Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Tarihçesi

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp bilimlerine bağlı olarak 1978 yılında kurulan Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1984 yılına kadar tek kadro ile klinik hizmetleri yanında Tıp ve Hemşirelik MYO da dersler vererek akademik yapılanmasını sürdürmüştür. Bu tarihlerde 1 yardımcı doçent ve 1 asistan alarak kodrosunu güçlendirmeye başlamış ve halen devam etmektedir.

 

 

BÖLÜM KURULUŞU

Prof.Dr. M.Kamuran ERK 1978 yılında OMU Tıp Fakültesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğini kurduğunda Türkiye’de üç büyük şehir dışında kalp ameliyatı yapılması hele hele açık kalp ameliyatlarının gerçekleştirilmesi imkânsız, bir hayaldi. 1978 yılında Anabilim dalının kuruluşu ile başlayan Kapalı kalp ameliyatları akabinde 1983 yılında, merhum Doç. Dr. Mikail Yüksel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelerek kliniğimizde çalışmaya başlaması ile 1983 yılında ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi ve zihinlerdeki hayal olmaktan çıktı. Böylece, 3 büyük şehir dışında bir açık kalp ameliyatı ilk defa burada yapılmış oldu. Üniversite Hastanemizin yeni binası 1986 yılında tamamlanmış ve o tarihten itibaren eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri halen kullanılmakta olan bu büyük tesiste sürdürüldü. Çok sevilen ve başarılı bir öğretim üyesi olan Doç. Dr. Mikail Yüksel’i 1992 yılı sonbaharında geçirdiği bir trafik kazasında kaybedildi. 1996 yılı sonunda Prof. Dr. M.Kamuran Erk emekli olarak kliniğimizden ayrıldı. Kendisini, 2000 yılında Ankara’da geçirdiği elim bir trafik kazasında yitirdik. 1997 yılı başından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ferşat KOLBAKIR üstlendi. Daha sonra Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi şeklinde bir bölünme oldu.

Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik olarak bir Bölge referans Hastanesi niteliğinde Kardiyoloji merkezi kurarak; Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kliniklerini bir kompleks olarak biraraya getiren proje, 2000 yılında başlatılarak hayata geçirilmiş ve inşaası tamamlanmak üzere iken Üst Yönetimlerin aldığı talihsiz bir karar nedeniyle 2004 yılında yapılmış iç yapı tekrar yıkılarak Çocuk hastenesi olarak kullanıma açılmıştır. Böylece stratejik olarak bölgede oluşacak güç zayıflatılmış ve özel hastanecilik sistemine destek anlamında engellenmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi süreklilik arz eden bir eğitimdir ve bu özellikte bir eğitim programını gerektirir. Bir Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olduğumuz için, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz iki ana kol halinde yürütülmektedir. Bunlardan biri, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimidir. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) modeli uygulanmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ikinci kolu tıpta uzmanlık eğitimidir. Bu eğitim, bugün itibarıyla fiilen yaklaşık 6 sene süren bir eğitimdir. Asistan olarak ta adlandırdığımız tıpta uzmanlık öğrencileri TUS sınavını kazanmak suretiyle bize gelmektedirler. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, gerek kuramsal gerekse uygulamalı birçok öğe içeren bir eğitimdir. 1984 yılından beri kliniğimizde tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde bugün itibariyle uzmanlık eğitimi gören asistan sayısı 9’dur. Gerek erişkin kalp cerrahisi, gerek çocuk kalp cerrahisi ve gerekse damar cerrahisi alanlarında asistanlarımızın iyi bir eğitim aldıklarını ve yeterli bilgi ve deneyim ile ihtisas eğitimlerini tamamladıkları kanısındayız. Kliniğimizde eğitim görerek ayrılan arkadaşlarımızın bir kısmı başka üniversitelerde akademisyen olarak çalışmakta iken, bir kısmı da kamu ya da özel diğer hastanelerde vazife yapmaktadırlar.

Akademik kadromuz 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Üç profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent öğretim üyemiz bulunmaktadır.  Öğretim üyelerimizin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları kurumlar bakımından, ikisi Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Prof. Dr. Mehmet Kamil GÖL), ikisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Ferşat KOLBAKIR, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer BAHÇİVAN), biri ise İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlıdır (Doç. Dr. Mustafa Kemal DEMİRAĞ) Öğretim üyelerimiz gerek eğitimsel açıdan gerekse tıbbi ve cerrahi uygulamalar bakımından engin bir deneyime sahiptir. Kliniğimizde görev yapan yardımcı sağlık personeli iyi bir hizmet içi eğitimden geçirilmiş durumdadır ve belirli aralarla bu eğitimler yinelenmektedir. Hemşirelerimiz ve perfüzyonistlerimiz görevlerini büyük bir fedakârlık içerisinde ve severek yapmaktadırlar. Bütün personelimiz arasında saygı ve sevgi temeline dayanan azami işbirliğinin varlığı çalışmalarımızın başarısını arttıran etmenlerden biridir. İyi hizmet ve kaliteli eğitim sunulması bağlamında, bütün personelin belli bir işbirliği dâhilinde ve özenle çalışmasının önemi yadsınamaz.

