerrahi girişim yapılmaktadır.
Tüm bu geniş ve zengin hasta profilinden yararlanarak prospektif ve retrospektif klinik ve deneysel çalışmalar devamlı suretle yürütülmekte; yerli ve yabancı literatüre katkıda bulunulmaktadır. Üniversitemiz tarafından desteklenen projelerle her yıl bir yenisi eklenerek yürütülmektedir. Bu akademik faaliyetlerin yanında lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmekte ve Göğüs Cerrahisi branşında uzman hekimler yetiştirilmektedir. Kurulduğu günden itibaren kliniğimizden 10 araştırma görevlisi uzman olarak mezun olmuş ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde branşlarında hizmet vermektedirler. Kliniğimiz özofagus ve trakea cerrahisi ve doğumsal göğüs duvarı deformitelerine yönelik güncel cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulandığı ülkemizin önde gelen klinikleri arasındadır.
 
 
Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitim: Eğitim etkinlikleri olarak fakültemiz 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine pratiğe dayalı öğretim adı altında eğitim verilmekte, 5. sınıf öğrencilerine teorik ve pratik göğüs cerrahisi dersleri verilmekte ve 6. sınıf öğrencileri de seçmeli olarak 1 ay süreyle rotasyon yapmaktadır.
Mezuniyet Sonrası Eğitim: Araştırma görevlisi eğitimi için ise Perşembe günleri klinik konsey, seminer ve literatür çevirisi yapılmaktadır. Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları’nın katıldığı klinikopatolojik toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca asistanların Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonları da aktif bir şekilde yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin teorik ve pratik ders uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitim: Eğitim etkinlikleri olarak fakültemiz 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine pratiğe dayalı öğretim adı altında eğitim verilmekte, 5. sınıf öğrencilerine teorik ve pratik göğüs cerrahisi dersleri verilmekte ve 6. sınıf öğrencileri de seçmeli olarak 1 ay süreyle rotasyon yapmaktadır.
Mezuniyet Sonrası Eğitim: Araştırma görevlisi eğitimi için ise Perşembe günleri klinik konsey, seminer ve literatür çevirisi yapılmaktadır. Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları’nın katıldığı klinikopatolojik toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca asistanların Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonları da aktif bir şekilde yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin teorik ve pratik ders uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımızda Uzmanlık Eğitimini Tamamlayarak Uzmanlık Belgesi Almaya Hak Kazananlar

Op. Dr.   Birol GÜNDOĞDU (2004)
Op. Dr.   Ali Osman AKDAĞ (2004)
Doç. Dr.  Burçin ÇELİK (2004)
Doç. Dr.  Ayşen TASLAK ŞENGÜL (2005)
Op. Dr.   Sinan KAYA (2006)
Doç. Dr.  Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK (2007)
Doç. Dr.  Tülin DURGUN YETİM (2008)
Op. Dr.   Tamer KUTLU (2010)
Op. Dr.   Ömer Serdar BEKDEMİR (2010)
Op. Dr.   Diren Cemgil ÖZTÜRK (2011)
Uzm. Dr. Selçuk GÜRZ (2015)
Op. Dr.   Mehmet Gökhan PİRZİRENLİ (2015)
Op. Dr.   Zeynep Pelin SÜRÜCÜ (2016)
Op. Dr.   Tuba APAYDIN (2017)
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Anabilim Dalı’mız Türk Göğüs Cerrahi Derneği ile devamlı suretle kongre ve sempozyum hazırlıkları içersindedir, dernek ile birlikte akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir.
 
Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Kliniğimizde akciğer nakli dışında dünyada gerçekleştirilen tüm operasyonlar başarı ile uygulanmaktadır. Özellikle özofagusa yönelik uygulanan kapalı ve açık cerrahi girişimlerin tamamı, kliniğimizde başarı ile yapılmakta olup kliniğimiz bu konuda Türkiye’de belli başlı klinikler arasındadır. Ayrıca 2007 yılından itibaren göğüs duvarının doğumsal şekil bozukluklarıyla ilgili olarak kapalı ameliyatlar (Minimal invazif girişim – NUSS ve Abramson teknikleri) başlatılmış ve günümüzde giderek artan sayıda uygulanır hale gelmiştir.
 
Anabilim Dalının Misyonu ve Vizyonu
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının misyonu; ülkemizde önemli bir referans merkezi olarak etkin, hızlı, kaliteli, gelişmiş tıbbı olanaklarla, alanımızdaki dünya çapındaki modern ve yeni tıbbi cerrahi uygulamaları gecikmeden toplumun hizmetine sunmak.
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının vizyonu; Göğüs Cerrahisi alanında sürekli bilimsel araştırmalara devam etmek, bilgi ve deneyimini toplumun hizmetine modern yöntem ve araçlarla sunmak, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinigeliştirerek devam etmektir.
 
İletişim Adresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Kurupelit, 55139, Samsun
Tel: 362 312 19 19/3800, 2374
Fax: 362 457 60 41
 
 
 
 
Adı Soyadı e-m@il Telefon
Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU ahmetb55@gmail.com 2791
Doç. Dr. Burçin ÇELİK cburcin@hotmail.com 2701
Doç. Dr. Ayşen TASLAK ŞENGÜL aysentaslak@yahoo.com 3217
Doç. Dr. Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK yaseminbuyukkarabacak@gmail.com 4240
Uzm. Dr. Selçuk GÜRZ selcuk_gurz@hotmail.com 3618
Dr. Volkan YILMAZ kuzbagi1988@hotmail.com 2374
Dr. Necmiye Gül TEMEL doktornecmiye@hotmail.com 2374
Dr. Halil KOLCU halil_kolcu_tr@hotmail.com 2374
Dr. Sezer ASLAN sezeraslan012@gmail.com 2374
Dr. Merve KARABACAK drmervekoca@gmail.com 2374