Üroloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi 

Öğretim Üyeleri 
Prof.Dr.Şaban SARIKAYA          Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ali Faik YILMAZ             
Prof.Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ
Prof.Dr.Ramazan AŞCI
Prof.Dr.Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
Prof..Dr.Yarkın Kamil YAKUPOĞLU
Doç.Dr.Ender ÖZDEN
Doç.Dr.Yakup BOSTANCI
Doç.Dr. Berkan REŞORLU
Doç.Dr.Kadir ÖNEM


1-    Anabilim Dalı Tarihçesi  
Üroloji Anabilim Dalı 1978 yılında Dr. Sacid YILDIZ’ın başkanlığında çalışmaya başlamıştır. Kurulduğunda iki poliklinik, sekizi erişkin yedisi çocuk toplam 15 yatak kapasiteli servisi ve merkezi ameliyathanede Ürolojik sağlık hizmetlerinin yanı sıra 5. ve 6. Sınıf Tıp öğrencilerine Üroloji staj ve intörnlük eğitimi verilmeye başlanmıştır. Dr. Adnan Arıcan ve Dr. Ekrem Özmen de ilk asistanlar olarak Üroloji Uzmanlık eğitimlerine başlarlarken, Üroloji uzmanları Dr. Ahmet Yazıcıoğlu ve Dr. Ali Gümüş ilk yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır. Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 1986 yılı ilkbaharında Kurupelit yerleşkesinde bugünkü binalarına taşınmasıyla servis yatak kapasitesi ve ameliyathane olanakları da artmıştır. Kasım 2007’de Tıp Fakültesi Hastanesinin üçüncü katında tüm odaları tuvalet ve banyolu, 44 yataklı (20 çift, 4 tek kişilik oda) müstakil bir Üroloji Servisine taşınmasıyla yatan hastaların aldığı hizmet kalitesi ve hastaların memnuniyeti daha da artmıştır. 
Endoürolojik cerrahiye Samsun ve Karadeniz bölgesinde öncülük eden Üroloji Anabilim Dalında yapılan ilk Ürolojik cerrahi girişim 20 Eylül 1978 de P.K. isimli hastaya yapılan sağ piyelolitotomi ameliyatıdır. Yıllar içinde Anabilim Dalı Öğretim Elemanları gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışındaki gelişmiş klinikleri ziyaret ederek modern Ürolojideki yenilikleri kendi kliniklerinde de uygulayarak ilerletmeye başlamışlardır. 1980’li yıllardan itibaren radikal ve rekonstruktif ürolojik cerrahiler, perkütan ve laparoskopik ürolojik cerrahi eğitimin verildiği, Türkiyede ve dünyada ilkleri yapabilen öncü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Türkiye’deki ilk “Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi” (2004), “Single Port Retroperitonoskopik Nefrektomi” (2010)  ve bir çocukta  Dünyada ilk kez “Laparoskopik Böbrek Koruyucu Renal Kist Hidatik Cerrahisi” (2005) ve yine dünyadaki ilk “Pediatrik Single Site Retroperitonoskopik Nefrektomi” (2010) ve “Pediatrik Laparoskopik Prostatektomi” (2017) nin yapıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığının onayıyla Karadeniz Bölgesinin ilk “Böbrek Nakli Merkezi” faaliyet göstermeye başlamış ve Türkiye’deki ilk “Kan Grubu Uyumsuz Böbrek Nakli” (2006) başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kurulduğu günden itibaren hizmet verdiği Samsun ve Karadeniz Bölgesinden başlamak üzere ülkemizde Ürolojik hizmet  standartlarını yükseltmeyi misyon edinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Samsun’da aylık olarak düzenlenen bilimsel toplantılar ve Ulusal Üroloji Dernekleri işbirliğiyle yapılan toplantı ve kurslaraev sahipliği yaparak Samsun ve Karadeniz Bölgesindeki Üroloji Uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerine de katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 
Halen, 10 Öğretim Üyesi (6 Profesör, 4 Doçent) ve 7 Araştırma Görevlisi ile eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin yürütüldüğü Üroloji Anabilim Dalında Androloji Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ile birlikte Videoürodinami Ünitesi, ESWL Ünitesi, Ürogenital Sistem Ultrasonu, Transrektal Prostat Ultrasonu ile Prostat Biyopsi Ünitesi, Günübirlik Ayaktan İşlemler Ünitesi (Kemoterapi, Sistoskopi, Biofeedback, Nefrostomi, Sistostomi vs. uygulamaları), Androloji Laboratuarı (CASA), Renkli Doppler Ultrason ve Kavernozometribulunmaktadır. Canlı yayın olanaklarına sahip ameliyathane bugün için güncel Üroloji pratiğindeki tüm ameliyatlar, deneyimli öğretim üyesi kadrosu ve zengin teknik alt yapısı sayesinde minimal invaziv yöntemlerle dünya standartlarına uygun şekilde başarıyla uygulanmaktadır. Mevcut kapasite ile yılda yaklaşık 2500 kadar ameliyat yapılmaktadır
 