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, akademik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna inandığımız nitelikli bilimsel yayınlar üretimine dikkat ve özen gösterilmektedir. Her asistanımızın, tıpta uzmanlık eğitimi süresi boyunca, bizzat kendisi tarafından düzenlenmiş ve yayınlanmış çalışması ve yayınları olmasına önem verilmektedir.

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı kliniği ülkemizde iki önemli kliniğin anlayış ve bilgi birikimlerinden esinlenerek kendisine has bir eğitim, araştırma ve uygulama tarzı oluşturmuştur. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Yüksek İhtisas hastanelerinin klinik uygulama ve eğitim düşünce tarzları ile asistan uzmanlık eğitimi ve klinik işleyiş yürütülürken lisans eğitimi Tıp fakültesinin belirlediği doktrinler doğrultusunda şekillenmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisinde Hacettepe Üniversitesinin engin tecrübelerinin kliniğimize yansımasına ek olarak Güney Afrika Cap Town Christian Barnard Kliniğinin tecrübe ve bilgi birikimleri halen takip edilmektedir. Ülkemizde yapılan ilkler listesinde düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yapılan istisnai ameliyatlar kliniğin isminin ülkemiz çapında tanınmasında etkili olmuştur.

 

Öğrenim Türü

OMÜ Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi lisans seviyesinde öğrencilere klinik öncesinde verilen PDÖ senaryoları içersinde genel kapsamlı teorik eğitim olarak sunulmaktadır. Bu seviyede verilen kalp ve damar cerrahisine yönelik eğitim; anatomi, fizyoloji, histoloji ve klinik enfeksiyon ve travmatolojiyi ilgilendiren konular içinde verilmektedir.

Klinikler seviyesinde eğitim genel olarak 2 TASK içinde sunulmaktadır. Bunlar Bacak ağrısı ve Siyanoz TASK ıdır. Bu TASK lar içinde konjenital kalp hastalıkları ve cerrahi tedavi usulleri ile Atardamar ve Toplardamar hastalıkları ve tedavileri anlatılmaktadır. Klinik staj döneminde mevcut yatan hastaların hazırlanması, tanı ve tedavisine yönelik karşılıklı tartışmalar ile bilgi aktarımları sağlanmaktadır.

Mezuniyeti doktor unvanı ile gerçekleşen öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmaları araştırma görevlisi ünvanı ile yürütülmekte ve uzman ünvanı ile tamamlanmaktadır. Araştırma görevlileri 6 yıl süren uzmanlık eğitim ve öğretimdöneminde çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. Klinik servis ve poliklinik çalışmaları, ameliyatlara katılım, küçük-büyük girişimler, deney hayvanları ile yapılan cerrahi araştırmalar, tez çalışması, seminer ve makale sunumları, kongre ve sempozyumlara katılım, yazılı eser oluşturma ve yayınlatma, ilişkili zorunlu rotasyonlar ile değerlendirilirken bunun yanısıra hasta-hekim ilişkileri, birlikte çalışma disiplini, sosyal çevre ile ilişkilerine kadar tüm kişselkarekteri üzerinden ölçmeler yaparak ülkemiz ve insanlık için en üst düzeyde eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Akademik Eleman Listesi

 

Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR                                     

Prof.Dr.Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Prof.Dr.Mustafa Kemal DEMİRAĞ   Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Serkan Burç DEŞER
Yrd.Doç.Dr.Semih Murat YÜCEL

 

Tıp Doktorluğu Ders Programı

Tıp Doktorluğu mezuniyet öncesi dersler olarak Kalp Damar Cerrahisinin ilgikapsamına giren hastalıklar öğrencilere birprogram dâhilinde verilmektedir. Eğitim-Öğrenim uygulamaları ilk 3 yıl içersinde Probleme Dayalı Öğrenim programı içinde senaryolar olarak işlenip belirlenen öğrenme hedefleri ile bilgiye ulaşımı öngörülmektedir. Tıp Eğitiminin son 3 yılı klinkler içersinde geçmekte ve TASK programları içersinde damar hastalıkları ve kalp hastalıkları belli semptomların ayırıcı tanı amacıyla işlendiği konuların içersine yerleştirilmiştir. Örneğin bacak ağrısı TASK ında kronik ve akut atardamar ve ven hastalıkları detaylandırılmaktadır; siyanoz TASK’ı içersinde tüm konjenital kalp hastalıkları ve dolaşım bozuklukları işlenmektedir.

