Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Elaman Listesi
Prof.Dr.Mehmet Bilge ÇETİNKAYA                              Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.İdris KOÇAK                                                 

Prof.Dr.Miğraci TOSUN

Doç.Dr.Handan ÇELİK

Doç.Dr.Devran BILDIRCIN

Doç.Dr.Davut GÜVEN

Doç.Dr. Abdülkadir BAKAY

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Zehra ÖZDEMİR
Öğr.Gör.Dr. Mesut ÖNALTarihçe
 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında, Samsun Tıp Fakültesi olarak eğitim ve akademik yapılanmasına başlayan fakültemizde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 1975 yılından beri  Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Hacettepe’ de öğrenim gören ilk öğrencileri, 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde, 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan Tıp Fakültesine bağlı Anabilim dalında eğitim görmeye başladı. Tıp Fakültesinin tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’ da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi hastane binasının giriş katında bulunan Anabilim Dalı, ve sekreterliği, Kadın Hastalıları ve Doğum poliklinikleri, Perinatoloji polikliniği, Tüp Bebek Merkezi, A katında bulunan Doğumhane,  1. Katta bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi ile hizmet vermektedir.
 
Verilen Hizmetler
 
Kadın Hastalıkları muayenesi
Gebe muayenesi
Doğum sonrası kontrol muayenesi
Jinekolojik Ultrasonografi incelemesi
Gebelerin ultrasonografik incelemeleri
Gebelikte girişimsel işlemler
Gebelere uygulanan testler
Doğum
Pap test (servikal yayma)
Kolposkopi ve biyopsiler
Endometriyal biyopsi
Laparoskopi
Histeroskopi
Histerosalpingografi (HSG) ve
Her türlü jinekolojik ve obstetrik operasyonlar
 
  
Kadın Hastalıkları muayenesine gelirken bilinmesi gerekenler;
 
Muayene öncesinde vajinal duş yapılması, vajinal krem-fitil gibi ilaçların kullanılması ve cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene, tetkik ve sonuçlarını etkileyebileceği için önerilmemektedir. Muayene esnasında mesanenin (idrar torbası) boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. Bunun dışında ultrasonografi ve muayene esnasında zorluk çıkarabileceği için, sıkı kıyafetlerin giyilmesini önermemekteyiz.
 
Aynı zamanda, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm film ve tetkiklerinizi dosyanızla beraber doktorunuza göstermek için yanınızda getirmeyi unutmayınız.
 
Gebe muayenesi:
 
Gebelik, başından sonuna kadar her döneminde farklı incelemelerin yapıldığı, anne sağlığı yanında bebeğin de sağlığının izlendiği çok önemli bir dönemdir.Tüm kadınların, gebe kalmadan önce en az bir kez kontrole gelmeleri önerilir.Bunun dışında gebe olduğunu anlayan anne adaylarının mümkün olan en kısa zamanda gebelik takiplerine başlamak için polikliniğimize başvurmaları gereklidir.Gebeler, doğum polikliniğimizde ilgili doktor tarafından belirlenen zamanlarda muayene, ayrıntılı ultrasonografi, 11-14 hafta kombine test, ense saydamlığı ölçümü üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkikler için çağrılmaktadır.
 
Doğum sonrası kontrol muayenesi:
 
Gerek normal yolla, gerekse sezaryen ile yapılan doğumlardan 6 hafta sonraki kontrol için randevu almanız uygun olur. Bu randevuda doğum sonrasında görülebilen bir takım sorunların tanı ve tedavisi için önem arz etmektedir.
 
Ultrasonografi:

 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde gerek çeşitli kadın hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık tedavisi sürecinde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır.
 
Kliniğimizde, hastaların ultrasonografi ile değerlendirilmesi iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Transbdominal ultrasonografi görüntülemenin karın cildi üzerinden yapıldığı ultrasonografidir. Transvajinal ultrasonografi ise vajina içerisinden özel prob ile yapılan ultarsonografidir.
 
Ultrasonografi tetkikine gelirken bilmeniz gerekenler:
Ultrasonografi sıklıkla poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığında muayene için yukarda belirtilen hazırlıklar dışında özel bir hazırlık yapmanız, doktorunuz aksini belirtmediği sürece, gerekli değildir. Adet görüyor olmanız her iki ultrasonografi için bir engel teşkil etmez.
 
