Adli Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Akademik Elaman Listesi

 


Prof.Dr.Berna AYDIN                                                Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Ahmet TURLA

 

Anabilim Dalı Tarihçesi:

Anabilim Dalı Kuruluşu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı kararı ile 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. paragrafı gereğince Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde Adli Tıp Anabilim Dalı kurulmuştur.

Adli Tıp Anabilim Dalı 29.03.2002tarihinde Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA’nın Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanması sonrası aktif çalışmalarına başlamıştır.

 

 

Anabilim Dalının özel hikayesi :

2002 yılında Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURLA’nın Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanması sonrası hiçbir fiziki mekana sahip olmayan Anabilim Dalı’nın yapılanma çalışmalarına başlanmıştır. Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi -1.katta atıl vaziyette olan Morg biriminin arka kısmındaki alana Anabilim Dalı kurulmuş, yapılan tadilat çalışmaları sonucunda bünyesinde 1 otopsi eğitim salonu, 4 çalışma ofisi ve 1 poliklinik odası olan Anabilim Dalı haline getirilmiştir. Bölgemizdeki en kapsamlı Otopsi şartlarına sahip olan Anabilim Dalımız, otopsi salonundaki hemen hemen tüm aletlerini hastane hurda deposunda bulunan malzemeleri revize ederek tamamlamıştır.

Hastanemizde 2003 yılına kadar adli raporlar, ilgili Anabilim Dalları tarafından düzenlenmekte iken bu tarihten itibaren özellikle bölümlerden istenilen raporlar dışındaki tüm adli raporlar multidisipliner bir çalışma ile Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bölümümüzde Samsun ve çevre il ile ilçelerin adli makamlarından gönderilen adli olguların muayenesi yapılmakta ve adli raporları düzenlenmektedir. Hastane Adli Olgu Dosya arşivimiz 2009 yılı sonu itibarıyla 65.000 sayısına ulaşmıştır. Anabilim Dalı olarak düzenlenen adli rapor, yapılan adli muayene ve konsültasyon sayımız yıllık ortalama 2700 civarında olmakla birlikte bu sayı her geçen gün artmaktadır.

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Adli tıp, canlılarda ve ölülerde; travmanın kanıtlarını, etkilerini, meydana geliş şekillerini ve sonuçlarını inceleyen, bilimsel değerlendirmeler yaparak sonuçların yasal bir dile dönüşmesini sağlayan bir tıp disiplinidir. Aynı zamanda yasal makamlara gereken insana ait tüm bilgileri bilimin ışığında yorumlayarak bilirkişilik hizmeti verir. Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında son yıllarda büyük gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Gerek yasal düzenlemeler, gerekse bilimsel anlamdaki bu gelişmelere ülkemiz Tıp Fakültelerinden mezun olacak hekim adaylarının da sahip olması gerekmektedir.

Bu amaçla Adi Tıp Anabilim Dalımızda Lisans öğrencilerimize mesleki yaşamlarında karşılarına çıkabilecek adli olgularla ilgili teorik ve pratik dersler verilmektedir. Aynı zamanda hekimin yasal sorumlulukları, insan hakları, hasta hakları konularında da sunumlar yapılmaktadır.

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimimiz, uzmanlık öğrencisini; bir adli tıp uzmanın tıp ve hukuk arasında ileri düzeyde bilgiye sahip olduğu ve adli tıbbın tüm alanlarında sorumluluk alabileceği bilgi ve beceriyi kazanıp, bunu pratik anlamda uygulayabileceği seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde sayısal sıkıntı bulunan adli tıp uzmanlık alanında, bilimin öncülüğünde, bağımsız ve tarafsız karar verebilecek adli tıp uzmanı yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

 

Öğretim Türü

Mezuniyet Öncesi Eğitim

2002-2005 yılları arasında Dönem III Adli Tıp teorik dersleri, 2002-2007 yılları arası Dönem VI Halk Sağlığı stajı içerisindeki Adli Tıp teorik ve pratik dersleri, 2002-2009 yılları arası Dönem I Tıp Etiği dersleri, 2002-2009 yılları arası Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V Adli Tıp dersleri Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından verilmiştir. 2004 yılından itibaren Tıp Eğitimi sistemimizdeki değişiklikle birlikte Tıp Fakültesi öğrencilerine Adli Tıp konuları bloklar içerisinde sunumlar şeklinde verilmekte ve öğretim üyelerimiz oturumlarda yönlendirici olarak görev almaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızda Dönem VI öğrencileri 15 günlük teorik ve pratik olarak yapılandırılmış Adli Tıp stajlarını gerçekleştirmektedirler.

