Dahili Tıp Bilimleri

    İlgili anabilim dalları tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitiminde farklı evre ve yıllarda hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yolları hakkında eğitim aktiviteleri yürütülürken, tıpta uzmanlık eğitimi ve yan dal uzmanlık eğitimleri de yapılmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hastaların tıbbi teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır.  Dahili Tıp Bilimleri içinde 68’i Profesör, 48’i Doçent, 29’u Yardımcı Doçent ve 8’i Uzman olmak üzere toplam 153 öğretim elemanı çalışmaktadır.  Halen 24 yan dal uzmanlık öğrencisi ve 71 tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimlerini sürdürmektedir. Bu zamana kadar Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde farklı branşlarda toplam 859 araştırma görevlisi uzman olmuştur.
 
    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yıllık yaklaşık 505.082 ayaktan ve yatan hastaya ilgili anabilim dallarınca sağlık hizmet sunumu yapılmıştır. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, yaptığı bilimsel araştırma çalışmaları ile insan sağlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet etmektedir.
 
İLETİŞİM

Telefon numarası: 0 362 312 19 19-3584