Acil Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

                                          

Prof.Dr.Ahmet BAYDIN                  Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Türker YARDAN

Doç.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR

Doç.Dr.Latif DURAN

Doç.Dr.Celal KATI


Anabilim Dalı Tarihçesi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil tı Anabilim dalı kurulması için üniversite senatosu tarafından…….. tarihli kararını YÖK’e bildirmiş. YÖK …. Tarihinde Acil tıp AD’nın kurulmasını onaylamış ve Anabilim dalı Nisan 1998 tarihinde araştırma görevlisi kadrosunda öğrenci almaya başlamıştır. Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Yrd.Doç.Dr. Levent Altıntop tarafından kurulmuştur. Başkanlık görevini 6 yıl sürdürmüştür. Sonrasında, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Baydın, Doç.Dr. Necla Tülek, Doç.Dr. Dursun Aygün bu görevi üstlenmiştir. Halen Doç.Dr.Yücel Yavuz Anabilim dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Acil Tıp AD kurulduğu günden itibaren 20 adet araştırma görevlisini Acil tıp Uzmanı olarak mezun etmiş (ilk mezun 2002 yılı) ve halen 16 araştırma görevlisi bu eğitimi almaktadır. Halen 4 öğretim üyesi, 1 uzman, 16 asistan hizmet vermektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinin 2009 yılı verilerine göre, günde ortalama 70 hasta acil servis hizmetinden yararlanmaktadır. Acil Tıp A.D.’na bağlı acil serviste sadece erişkin (18 yaş üstü) hastalar hizmet vermektedir. Çocuk hastalara hastanemizin başka bir bölümünde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. tarafından hizmet verilmektedir. Acil kliniği kabaca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Acil servise ilk başvurular değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. İkinci bölümde hasta yatışı ve gözlemi yapılmaktadır. Birinci bölüm iki kategoriye ayrılmaktadır. İlk kategoride yeniden canlandırma gerektiren, yakın takip ve tedavi gerektiren dahili ve travma hastaları değerlendirilmekte ve gerekli müdahaleleri yapılmaktadır. Bu bölüm 5 monitörlü sedyeden oluşmaktadır. İkinci kategori ise 8 adet her biri 3 sedye alabilen yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları ve dahili hastaların bakıldığı bölümdür. İkinci bölüm ise 7 tane kritik hastanın yatırılarak izlenebildiği hasta başı monitörlü kritik hasta bakı birimi ve 10 tane daha az kritik hastanın gözlemlenebildiği bir birimdir. Ayrıca acil servisin içinde 1 adet tam donanımlı USG, bir adet röntgen ve bilgisayarlı tomografinin olduğu Acil Radyoloji Ünitesi ve Acil laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca iki bölümden oluşan izolasyon ünitesi, kadın doğum odası ve alçı – atel hazırlama bölümü bulunmaktadır.

Acil servise başvuran tüm hastalar kapıda paramedikler tarafından kıdemli acil tıp asistanına danışarak hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj) uygun bölüme alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve Acil Tıp Uzmanı gözetiminde bir kıdemli Acil Tıp Asistanı tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır. Özellikle toksikoloji hastaları başta olmak üzere kritik bakım gerektiren ve yatırılamayan hastalar Acil gözlem ünitesine yatırılmakta ve tedavileri acil tıp asistan ve uzmanları gözetiminde yapılmaktadır.

Acil servis haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet yükü olan bir alan olmasına rağmen geleceğin Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bu nedenle Acil Tıp müfredatına uygun şekilde hastalar için gerekli tedavi ve girişimler Acil Tıp Uzmanlarının gözetiminde Acil Tıp Asistanları tarafından güvenle uygulanabilmektedir.

Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1. sınıf, 5.sınıf, 6. sınıf, Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Acil Tıp, korunma için bilgi ve beceri gerektiren, farklılaşmamış fiziksel ve davranışsal bozuklukların tüm spektrumları ile her yaş grubu hastayı etkileyen akut ve acil yönleri olan hastalık ve yaralanmaların tanı ve yönetimine dayanan tıbbi uzmanlık alanıdır. Zamanın kritik olduğu bir uzmanlıktır. Acil tıp uygulamaları acil servisten taburcu olana ya da başka bir hekimin gözetimine transfer olana kadar, hastane öncesi ve hastanede karşılama, resüsitasyon ve farklılaşmamış ivedi-acil vakaların yönetimi kapsar. Ayrıca hastane öncesi ve hastanede acil tıp sistemlerinin ilişkilerini geliştirme çalışmalarını içerir.

Acil Tıp Anabilim Dallarının kurulması ile acil hastalara ve olaylara yaklaşım, olayların ve hastaların yönetimi, tedavi planları daha gerçekçi ve akademik bir düzeyde ele alınmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında da, acil hastalara ilk yaklaşım, hangi tip acil hasta olursa olsun her hastanın ilk tanı ve tedavi girişimlerinin yapılması, buna yönelik kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin (radyoloji, basit cerrahi girişim dahil) öğrenilmesi, acil kitlesel olaylarda yönetimin planlanması gibi temel amaçlar dahilinde asistan yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu amaçlara ek olarak yetiştirilecek olan acil tıp uzmanlarının konuları ile ilgili akademik çalışmaları yapabilmeleri, eksik ve yanlışları görüp yapıcı öneriler getirebilecek nitelikte akademik bir öngörü kazanmaları da amaçlanmıştır.

 

Öğretim türü

- Mezuniyet öncesi eğitim: Tıp Fakültesi 1. sınıf, 5.sınıf ve 6 sınıf öğrencilerine Acil Tıp temel konuları hakkında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencilerine de eğitim verilmektedir.

- Mezuniyet sonrası eğitim: Acil Tıp Uzmanı yetiştirilmektedir.

 

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

 

                                             

Prof.Dr.Ahmet BAYDIN                  Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Türker YARDAN

Doç.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR

Doç.Dr.Latif DURAN

Doç.Dr.Celal KATI

                                                                          

    

 

Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı

 

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler

Travma ve Resüsitasyon kursu

İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Kursu

Diş Tabipleri Odası Acil Eğitimi

Kazalarda İlk Yardım Eğitimi

 

Anabilim Dalının Yayın Etkinliği

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale

 

 

 

1

1

1

3

7

11

14

11

8

2

Bildiri

 

 

 

1

2

5

9

10

14

9

7

9

 

Poster sunum

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

3

1

 

 

 

Anabilm Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik Kuruluşlar

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Türkiye Acil tıp Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi derneği

Sağlık Bakanlığı

 

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin açıklamalar

Anabilim Dalı olarak gerek bölgemizde gerekse ülkemizde kendine özgü önemli bir yere sahibiz. Özellikle kritik hasta bakımında ve toksikoloji alanında ciddi olarak önemli bir yer edinilmiştir. Ayrıca gerek acil hasta yönetimi gerekse kritik hasta bakımı konusunda etkin uzmanlar yetiştirilmektedir.

 

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı

Anabilim Dalı olarak gelecekte gerek klinik gerekse akademik olarak dünya çapında önemli bir yer edinmeyi hedeflemekteyiz. Hastalar tarafından tercih edilen, öğrenciler ve araştırma görevlileri tarafında tercih edilen ve fakültemiz diğer birimleri tarafında takdir edilen bir bölüm olmak en büyük hedefimizdir.