Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi
                                       
Prof.Dr.Koray M.Z.KARABEKİROĞLU       Anabilim Dalı Başkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ağustos 2003’de kurulmuştur. İlk olarak Nisan 2006 TUS döneminde ilk Araştırma Görevlisinin katılımı ile aktif olarak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Temmuz 2017 itibariye 11 uzman mezun olmuştur ve 10 asistan görev yapmaktadır.
 
Prof. Dr. Koray M.Z. KARABEKİROĞLU Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Gökçe Nur SAY ve Yrd. Doç. Dr. Yasin Yusuf GÜMÜŞ diğer iki öğretim üyesidir.
 
Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında yer alan çok sayıda sorun (ör, dikkat sorunları, aile içi ilişki sorunları, depresyon, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar, tik ve takıntı bozuklukları, kaygı bozuklukları, çocuk istismarı, ergenlik sorunları, vb.) kliniğimizde değerlendirilmektedir.
 
Eğitim
Yıl boyunca Salı ve Cuma günleri öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencilerinin katılımı ile eğitici konferanslar ve makale saatleri düzenlenmektedir.
1.Yıl Asistanı: Çocuk Psikiyatrisi asistanı ilk iki yıl içinde bir yıl süreyle Psikiyatrisi AD rotasyonunda görevlidir. Birinci yıl asistanları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde ve Psikiyatri servisinde ve daha sonra da polikliniğinde öykü alma, tanı, tedavi ve hasta izleminden sorumludurlar.
2.Yıl Asistanı:Asistanlar hasta değerlendirilmesi, tanı, tedavi ve izleminden sorumludurlar. Yine diğer bölümlerden istenen konsültasyonların değerlendirilmesinden sorumludurlar. Poliklinik hastaları ve konsültasyon istenen hastalar için gerektiğinde süpervizyon alırlar.
3.Yıl Asistanı:Uzmanlık eğitiminin üçüncü ya da dördüncü yılında asistanlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da 3 aylık Çocuk Norolojisi rotasyonunu yaparlar. Burada çocuk norolojisi hastalarının muayene, tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinden sorumludurlar. Uzmanlık tezlerine üçüncü yıl içinde başlarlar.
4.Yıl Asistanı: O.M.U. öğretim üyelerinin gözetimi altında, asistanlar bütün Çocuk Psikiyatrisi AD kliniğinin aktivitelerinin izlenmesinden sorumludurlar. Eğitimin son yılında, asistanlar poliklinikte ayaktan, serviste yatan ve konsültasyon hastaların takibinde tüm sorumlulukları yüklenirler. Ayrıca kıdemsiz asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim sürecine katkıda bulunurlar.
 
Öğretim Üyeleri
 
   
   
Prof.Dr.Koray M.Z.KARABEKİROĞLU
E-posta: korayk@omu.edu.tr
                                                                        
Ayaktan Hasta Poliklinikleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi A.D.
Giriş Katı, Kurupelit/ Samsun, Türkiye
Randevu İçin: 0.362.312 1919-3696