Transbdominal ultrasonografi:
Vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması önemlidir. Bunun için hastaların su içerek idrara sıkışması istenebilir.
 
Tranvajinal ultrasonografi:
Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde bir çok hastalığın teşhisi açısından transbdominal ultrasonografiye göre daha çok tercih edilir.Transbdominal ultrasonografinin aksine mesanenin boş olması gereklidir.
 
Gebelerin ultrasonografik incelemeleri:

 
Gebelik süresince hem normal gebeliklerin hem de problemli gebeliklerin takibinde ultrasonografi bir çok sorunun erken teşhisine olanak sağlamış en önemli testlerden birisidir. Gebelerde ultrasonografi anne karnındaki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir.Erken gebelik döneminde yapılan ilk ultrasonografi özellikle önemlidir, çünkü bu sayede bebeğin gebelik haftası tam olarak saptanır ve sonraki izlemler buna göre değerlendirilir, ayrıca erken gebeliğin normal yerleşimli bir gebelik mi olduğu, yoksa bir dış gebelik mi olduğu da ultrasonografi ile kolaylıkla anlaşılabilir.Bu inceleme sırasında bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığı saptanmaktadır.Gerekli olduğu durumlarda deneyimli hekimler tarafından ileri ultrasonografik tekniklerle ayrıntılı inceleme ve takip yapılmaktadır.
 
Gebelere uygulanan testler:
 
Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemesi yukarda verilmiştir. Bunların dışında normal bir gebelik süresince bir takım ek testler yapılmaktadır.
 
Down sendromu testleri:
 
Down sendromu (Mongolizm), toplumda yaklaşık olarak 600-700 doğumda bir gözlenen, zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığıdır. Bu nedenle tüm gebeler Down sendromu açısından taranmalıdır.Bu tarama iki şekilde yapılmaktadır.
11-14. gebelik haftaları arasında 11-14 hafta kombine test ve ultrasonografik  fetal ense saydamlığı testi
 
16-18. gebelik haftaları arasında üçlü test
 
Size uygun olan testleri takibinizi sürdüren doktorunuz bildirecektir.11-14 hafta kombine test sonucunda yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilir.
 
Üçlü test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:
 
Üçlü test için sadece kan vermek yeterlidir.Aç olmanız gerekmez.
 
Şeker yükleme testleri:
 
24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti(şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin zamanını poliklinik izlemi sırasında doktorunuz belirtecektir.50 gram şeker testi anormal olan hastalara 100gram şeker yükleme testi yapılır.
 
 
Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler:
 
Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir.Bu nedenle bu suyun içilmesini kolaylaştırmak için yanınızda bir adet limon getirmeniz tavsiye edilir.
 
50gram şeker yükleme testi

 
Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kahvaltı yeterlidir.Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.
 
100 gram şeker yükleme testi
 
Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.
 
Amniosentez:
 
Amniosentez çeşitli kalıtsal hastalıkların erken tanısı ve tarama testleri anormal gelen hastalarda Down sendromunun erken teşhisi için en sık olarak 16-18. gebelik haftalarında yapılır. Gebelik izleminiz esnasında amniosentezin gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi kotrolleriniz esnasında bilgilendirecektir. İşlem sırasında oldukça ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek bebeğe ve plasenta’ya dokunulmadan az miktarda sıvı alınır ve bu sıvıda bebeğin kromozomlarına bakılır.
 
Eşinizin ve kendinizin kan grubunu da bilmelisiniz, doktorunuz size soracaktır.
 
Amniosentez için başvururken bilinmesi gerekenler:
 
Amniosentez için gelirken aç olmanız gerekmez, hafif bir kahvaltı yapmanız yeterlidir.
 
Doğum:
 
Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman gözetmeksizin doğumhane servisine başvurmaları gerekmektedir.
 
Pap test(servikal yayma):
 
Pap test, rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplandıktan sonra mikroskop altında incelenmesidir. Bu test , toplumumuzdan en sık görülen kadın kanseri olan serviks(rahim ağzı) kanserinin taranması ve erken teşhisini sağlar.Pap test ilk olarak, cinsel ilişki başladıktan 3 yıl sonra ve 21 yaşını geçmemek şartıyla yapılmalıdır.Belli aralıklarla testin tekrarlanması gerekmektedir.Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerine bağlı ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir.Bu test için özel bir randevu almanıza gerek yoktur.Poliklinik muayenesi sırasında bu test yapılmaktadır.Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir.
 