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi süresi 4 yıl olup Anabilim Dalımız 2002 yılından beri Uzmanlık Eğitimi vermektedir. Bu süre içerisinde 9 uzmanlık öğrencisi Anabilim Dalımızda göreve başlamıştır. Üçü başka bir ihtisas alanını tercih ederek bölümümüzden ayrılmış olup 2 kişi halen uzmanlık eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar 4 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlayarak “Adli Tıp Uzmanı” ünvanını almışlardır;

    • Dr.Bekir KARAARSLAN    (31.12.2002 - 11.05.2007)

    • Dr.Mehmet KOCAKAYA   (29.08.2003 - 29.01.2008)

    • Dr.Neva SATALOĞLU      (23.07.2004 - 27.11.2008)

    • Dr.Çağlar ÖZKANLI        (29.07.2004 - 27.11.2008)

 

Anabilim Dalı Akademik Elaman Listesi

 


Doç.Dr.Berna AYDIN                                                Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Ahmet TURLA

 

Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı

6 yıllık Tıp Fakültesi Eğitimi içerisinde Adli Tıp alanında lisans öğrencilerimize verdiğimiz derslerin (Sunum, teorik ve pratik dersler, blok senaryoları, staj programı) konu başlıkları şunlardır;

·         Yaralar

·         Adli Olgular ve Adli Raporlar

·         Ölüm

·         Postmortem Değişimler

·         Asfiksiye Bağlı Ölümler

·         Olay Yeri İncelemesi

·         Otopsi

·         Toksikoloji

·         Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumluluğu

·         Kimliklendirme

·         Cinsel Suçlar

·         Adli Jinekoloji-Obstetrik, Perinatal Patolojiler

·         Adli Psikiyatri

·         Alkol-Uyutucu ve Uyuşturucu Maddeler

·         Aile İçi Şiddet-Çocuk İstismarı

·         İnsan Hakları İhlalleri

·         Adli Antropoloji

 

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler

·         12 - 13 Haziran 2004 tarihleri arasında “III. Ulusal Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu”,

·         08 - 10 Eylül 2006 tarihleri arasında “V. Anadolu Adli Bilimler Kongresi”

 

Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kitap

-

-

-

-

-

-

-

-

Makale

3

2

9

11

16

18

1

10

Bildiri

2

1

4

6

10

3

2

2

Poster

1

4

2

7

17

1

4

1

 

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin çeşitli faaliyet ve çalışma komisyonlarında yer almaktadır.

 

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar

Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Hastane bünyesinde hizmet vermekte olan “Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme ve İzleme Komisyonu”nun aktif üyesidir.

Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri tarafından bugüne kadar; Adli Tıp, Şiddet, Çocuk İstismarı ve İhmali, İnsan Hakları, Hekimlerin Yasal Sorumlulukları, Meslek Etiği, Çocuk ve Kadın Hakları, Hasta Hakları, Hekim Hakları gibi konularda gerek Üniversite içerisinde, gerekse Samsun’daki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, STK’larına ve halka yönelik sunumlar yapılmıştır.

Anabilim Dalımız Öğretim üyeleri, çeşitli Kurumlar ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen;

·         Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi’nde,

·         Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilendirilmeleri Eğitimi’nde,

·         Türkiye Avrupa Komisyonu Temsilciliği Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı Sağlık Personeline Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Şiddetin Üreme Sağlığına İlişkin Sonuçları konusunda Hizmet İçi Eğitim Programı’nda,

·         Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen “Olay Yeri İnceleme Kursu”nda,

·         Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi’nde “aktif bölge eğitimcisi” olarak görev almışlardır.

 

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı

Anabilim Dalımızın artan iş yükü ve personel (öğrenci, asistan, öğretim üyesi) durumu göz önüne alındığında halen var olan yer ihtiyacımız, gelecekte daha da artacaktır. Bu nedenle bölüm alanının genişletilmesi, bölüm içerisinde yeni çalışma alanları yaratacak ve uygulama çeşitliliğimizi arttıracaktır.

Hastanemiz bünyesinde hizmet veren “Çocuk İstismarını ve İhmalini İzleme ve Önleme Komisyonu”nun öncülüğünde başlayan hizmetlerin, geliştirilerek “Kadın ve Çocuk Koruma Merkezi” halinde, daha fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması bir diğer hedefimizdir.