Kuruluşundan bugüne Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Üroloji Uzmanlık Eğitimlerini tamamlamış ve bugün Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapmakta olan Ürologlar;
Dr. Adnan Arıcan (1982), Dr. Ekrem Özmen (1982), Dr. Necati Asan (1984), Dr. A.Faik Yılmaz (1986), Dr. İbrahim Çelik (1987), Dr. Orhan Yalçın (1987), Dr. Recep Büyükalpelli (1989), Dr. Can Aydın (1989), Dr. Şaban Sarıkaya (1991), Dr. Ramazan Aşcı (1992), Dr. Zafer Aybek (1992), Dr. Mustafa K. Atilla (1994), Dr. Mustafa Yeter (1994), Dr. M. Gürkan Özkan (1994), Dr. Mahmut Ulubay (1995) Dr. Fatih Aydın (1996), Dr. Mustafa S. Bolat (1997),  Dr. Acun Saylık (1997), Dr. Kürşat Aksu (1998), Dr. Hacı Yılmaz (1999), Dr. Ali Karshenas (1999), Dr. Okan Sarıtaş (2000), Dr. Hamit Öztürk (2000), Dr. Faruk Koç (2001), Dr. Bekir Genişer (2001), Dr. Mustafa Çağlar (2003), Dr. Hikmet Çavuş (2003), Dr. Akif Diri (2005) Dr. Uğur Öztürk (2006), Dr. Serdar Akyan (2006), Dr.Abdullah Açıkgöz (2007), Dr.Yakup Bostancı (2008), Dr. Aytan Kar (2008), Dr. Burhan Yıldırım (2008), Dr. Gürcan Kitirci (2009), Dr Serkan Varol (2010), Dr. Ekrem Akdeniz (2011),Dr. Mehmet N. Mercimek (2011), Dr. Serdar Savaşçı (2011),Dr. Tunç Erdil (2011), Dr. Fatih Ataç (2012), Dr. Alper Delier (2012), Dr. M. Reşat Demir (2012),Dr. Aykut Sırtbaş (2012),Dr. Cihan Yalman (2014),Dr. Turgut Serdaş (2014) Dr. C. Cengiz Beyaz (2014), Dr. Hasan Çetin (2015).
 
Kuruluşundan beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiÜroloji Anabilim Dalında belli bir süre öğretim elemanı olarak görev yapmış ve ayrılmış  olan Üroloji Uzmanları:
Dr. Ahmet Yazıcıoğlu (1980), Dr. Ali Gümüş (1981), Yrd. Doç. Dr. Gürkan Kazancı (1984–1988), Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ulubay (2000), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Atilla (2000-2001), Doç. Dr. Cenk Yücel Bilen (2001-2006), Yrd. Doç. Dr. Burak Koçak (2005-2007).        
                                                                                                 
OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanları:                    
Prof. Dr. Sacid Yıldız (1978–1984, 1988-1998) 
Yrd.Doç.Dr. Gürkan Kazancı (1984-1988)
Prof. Dr. Ali Faik Yılmaz (1998-2004, 2014-2017)
Prof. Dr. Recep Büyükalpelli (2004-2007)
Prof. Dr. Şaban Sarıkaya (2008-2014, 2017-…..)
 
2. Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Amacı
Üroloji Anabilim Dalı Ürogenital Sistem Hastalıkları ile ilgilenir. Amacı: mezuniyet öncesi tıp öğrencilerine ürogenital sistem hastalıkları konusunda eğitim vermek, tıpta uzmanlık öğrencilerine “Üroloji Uzmanlık Eğitimi” vermek, bölgede görev yapan üroloji uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitim gereksinimlerini karşılamak, ürogenital sistem hastalıkları konusunda araştırmalar yapmak ve bölge insanına üçüncü basamak düzeyinde ve yüksek standartta üroloji hizmeti sunmaktır.
 
3. Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültesi öğrencilerinin ürogenital sistem hastalıkları ile ilgili eğitimi.
Mezuniyet Sonrası Eğitim: Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin “Üroloji Uzmanlık Eğitimi”, Çocuk Ürolojisi “Yandal Uzmanlık Eğitimi”
 
4. Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi 
Öğretim Üyeleri 
Prof.Dr.Şaban SARIKAYA          Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ali Faik YILMAZ             
Prof.Dr.Recep BÜYÜKALPELLİ
Prof.Dr.Ramazan AŞCI
Prof.Dr.Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU
Prof..Dr.Yarkın Kamil YAKUPOĞLU
Doç.Dr.Ender ÖZDEN
Doç.Dr.Yakup BOSTANCI
Doç.Dr. Berkan REŞORLU
Doç.Dr.Kadir ÖNEM
                                                       
 
5. Tıp Doktorluğu Mezuniyet Öncesi Ders Programı
Tıp Doktorluğu programının ilk üç yılındaki Ürogenital Sistem Hastalıkları ile ilgili PDÖ programının hazırlanması, yürütülmesi, Mesleki ve Klinik Beceri Eğitimleri Üroloji Anabilim Dalınca gerçekleştirilmekte ayrıca Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri PDÖ oturumlarında yönlendirici olarak görev almaktadırlar. Dönem IV öğrencilerinin Üroloji eğitimleri, toplam 9 haftalık Endokrin Ürogenital Sistem Bloğu içerisinde yer alan “İşeme Bozuklukları”, “Hematüri” “Cinsel İşlev Bozukluları ve Üreme” başlıklı 3 TASK olarak klinikte verilmektedir. Dönem VI öğrencileri seçmeli olarak Üroloji Anabilim Dalında intörnlük eğitimi yapabilmektedirler   
 
6. Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
Üroloji Anabilim Dalı Kurluşundan itibaren düzenli olarak Samsun’da aylık olarak düzenlenen şube toplantıları ve Ulusal Üroloji Dernekleri işbirliğiyle yapılan toplantı ve kurslara ev sahipliği yaparak Samsun ve Karadeniz Bölgesindeki Üroloji Uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerine de katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 
 
Ulusal ölçekte gerçekleştirilen organizasyonlar:  
Ürolojik Kanserler ve Erkek İnfertilitesi Sempozyumu                 Nisan 1986 
6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi                                            Eylül 2001 
Transrektal Prostat İğne Biyopsi Kursu                                       Nisan 2003  
3. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu                                            Mayıs 2005
Üroonkoloji Derneği Samsun Bölgesel Toplantısı                         Mart 2010
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Spina Bifida Güncelleme Kursu      Haziran 2012
ÜCD Karadeniz Bölgesi Ortak Toplantısı                         Aralık 2012
3D Laparoskopik Nefrektomi “Canlı Cerrahi”                              Şubat 2017
ÜCD Samsun Bölgesel Toplantısı                                               Mayıs 2017
                                                                                                                                
7. Anabilim Dalı Yayın Etkinlikleri
Ulusal Dergilerde Bilimsel Makaleler
Uluslararası Dergilerde Bilimsel Makaleler
Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlıkları
Uluslararası Kitaplarda Bölüm Yazarlıkları        
8. Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Ürolojik Cerrahi Derneği
Türk Üroloji Derneği
Üroonkoloji Derneği
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
Türk Androloji Derneği
Endoüroloji Derneği
Kontinans ve İşlevsel Üroloji Derneği
European Association of Urology (EAU) (Avrupa Üroloji Birliği)
European Society for Pediatric Urology (ESPU)( Avrupa Çocuk Ürolojisi Birliği)
European Society of Sexual Medicine
American Urological Association (AUA) (Amerikan Üroloji Birliği)
American Society of Transplantation (AST) (Amerikan Transplantasyon Birliği)
 
9. Anabilim Dalının kendine özgün niteliklerine ilişkin açıklamalar
Deneyimli öğretim üyesi kadrosu ve zengin teknik alt yapısı sayesinde güncel üroloji pratiğindeki tüm ürolojik hastalıkların tedavisi dünya standartlarına uygun şekilde yapılabilmekte ve tüm ameliyatlar minimal invaziv yöntemlerle başarıyla uygulanmaktadır.
 
10. Anabilim Dalının kendisi için öngördüğü gelecek planı
Kuruluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.