 
 
 
Pap test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler:
 
Pap test vajinl yoldan yapılan bir test olması nedeni ile bu muayene uygun kadınkarda yapılabilir.Pap test yapılması için 24-48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulması, vajinal krem veya temizleyici kullanılmaması önemlidir.
 
Kolposkopi ve biyopsiler:
 
Kolposkopi rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kolposkopi özellikle anormal Pap test sonuçları olan hastalarda yapılır. Eğer kolposkopi esnasında şüpheli alanlar görülürse bu bölgelerden biyopsi (parça alma ) alınması gerekebilir.
 
Endometriyal biyopsi:

 
Endometriyal biyopsi rahmin iç tabakasında görülebilecek çeşitli hastalıkların aydınlatılması için uygulanan bir örnek alma yöntemidir. Temel olarak menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayetleri olan hastalarda yapılır.Endometriyal biyopsi, hastanın isteğine bağlı olarak genel veya lokal anestezi ile yapılabilir.
 
Laparoskopi:
 
Laparoskopi işlemi günümüzde endometriyozis, dış gebelik, kısırlık, kronik kasık ağrısı gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır.Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır.
 
Histeroskopi:

 
Histeroskopi laparoskopi gibi fakat daha ince kamera sistemleri ile rahim ağzının, uterus (rahim) içinin ve tüp ağızlarının incelenmesi işlemidir.Histeroskopi işlemi adet kanamasının başladığı ilk gün 1.gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur.
Histerosalpingografi(HSG):
 
HSG rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Kadın-doğum hekimi tarafından yapılan muayene ve rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilir.HSG işlemi Cuma günleri öğleden sonra yapılmaktadır.
 
HSG için gelirken bilinmesi gerekenler:
 
HSG randevusu aldığınız kadın-doğum polikliniğine size reçete edilen özel sıvı ile başvurmanız ve burada size verilen tıbbi malzeme ile Radyoloji Bölümü’nde HSG odasına gelmeniz gereklidir.
 
HSG esnasında hastanın adetli olmaması gereklidir.Kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur.Test için aç gelmek gerekli değildir.
 
 
 
Müracaat şekli
 
Poliklinik muayenesi için randevular
Genel poliklinik muayenesi için randevular telefon ile verilmektedir. Randevular hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde poliklinik sekreterliğinden, en uygun ve en yakın tarih için alınabilir.
 
Öğretim Üyesi muayenesi için randevular
Öğretim üyelerinden istenen muayene randevuları poliklinik sekreterliği tarafından verilmektedir.
 
 
Öğretim Üyeleri Bilgileri
 

Prof.Dr.Arif KÖKÇÜ 0 362- 312 19 19 2452 arifkokcu@yahoo.com  
Prof.Dr.Tayfun ALPER 0 362- 312 19 19 2520 y_tayfun_alper@yahoo.com
Prof.Dr.İdris KOÇAK 0 362- 312 19 19 2666 idriskoçak55@gmail.com
Prof.Dr.Mehmet ÇETİNKAYA 0 362- 312 19 19 3270 gynegel@yahoo.com
Doç.Dr.Miğraci TOSUN 0 362- 312 19 19 2245 mirtosun@yahoo.com
Doç.Dr.Handan ÇELİK 0 362- 312 19 19 2535 drhandancelik@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr.Devran BILDIRCIN 0 362- 312 19 19 2468 drfdevran@hotmail.com
Yrd.Doç.Dr.Davut GÜVEN 0 362- 312 19 19 4221 dguven@omu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Abdülkadir BAKAY 0 362-312 19 19 2607 drkadırbakay@gmail.com.
Uzm.Dr.Hasan ULUBAŞOĞLU 0362-312 19 19 2788 h.ulubas@hotmail.com
Uzm.Dr.Ayşe Zehra ÖZDEMİR 0362-312 19 19 2562 aysezehra.ozdemir@hotmail.com

 
 
Anabilim Dalımıza ait İletişim Bilgileri
 
Poliklinik sekreterliği: 0 362 312 19 19- 2358 -2343
Departman sekreterliği: 0 362 312 19 19- 2350
Servis sekreterliği: 0 362 312 19 19- 2412
Perinatoloji polikliniği: 0 362 312 19 19- 4250
Tüp Bebek Merkezi: 0 362 312 19 19- 3980