Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Akademik Eleman Listesi

 

Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR                                     

Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Prof.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ            Anabilim Dalı Başkanı  

Dr.Öğr.Üyesi Serkan Burç DEŞER
Dr.Öğr.Üyesi Semih Murat YÜCEL

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
1978 yılında Prof.Dr.M. Kamuran Erk Başkanlığında Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı kurulduğunda Türkiye’de üç büyük şehir dışında açık kalp cerrahisiyapılmıyordu, aynı yıl içinde kapalı kalp ameliyatları başladı.1983 yılında Doç.Dr.Mikail Yüksel’inHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelerek kliniğimizde çalışmaya başlamasıyla beraberaynı yıl içinde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi. 1986 yılında Üniversite Hastanemizin yeni binasının tamamlanması ile birliktebaşlayan eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri devam etmektedir. 1997 yılından Göğüs Cerrahisi ayrı bir Anabilim Dalı olarak ayrıldıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof.Dr.FerşatKolbakır üstlendi.31 yıllık dönemde 30’u aşkın uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlayıp mezun olmuştur.
 
Vizyonumuz ve Misyonumuz
Vizyonumuz, tıp fakültesi öğrenci eğitiminin, Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasının ve modern cerrahi uygulamalarının en iyi şekilde yapıldığı, ulusal ve uluslararası alanda öncü bir anabilim dalı olmaktır.
Misyonumuztıbbi deontoloji ve etik çerçevesinde, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet gösteren, sanat ve mesleğini icra ederken hiç bir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanî ve meslekî kanaatına göre hareket eden, sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlâk ve adabı ile telafi edilemeyen hareketlerden kaçınan, ilmin ve fennin icaplarını yerine getiren, insan sağlığını koruma ve sağlığına kavuşmasında en üst düzeyde katkı sağlayan, araştıran, üreten, topluma yararlı olan ve ülkemize hizmet eden üstün nitelikli Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları yetiştirmektir.    
 
Öğretim Üyeleri
 
  

Prof.Dr.FerşatKolbakır
1958 yılında Samsun’da doğan Prof.Dr. FerşatKolbakır, 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. 1997 yılında Doçent Doktorünvanı alan Dr. FerşatKolbakır, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan ayrılan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kurucu Anabilim Dalı başkanı oldu.
 


 
Prof.Dr.Hasan Tahsin Keçeligil 
1960 yılında Erzincan’da doğan Prof.Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden Mezun oldu. Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 1992 yılında üniversitemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlayanDr.Keçeligil, 1997 yılında Doçent Doktor ünvanı almıştır. 2004-2010 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını yapmıştır.
 
 

Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ (Anabilim Dalı Başkanı)
1968 yılında Samsun’da doğan Prof.Dr. Mustafa Kemal Demirağ,1991 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında Fransa’nın Paris kentinde, CentreHospitalierUniversitaireLariboisière, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde ihtisasına başlayıp, 1996-1998 yılları arasında İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde ihtisasını tamamlamıştır. 1998 yılında üniversitemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başlayan Dr. Demirağ, 2008 yılında Doçent Doktor ünvanı almıştır.
 
 
 
 

Yard.Doç.Dr. Semih Murat Yücel
1977 yılında Sivas’ta doğan Yard.Doç.Dr. Semih Murat Yücel, 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. 2008-2011 yılları arasında Kalp damar cerrahisi uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğü görevini yapmak üzere Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2011 yılında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.  2011-2013 yılları arasında üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı. 2013-2016 yılları arasında Özel Samsun Atasam Hastanesi'nde çalıştı. 2016 yılından itibaren tekrar Samsun üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.
 Yard.Doç.Dr. Serkan Burç Deşer
1983 yılında Ankara’da doğan Yard.Doç.Dr. Serkan Burç Deşer, 2007 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 2014 yılında üniversitemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzman Doktor olarak göreve başlayan Dr. Deşer, 2016 yılında Yardımcı Doçent Ünvanı almıştır. 2016 yılında Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Board sertifikasını almıştır.
 
Genel Bilgiler
Kliniğimizde 23’ü normal hasta yatağı, 9’u3. basamak yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 32 yatak mevcuttur. Kliniğimizin 1 ameliyathanesi bulunmaktadır. Aylık ortalama ameliyat sayısı 100 civarındadır. Her türlü erişkin açık kalp (koroner, kalp kapağıv.b.) ve pediatrik kalp ameliyatları yapılmaktadır. Bunun yanında aort (acil ve elektif) ve periferikvaskülerameliyatlar yapılmaktadır.Özellikle yenidoğan kalp cerrahisinde bölgede referanshastane konumunda olup, prenatal tanı konulan hastalar doğumu takiben erken dönemde ameliyat edilmektedir.Polikliniğimiz haftanın iki günü (Pazartesi ve Cuma) tam zamanlı olarak hizmet vermektedir. 


Klinik Uygulamalarımız

 • Erişkin Koroner Baypas ameliyatı
 • Aort ve büyük damar cerrahisi (anevrizma, diseksiyon)
 • Kalp kapak ameliyatı
 • Erişkin doğumsal kalp cerrahisi
 • Yenidoğan ve çocuk doğumsal kalp cerrahisi (ASD, VSD, TOF, TGA, PDA, aort koarktasyonu, şant ameliyatları, diğer kompleks anomaliler)
 • Karotis (şah damarı) cerrahisi
 • Kalp tümörcerrahisi
 • Kalp zarı cerrahisi(perikardiyektomi)
 • Kalıcı (epikardiyal) kalp pili yerleştirilmesi
 • Kalp ve büyük damar yaralanmalarının cerrahi tedavisi
 • Periferik damarcerrahisi
 • Endovenöz (glue, radyo frekans, lazer ablasyon, skleroterapi) girişimler
 • Geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi
 • A-V fistül açılması
 • Venöz port takılması 
 
 
 
Sekreterlikler
Poliklinik Sekreterliği: 3222
Servis Sekreterliği: 2615

 
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar CerrahisiAnabilim Dalı
55139  Kurupelit/Samsun.
Tel: 0 362 312 19 19  
Faks: 0 362 457 60 41