Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Elemanlar Listesi

 

Prof.Dr.Filiz KARAGÖZ                                         Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Yakup Sancar BARIŞ

Prof.Dr.Levent YILDIZ

Doç.Dr.Oğuz AYDIN

Doç.Dr.Mehmet KEFELİ

Doç.Dr.Bilge CAN
Doç.Dr.Yurdanur SÜLLÜ 
Yrd.Doç.Dr.Seda GÜN


Anabilim /Bilim Dalı Başkanları

 

1.      Prof. Dr. İlhan TUNCER

2.      Prof. Dr. Yüksel ALVUR

3.      Prof. Dr. Bedri KANDEMİR

4.      Prof. Dr.  Filiz KARAGÖZ

 

Anabilim/Bilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Bölümümüzde üniversitemiz yanı sıra Samsun ve çevre illerden gelen konsültasyon materyalleri için klinik ve cerrahi hastalıkların değerlendirilerek tanı, takip ve tedaviye yönelik çeşitli testlerin yapıldığı laboratuarlar yer almaktadır. Anabilim dalımızda yıllık yaklaşık olarak 20.000 materyal incelenmektedir. Bu materyallerin 14.000’ini biyopsi materyalleri, 6.000’ini sitolojik materyaller oluşturmaktadır.

Bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya ve rutin takip işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca ileri mikroskopi ve frozen üniteleri mevcuttur. İleri mikroskopi ünitesinde görüntü analizi, DNA ploidi,  immünfloresan ve floresan/silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH) yöntemleri rutin materyaller ve araştırmalar için kullanılabilmektedir.

Bölümümüz tarafından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji konularında teorik ve ilgili konular için laboratuarlarda pratik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımıza ve diğer anabilim dallarına ait çeşitli araştırma ve tez çalışmaları, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine ait seminerler ve bölüm içi eğitim toplantıları düzenli olarak yürütülmektedir. Kulak Burun Boğaz ve Üroloji Anabilim Dalları ile klinik-patoloji toplantıları, haftalık tümör, jinekopatoloji, meme, endokrin ve kemik konseyleri yapılmaktadır. 

 

Öğretim Türü

 

Mezuniyet öncesi eğitim:

 

Tıp Fakültesi I-V. dönemleri temel ve özel patoloji dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi temel ve özel patoloji dersleri, Sağlık Yüksekokulu patoloji histoteknoloji dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji dersleri

 

Mezuniyet sonrası eğitim:

 

Tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim programı

 

Doktora Programı:

 

Doktora programı yoktur

  

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler

 

Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1987 Ekim

Sitopatoloji Derneği Pediatrik- Erişkin (tiroid dışı) Baş Boyun Sitopatolojisi Slayt semineri, 2007, Haziran

               

Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri

 

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik Kuruluşlar

 

Patoloji alanında kurulmuş ulusal boyutlardaki patoloji çalışma grupları ve fererasyon çatısı altında birleşmiş olan Ulusal Patoloji Derneği ile hem akademik hem de tanıya dönük konsültasyon zincirlerine katılınmaktadır.

 

Anabilim Dalının kendisi için öngördüğü gelecek planı

Anabilim Dalı gelecekte departmanlaşma için gerekli yapılanmayı planlayacak ve moleküler tanı yöntemleri konusunda gelişme sağlamaya çalışacaktır.