Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Elemanlar Listesi

 

Anabilim/Bilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Anabilim dalımızda üniversitemiz yanı sıra Samsun ve çevre illerden gelen konsültasyon materyalleri için klinik ve cerrahi hastalıkların değerlendirilerek tanı, takip ve tedaviye yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testlerin değerlendirilmesi amacıyla bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya, moleküler ve rutin takip işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca ileri mikroskopi ve frozen üniteleri mevcuttur. İleri mikroskopi ünitesinde görüntü analizi, DNA ploidi,  immünfloresan ve floresan/silver in-situ hibridizasyon (FISH/SISH) yöntemleri rutin materyaller ve araştırmalar için kullanılabilmektedir.
Anabilim dalımızda yıllık yaklaşık olarak 27.000 materyal incelenmektedir. Bu materyallerin 21.000’ini biyopsi materyalleri, 6.000’ini sitolojik materyaller oluşturmaktadır.
Bölümümüz tarafından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji konularında teorik ve ilgili konular için laboratuvarlarda pratik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımıza ve diğer anabilim dallarına ait çeşitli araştırma ve tez çalışmaları, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine ait seminerler ve bölüm içi eğitim toplantıları düzenli olarak yürütülmektedir. Kulak Burun Boğaz ve Üroloji Anabilim Dalları ile klinik-patoloji toplantıları yanısıra haftalık tümör, jinekopatoloji, meme, endokrin ve kemik konseyleri yapılmaktadır. 
 
Öğretim Türü
 
Mezuniyet öncesi eğitim:
 
Tıp Fakültesi I-V. dönemleri temel ve özel patoloji dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi temel ve özel patoloji dersleri, Sağlık Yüksekokulu Patoloji Histoteknoloji dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na temel ve özel patoloji dersleri
 
Mezuniyet sonrası eğitim:
 
Tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim programı
 
Doktora Programı:
 
Doktora programı yoktur
 
Anabilim Dalının Akademik Elemanlar Listesi
Prof. Dr. Filiz Karagöz (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Sancar Barış
Prof. Dr. Levent Yıldız
Prof. Dr Oğuz Aydın
Prof. Dr. Mehmet Kefeli
Doç. Dr. Yurdanur Süllü
Doç. Dr. Bilge Can
Yard.Doç. Dr. Seda Gün
 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 
Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1987 Ekim
Sitopatoloji Derneği Pediatrik- Erişkin (tiroid dışı) Baş Boyun Sitopatolojisi Slayt semineri, 2007, Haziran
Nöropatoloji Toplantısı, Prof.Dr.Tarık Tihan, 2013
Kemik Patolojisi Kursu, Anadolu Patoloji Derneği, 2016
               
 
Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
 
Patoloji alanında kurulmuş ulusal boyutlardaki patoloji çalışma grupları ve federasyon çatısı altında birleşmiş olan Ulusal Patoloji ve Anadolu Patoloji Derneği ile hem akademik hem de tanıya dönük konsültasyon zincirlerine katılınmaktadır.
 
Anabilim Dalının kendisi için öngördüğü gelecek planı
Bölümümüzde real-time PCR ve SISH yöntemi ile çalışılan HPV, KRAS, NRAS, BRAF, EGFR ve HER2 gibi belirleyicilere ek olarak hastaların tanı ve tedavilerinin yönlendirilmesinde kullanılan güncel belirleyicilerin ve yöntemlerin moleküler test paneline ilave edilmesi ve departmanımızın bölgede lider onkoloji merkezi olması hedeflenmektedir.