Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Ayhan DAĞDEMİR                                            Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.H.Murat AYDIN
Prof.Dr.Haydar Ali TAŞDEMİR
Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI
Prof.Dr.Fadıl ÖZTÜRK
Prof.Dr.Recep SANCAK
Prof.Dr.Alişan YILDIRAN
Prof.Dr.Hasibe Canan AYGÜN
Prof.Dr.Canan ALBAYRAK
Prof.Dr.Özlem AYDOĞ
Prof.Dr.Gönül ÇALTEPE

Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN 
Doç.Dr.Nazik YENER
Doç.Dr.Işıl ÖZER
Doç.Dr.Mustafa Ali AKIN
Doç.Dr.Leyla AKIN
Doç.Dr.Ayşe AKSOY

Dr.Öğretim Üyesi Neslihan KARAKURT
Dr.Öğretim Üyesi İrfan Oğuz ŞAHİN
Dr.Öğretim Üyesi.Demet TEKCAN
Dr.Öğretim Üyesi Hülya NALÇACIOĞLU
Dr.Öğretim Üyesi Ayşegül YILMAZ
Dr.Öğretim Üyesi İbrahim KARTAL 
Dr.Öğretim Üyesi Gökçen ÖZ TUNÇER

Öğretim Görevlisi Dr Tuğba AYÇİÇEK DİNÇER
 


 
Anabilim Dalı Tarihçesi
1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 15 Ocak 1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulmuş ve Başkanlığına Prof. Dr. Kamil TANYER getirilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1980 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış olup, 200’ün üzerinde çocuk hastalıkları uzmanı yetiştirilmiştir. Toplam 16 Bilim Dalı ve 7 Serviste 16 Profesör, 4 Doçent ve 1 Yrd. Doç. Dr. olmak üzere 21 öğretim üyesi, 2 Uzm. Dr ve eğitimlerini sürmekte olan yan dal ve uzmanlık öğrencileri bulunmaktadır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Bugüne kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yapan hocalarımız, Prof. Dr. Sabri ACAR (1981-84), Prof. Dr. Yaşar ANLAR (1984-85), Prof. Dr. Arman BİLGİÇ ( 1985-88), Prof. Dr. Nuran GÜRSES ( 1988-97), Prof. Dr. Şükrü KÜÇÜKÖDÜK ( 1997-2003), Prof. Dr. Mehmet Kemal BAYSAL’dır.(2003-2012). Anabilim Dalı Başkanlığı 2012 yılından itibaren halen Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR sürdürmektedir. 
Anabilim Dalı Hedef
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız bilgi, beceri ve iletişim yeteneği yüksek, doğru ve hızlı kararlar alabilen, sürekli kendini yenileyebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık problemlerinin farkında ve bunlara çözüm üretme becerisini kazanmış hekimler ve uzman hekimler yetiştirmektir. Ayrıca araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası literatüre katkıda bulunmak ve ülkemizde en yüksek bilimsel düzeyde ve uluslar arası kalitede sağlık hizmeti vermektir.
Hastanemizde Çocuk Hematoloji ve Çocuk Genetik laboratuarı olarak 2 laboratuvar bulunmaktadır. Çocuk Hematoloji laboratuvarında tam kan sayımı, periferik yayma, koagülasyon testleri, hemoglobin elektroforezi,  trombosit agregasyon testleri gibi testlere ek olarak lösemi tanı ve ayırıcı tanısında kullanılan akım sitometri de çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde 2 yataklı 24 saatlik EEG monitorizasyon ünitesi bulunmaktadır. 24 saatlik EEG monitörizasyonu, epilepsi cerrahisi gerekebilecek hastaların tanısı için kullanılmaktadır.
Çocuk Hastanesi içinde oluşturulan Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi 6 yataklı olarak 2009 Şubat ayından itibaren hizmet vermektedir. İlk yılda 16 hastaya kemik iliği nakli başarı ile uygulanmıştır. Çocuk kardiyoloji bölümünde PDA kapatılması, ASD kapatılması, valvüloplasti, stent takılması, atriyal septostomi, tüm hemodinamik ve anjiyokardiyografik işlemler yapılabilmektedir. Fetal ekokardiyografi ile konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısı konabilmektedir.
Pediatrik genetik bölümünde klinik genetik uygulamaları yapılmakta, klinik tanı ayrıntılı laboratuar tetkikleri ile desteklenmektedir. Sitogenetik analizler, moleküler sitogenetik ( FISH), DNA eldesi yapılmaktadır. Kordosentez ve amniyosentez materyallerinin incelenmesiyle prenatal tanı konulmakta ve ailelere genetik danışma hizmeti verilmektedir. Kanser hastalarının tanı ve prognostik incelemelerinde sitogenetik analizler sıkça kullanılmaktadır.
Çocukların eğitim-öğrenim ve sosyal becerilerinin desteklenmesi için 1 hastane okulu ile 2 oyun ve etkinlik odası mevcuttur. Hastane çalışanlarından oluşan “Hasta Destek Grubu” ve tıp öğrencilerinden oluşan “Günebakan Koridoru” grupları haftalık sinema, seramik, resim, takı kursu gibi farklı sosyal etkinlikler ile hasta çocuklarımızın hastanede geçirdikleri sürenin daha verimli ve eğlenceli olmasına çalışmaktadırlar. Ayrıca özellikle malign hastalığı olan hastalarımıza yönelik. Hastane okuluna gelemeyecek durumdaki hastalara öğretmenlerce hasta başında eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 
 
 
Bölümler Öğretim Üyeleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Sosyal Pediatri Bilim Dalı
 
Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı
 
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
 
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
 
 
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
Doç. Dr. Işıl ÖZER (Bilim Dalı Başkanı)
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalı
 
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
Prof. Dr. Özlem AYDOĞ (Bilim Dalı Başkanı)
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Prof. Dr. Özlem AYDOĞ (Bilim Dalı Başkanı)
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Çocuk Acil Bilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR (Bilim Dalı Başkanı)
 
 
 
Bilim Dalları Dahililer
Anabilim Dalı Başkanlığı 4001
Ç. KARDİYOLOJİ BD 2449
Ç. HEMATOLOJİ BD 3736
Ç. ONKOLOJİ BD 3721
NEONATOLOJİ BD 3720
Ç. İMMÜNOLOJİ ALERJİ BD 3630
Ç. NEFROLOJİ B.D. 3726
Ç. ENDOKRİNOLOJİ BD 2652
Ç. NÖROLOJİ BD 2510
Ç. GASTROENTEROLOJİ BD 3734
Ç. GENETİK 3738
GENEL POLİKLİNİK 2352
Ç. ENFEKSİYON BD 3884
ÇOCUK METABOLİZMA BD 2352
ÇOCUK ACİL BD 2642
ÇOCUK YOĞUN BAKIM BD 4061