Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri  
 
Prof. Dr. İnci GÜNGÖR (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Nurşen ARITÜRK
Prof. Dr. Yüksel SÜLLÜ
Prof. Dr. Hakkı BİRİNCİ
Doç. Dr. Ertuğrul CAN
Yard. Doç. Dr. Leyla Niyaz ŞAHİN
Yard. Doç. Dr. Özlem Eşki YÜCEL
Yard. Doç. Dr. Hilal Eser ÖZTÜRK

Tarihçesi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1977 yılında Prof.Dr.İhsan ÖGE tarafından kurulmuştur. Kliniğimiz, kuruluşundan bu yana üniversite kliniklerinin temel görevlerinden olan öğrenci ve uzmanlık öğrencisi eğitimi, bilimsel araştırma faaliyetleri, güncel sağlık hizmeti verilmesi ve topluma örnek insanlar yetiştirme işlevlerini başarıyla yürütmektedir.
        
2017 yılı itibarı ile kliniğimiz; 24 yataklı servis, ameliyathane, genel göz polikliniği ve özel birim poliklinikleri (Glokom, Şaşılık, Uvea-Behçet, Retina-Vitreus, Nörooftalmoloji, Kontakt Lens, Oküloplasti, Kornea, Oküler elektrofizyoloji) ile hizmet vermektedir. Her birim, konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uzmanlık öğrencisi eğitimi de bu alanlara dağılım ve rotasyonla yapılmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, kliniğimiz;  8 öğretim üyesi, 12 uzmanlık öğrencisi, toplam 24 hemşire ve personel ile hizmet vermektedir. Karadeniz Bölgesi’nin en köklü üniversitesinde yer alan ve geniş bir coğrafi bölgeye hizmet veren kliniğimiz, aynı zamanda bölgedeki referans klinik olmanın da sorumluluğunu yıllardır başarıyla taşımaktadır.

  
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
 
        Kliniğimiz, eğitim-öğretimde kaliteyi daima muhafaza ederek iyi hekimler yetiştirmek, dürüst ve akılcı çalışmalarla kliniğimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, güncel sağlık hizmetlerini bölge halkına en kaliteli ve iyi şekilde sunabilmek temel amaçlarını taşımaktadır.
 
Anabilim Dalının Eğitim Öğretim Faaliyetleri
 
        Kliniğimiz öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik dersler verilmektedir. Tıp fakültesinde son yıllarda uygulanan “Probleme Dayalı Öğretim” çerçevesinde Dönem I,II,III öğrencilerine genel tıp dersleri verilirken; Dönem V öğrencilerine “Duyu Bloğu” adı altında Göz Hastalıkları stajı uygulanmaktadır.
Uzmanlık öğrencisi eğitimi de klinik içindeki tüm birimlerde asistanların rotasyonu ile verilmekte ve tam donanımlı göz hekimlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İlki 1982 yılında olmak üzere kuruluşundan günümüze 64 göz uzmanı kliniğimizden uzmanlığını almıştır.
 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 
        Her yıl Eylül ayından Haziran ayına kadar devam eden eğitim dönemi içinde, haftalık eğitim saatleri düzenlenmekte her Cuma öğleden sonraları; Öğretim üyeleri veya Araştırma görevlileri tarafından sunulan, oftalmolojinin güncel konularına ya da temel eğitim konularına yönelik özgün seminerler anlatılmaktadır. Ayrıca her seminere olgu sunumları ya da makale sunumları eşlik edecek şekilde akademik saat düzenlenmektedir.
 
Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
 
         Kliniğimiz halen yürütmekte olduğu hizmet, eğitim ve bilimsel çalışma alanlarında niteliksel ve niceliksel başarılarını sürdürmek, bunları daha da geliştirmek amacı taşımaktadır. Yenilenen yataklı servisi ile daha kaliteli bir hizmet sunulması planlanmaktadır. Ayrıca daha uzun vadede müstakil bir göz hastanesine dönüştürülmeyi hedefleyen çalışmalarımız ve talebimiz devam etmektedir.
 
Kuruluşundan Günümüze Anabilim Dalı Başkanları
 
Prof. Dr. İhsan ÖGE
Prof. Dr. Dilek ERKAN
Prof. Dr. Hakkı BİRİNCİ
Prof. Dr. Nurşen ARITÜRK
Prof. Dr. İnci GÜNGÖR
 
  
İletişim 

Prof. Dr. İnci GÜNGÖR, inci.gungor@omu.edu.tr, 2627
Prof. Dr. Nurşen ARITÜRK, ariturknursen@gmail.com, 2511
Prof.Dr.Yüksel SÜLLÜ, ysullu@yahoo.com, 2991
Prof. Dr. Hakkı BİRİNCİ, habirinci@yahoo.com, 2664
Doç. Dr. Ertuğrul CAN,   canertugrul73@hotmail.com, 3936
Yard. Doç. Dr Leyla Niyaz ŞAHİN,     mdleni@yahoo.com, 3932
Yard. Doç. Dr. Özlem Eşki YÜCEL,   drozlem38@hotmail.com, 3932
Yard. Doç. Dr. Hilal Eser ÖZTÜRK, hilaleser@yahoo.com, 2481
 
Klinikteki bazı birimler için telefon numaraları: 0 362 312 19 19     /    dahili

 

Departman Sekreterliği  2372
Poliklinik Sekreterliği   2356
Laser  2400
Görme Alanı 2515
FFA (Anjio) 2061
Enjeksiyon- OCT  2057
Servis Sekreterliği  3081