Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Eleman Listesi:
Prof.Dr.Sinan ATMACA                                                Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Recep ÜNAL
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU
Prof..Dr.Figen BAŞAR
Doç.Dr.Özgür KEMAL
Doç Dr. Senem ÇENGEL KURNAZ 
Dr.Öğr Üyesi Esra KAVAZ
Öğr.Gör.Dr.Emel TAHİRKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı resmen kurulmuş oldu.
Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında aynı odayı paylaşan iki K.B.B. Öğretim Görevlisi ile işe başladı. Küçük bir salonda perdeyle bölünmüş iki ameliyat odasından birini haftada bir gün kullanabiliyor, 10 yataklı koğuş usulü cerrahi servise bir hasta yatırabiliyor ve bir odalık polikliniğinde hasta muayene ediyordu. Henüz asistanı yoktu.
İlk iki asistanını 1978’de aldı. Bugün ise 61 KBB Uzmanı mezun etti.Şimdi, 40 yıl geride kaldı ve KBB Anabilim Dalı 26 yataklı servisi, kendine ait bir departmanı,2 genel ve 1 lokal  ameliyat odasına sahip durumda. 5 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi ile bölge insanına sağlık hizmeti ile Tıp Fakültesi 1,2,3.sınıflarına PDÖ eğitimi, 5.Sınıflarına  TASK eğitimi, Diş Hekimliği Fakültesi 5.sınıflarına ve  Odyoloji Yüksek Lisans Öğrencilerine K.B.B. eğitimi vermektedir.
KBB Polikliniğinde hafta içi her gün ortalama 150 hasta değerlendirilmektedir.
K.B.B. Araştırma görevlilerine yönelik Ulusal K.B.B.  B.B.C. Çekirdek Eğitim Programı kapsamında teorik ve pratik eğitimler verimekte  olup bu eğitimler  poliklinik, servis, ameliyathane ve rotasyon eğitimleri şeklinde dönmektedir. Makale ve seminer sunumları,kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılım,klinik ve deneysel araştırma yapma ve katılma deneysel veya klinik uzmanlık tez çalışmaları asistan eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları ünitesi Öğretim Üyesi düzeyinde bir odyoloji uzmanı, bir odyolog, iki odyometri teknisyeni, bir acil tıp teknisyeni ile hizmet vermektedir. Ünitemiz  yenidoğan işitme taraması programı, çocuk ve erişkin işitme değerlendirmeleri, elektrofizyolojik testler, koklearimplant programlama ve takip alanında çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 700 hasta değerlendirilmektedir. Bölümümüzde 2007 yılında başlayanOdyoloji Yüksek Lisans Programından 12 Odyoloji Uzmanı mezun olmuştur. Halen 5 uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır..
Anabilim Dalımız lokalaAmeliyathanesinde gerekli biyopsiler ve küçük lokal cerrahi girişimler ve mikroskopik cerrahi girişim ve pansumanlar yapılabilmektedir.
 KBB  alanındaki her türlü cerrahi girişimler tonsil, adenoid, septum cerrahisi, FESS, septorinoplasti, maksillo-fasiyal travma ve kanser cerrahisi, sleep-apneacerrahisi,baş-boyuna yönelik her türlü kanser cerrahisi,tiroidektomi,kafa tabanı cerrahisi,kulağa yönelik her türlü mikroşirürjikgirişim,koklearimplantcerrahisi,KBBlaser cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

 
Öğretim Üyeleri

Adı ve Soyadı E-Posta Dahili Telefon
Prof.Dr.Recep ÜNAL recepunal@omu.edu.tr 2504
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU mtkoyuncu@yahoo.com 2506
Prof.Dr.Figen BAŞAR figensuren@gmail.com

 
3953
Prof.Dr.Sinan ATMACA sinanatmaca@yahoo.com 2749
(Anabilim Dalı Başkanı)
     
Doç.Dr.Özgür KEMAL drozgurkemal@gmail.com 2518
     
 
Sekreterlikler
Poliklinik Sekreterliği 2357
Odyoloji Polikliniği Sekreterliği 2448
Servis Sekreterliği 2398
Servis  2397
Departman Sekreterliği 3949

 
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun
Tel : 0 362 312 19 19 
Fax: 0 362 457 60 41