 

Akademik Etkinlikler

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı toplumsal etkinlik çerçevesinde hemen her yıl Yerel Radyo-Televizyon vasıtasıyla sağlık programları düzenlemektedir. Bu programlar genellikle Tıp Fakültesi Dekanlığının organizasyonu ile gerçekleşmektedir. Bunların yanısıra Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kalp Klubü etkinlikleri çerçevesinde 1998 yılından itibaren yılda en az 8 kez her ay yapılan etkinlikler düzenlemekte ve bölge hekimleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

Yayın Etkinlikleri

Ulusal ve Uluslar arası yayımlanan yayın ve sunulmuş bildirilerin yıllara göre dağımı aşağıda görülmektedir.

 

2004

2005

2007

2008

2009

Kitap Bölümü

3

-

3

-

2

Makale

9

8

30

16

23

Bildiri

2

3

9

2

8

Poster sunumu

5

6

12

-

4

 

 

 

 

 

 

 

Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik Kuruluşlar

Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi akademik olarak Üniversite içersinde bilimsel çalışmalarını gereçekleştirirken multidisipliner yaklaşım içinde projeler gerçekleştirmektedir. Bu anlamda Radyoloj, Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Genetik, Kardiyoloj, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi Göğüs hastalıkları, Uroloji, Nefroloji gibi pek çok Anabilim dalı ileetkileşimlerini devam ettirmektedir. Yurt içinde bilimsel çalışmalar amacıyla Hacetepe Üniversitesi, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Koşuyolu Kalp Damar Araştırma ve Uygulama hastaneleri ile etkileşim içersindedir. Yurt dışında Paris Henri Mondor Hastanesi, Piti Salpetier Hastanesi, Amerika Mayo Klinik Hastanelerinden eğitim destekleri alınmıştır. Buralarda kısa ve uzun süreli katılımlar sağlanmıştır.

 

 Kendine özgü nitelikler

Üniversitemiz Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 25 yılı aşkın süredir hem erişkin hem de çocukluk yaş grubu hastalarına yönelik tanı ve tedavi girişimlerinde engin tecrübeye sahiptir. Bu dönem içersinde 30’u aşkın uzman vermiş ve devam etmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 25 adet normal hasta yatağımız, 14 adet ise yoğun bakım yatağımız vardır. Bu yataklardaki doluluk oranımızın, sene ortalaması dikkate alındığında %90 üzerindedir. Kliniğimizde, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında, hemen her türlü erişkin ve çocuk açık kalp ameliyatı, büyük damar ameliyatları, periferik atardamar ve toplardamar ameliyatları, endovasküler girişimler başarı ile yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesinde de ilk olarak olmak üzere, koroner baypas ameliyatları 1992 yılından beri yapılagelmektedir. Yenidoğan bebeklerde de dahil olmak üzere, doğumsal kalp hastalıklarına yönelik tam düzeltim ameliyatları, kalp pili yerleştirilme işlemleri, diyaliz hastaları için gerekli olan A-V fistül ve greft ile şant ameliyatları, varis ve doğumsal damar anomalileri cerrahisi gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasındadır. Yıllık ortalama poliklinik sayımız yaklaşık 6000 arasındadır. Karadeniz bölgesinin birçok şehrinden polikliniğimize hasta gelmektedir. Polikliniğimiz haftanın dört günü tam zamanlı olarak hastaların hizmetindedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uygulamalarımız

 • Koroner Baypas Ameliyatları

 • Aorta ve Büyük Damarlar Cerrahisi (Anevrizma, Diseksiyon)

 • Kalp Kapak Ameliyatları (Onarım, Mekanik Kapak, Biyolojik Kapak)

 • Erişkin Doğumsal Kalp Anomalileri Ameliyatları

 • Yenidoğan ve Çocuk Doğumsal Anomalileri Kalp Ameliyatları (ASD, VSD, TOF, TGA, PDA, Aort Koarktasyonu, Şant Ameliyatları, Diğer Kompleks Anomaliler)

 • Kalp Tümörleri ve Kalp Kistlerinin Cerrahi Tedavileri

 • Kalp Zarı Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Perikardiyektomi)

 • Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları (Epikardiyal Kalp Pili Uygulamaları)

 • Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi

 • Çevrel  Atardamar Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Toplardamar Hastalıkları ve Tedavisi

 • Varis Tedavisine Yönelik Modern Uygulamalar

 • Hemodiyaliz Hastalarında Geçici ve Kalıcı Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi

 • Hemodiyaliz Hastalarında A-V Fistül Açılması

Anabilim Dalı alt yapı olarak ameliyathane, modern yoğun bakım ünitesi ile 25 yataklı servisinde yurtdışından gelen öğencileri de kabul edebilecek seviyededir. Özellikle yenidoğan kalp cerrahisinde bölgesinde tek merkez durumunda referans hastane konumunda olup prenatal tanı konulan neonatal kalp hastalıkları doğumu takiben en erken dönemde cerrahi tedaviye alınabilmektedir.

 

Üniversitemiz ‘2009-2013 stratejik planında yer alan en önemli kısım kardiyolojiile birlikte bir kalpdamar merkezinini enstitüleşerek kurulması hedefidir. Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup Enstitü kurulması ve bölgesinde lider bir bilim merkezi oluşturulması gerçekleşecektir.