Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Eleman Listesi:

Doç.Dr.Sinan ATMACA                                                Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Recep ÜNAL
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU
Doç.Dr.Figen BAŞAR
Yrd.Doç.Dr.Özgür KEMALKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı resmen kurulmuş oldu.
Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında aynı odayı paylaşan iki K.B.B. Öğretim Görevlisi ile işe başladı. Küçük bir salonda perdeyle bölünmüş iki ameliyat odasından birini haftada bir gün kullanabiliyor, 10 yataklı koğuş usulü cerrahi servise bir hasta yatırabiliyor ve bir odalık polikliniğinde hasta muayene ediyordu. Henüz asistanı yoktu.
İlk iki asistanını 1978’de aldı. Bugün ise 61 KBB Uzmanı mezun etti. Şimdi, 40 yıl geride kaldı ve KBB Anabilim Dalı 26 yataklı servisi, kendine ait bir departmanı,2 genel ve 1 lokal  ameliyat odasına sahip durumda. 5 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi ile bölge insanına sağlık hizmeti ile Tıp Fakültesi 1,2,3.sınıflarına PDÖ eğitimi, 5.Sınıflarına  TASK eğitimi, Diş Hekimliği Fakültesi 5.sınıflarına ve  Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencilerine K.B.B. eğitimi vermektedir.
KBB Polikliniğinde hafta içi her gün ortalama 150 hasta değerlendirilmektedir.
K.B.B. Araştırma görevlilerine yönelik Ulusal K.B.B.  B.B.C. Çekirdek Eğitim Programı kapsamında teorik ve pratik eğitimler verimekte  olup bu eğitimler  poliklinik, servis, ameliyathane ve rotasyon eğitimleri şeklinde dönmektedir. Makale ve seminer sunumları,kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılım,klinik ve deneysel araştırma yapma ve katılma deneysel veya klinik uzmanlık tez çalışmaları asistan eğitimlerinin önemli bir parçasıdır.

 Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları ünitesi Öğretim Üyesi düzeyinde bir odyoloji uzmanı, bir odyolog, iki odyometri teknisyeni, bir acil tıp teknisyeni ile hizmet vermektedir. Ünitemiz  yenidoğan işitme taraması programı, çocuk ve erişkin işitme değerlendirmeleri, elektrofizyolojik testler, koklear implant programlama ve takip alanında çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 700 hasta değerlendirilmektedir. Bölümümüzde 2007 yılında başlayanOdyoloji Yüksek Lisans Programından 12 Odyoloji Uzmanı mezun olmuştur. Halen 5 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır..
Anabilim Dalımız lokal aAmeliyathanesinde gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.
 KBB  alanındaki her türlü cerrahi girişimler tonsil, adenoid, septum cerrahisi, FESS, septorinoplasti, maksillo-fasiyal travma ve kanser cerrahisi, sleep-apnea cerrahisi,baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi,tiroidektomi,kafa tabanı cerrahisi,kulağa yönelik her türlü mikroşirürjik girişim,koklear implant cerrahisi,KBB laser cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.
 
Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı

E-Posta

Dahili Telefon

Prof.Dr.Recep ÜNAL

recepunal@omu.edu.tr

2504

Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU

mtkoyuncu@yahoo.com

2506

Prof.Dr.Figen BAŞAR

figensuren@gmail.com
 

3953

Prof.Dr.Sinan ATMACA

sinanatmaca@yahoo.com

2749
(Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

Doç.Dr.Özgür KEMAL

drozgurkemal@gmail.com

2518

 

 

 

 
Sekreterlikler

Poliklinik Sekreterliği

2357

Odyoloji Polikliniği Sekreterliği

2448

Servis Sekreterliği

2398

Servis 

2397

Departman Sekreterliği

3949

 
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun
Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41