Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi:
                                        
Prof.Dr.Atilla Güven ATICI                                    Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Meftun ÜNSAL                              
Prof.Dr.Nurhan KÖKSAL
Dr.Öğr.Üyesi N.Tibel TUNA
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Taha GÜLLÜ


Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri Listesi

Dr. Emre KIR
Dr. Sümeyye KEMENT
Dr. Ebru KULUCAN
Dr. Fatma Selen ALA 
Dr. Büşra ADIGÜZEL GÜNDOĞDU 
Dr. Kader TOPÇU

 
Anabilim Dalı Tarihçesi
Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 25 Nisan 1983 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’nun kararı ile resmen kurulmuştur. 

Anabilim Dalı Özel Hikayesi
Prof. Dr. Levent Erkan 14 Nisan 1986 tarihinde Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın ilk araştırma görevlileri Temmuz 1992’de göreve başlamış ve akademik kadro teşkil edilmeye çalışılmıştır. 1993 yılında Yrd. Doç. Dr. Ayşenaz Özcan Anabilim Dalı’nda göreve başlamış ve bu görevini 1995 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’ne atanmıştır. Meftun Ünsal Haziran 1996 yılında. Haziran 1998’de Dr. Serhat Fındık,  Şubat 2001’de Oğuz Uzun,  Ocak 2002 ‘de  Yrd.Doç. olarak göreve başlamıştır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1992 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış olup, şimdiye kadar 39 kişi Göğüs Hastalıkları uzmanı olmuştur. Kliniğimizde şu anda 3 profesör ve 1 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi, 3 sekreter, 19 hemşire ve 7 yardımcı personel görev yapmaktadır. Prof. Dr. Levent Erkan 1986 – 2010(Emekli) tarihleri arasında, Prof. Dr. Meftun Ünsal 2010-2012 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.  Haziran 2012’de Prof. Dr Nurhan Köksal Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden profesör olarak Bölüme atanmıştır. 2012-2016 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Yard. Doç. Dr. Aygül Güzel  Haziran 2012  tarihinde Kliniğimizde göreve başlamıştır. Prof. Dr. Meftun Ünsal 2016 tarihinden itibaren tekrar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Göğüs Hastalıkları Bölümü, bölgemiz için önemli bir referans hastanesi olup, bu alanda hem poliklinik  hem de klinikte çok çeşitli ve değişik hasta popülasyonuna hizmet vermektedir.
Göğüs Hastalıkları servisi üçü  özel oda, 8’i yoğun bakım, 4’ü kemoterapi, ikisi uyku ünitesinde olmak üzere toplam 46 yatakla hizmet vermektedir. Yoğun bakım ünitesi İnvaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon imkanlarına sahiptir. Akciğer kanserli hastalara kemoterapi uygulanmakta, yatarak tedavi olanağı bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalımız, 2 poliklinik ve Perşembe günleri de 1 sigara polikliniği ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Bölümümüzde video bronkoskopi ünitesi, spirometre, bronş provokasyon testi ve eforlu solunum fonksiyon testlerinin yapıldığı solunum fonksiyon testleri laboratuarı bulunmakta, cilt prick testi uygulanmaktadır. Yine hastalara endobronşial ultrasonografi eşliğinde bronkoskopi(EBUS) de yapılmaktadır. Toraks ultrasonografisi ile tanısal ve girişimsel işlemler de uygulanmaktadır. Göğüs hastalıkları kliniği içinde uyku problemi olan hastalarının değerlendirildiği, 2014 yılında akredite olan ve Orta Karadeniz bölgesindeki uzman hekimlere de eğitim veren uyku ünitesi bulunmaktadır. Bölümümüzde yılda 1000’den fazla bronkoskopi, 5000’in üzerinde solunum fonksiyon testi, 50’nin üzerinde plevra biyopsisi yapılmaktadır. Anabilim Dalımızdan bugüne kadar toplam 39 kişi Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak mezun olmuş ve halen 4 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 
Prof.Dr.Meftun ÜNSAL                                   Anabilim Dalı Başkanı                                                          
Prof.Dr.Nurhan KÖKSAL
Prof.Dr.Oğuz UZUN
Prof.Dr.Atilla Güven ATICI
Dr.Öğr.Üyesi N.Tibel TUNA
 

                                              
 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yapılan İşlemler:
•         Solunum fonksiyon testi (spirometre)
.         Kemoterapi
•         Bronşprovokasyon testi
•         Egzersiz testi
•         Diffüzyon testi
•         Cilt prick testi
•         Videobronkoskopi
.          Endobronşial Ultrasonografi(EBUS)
•         Bronkoskopi eşliğinde elektrokoter uygulamaları
•         Torasentez
•         Plevra biopsisi
•         Göğüs duvarı ve plevranın ultrasonografi ile incelemesi ve girişimsel işlemler
•         Polisomnografi

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik Kuruluşlar
          -Türk Toraks Derneği
          -Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
          -Akciğer sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
          -American Thoracic Society
          -European Respiratory Society
          -American College of Chest Physicians (ACCP)
          -British Thoracic society
  
Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitim: Mezuniyet Öncesi Eğitim: Dönem 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri probleme dayalı öğretim (PDÖ) kapsamında ders sunumlarına girmekte; ayrıca kendilerine verilen ve uygun hasta örnekleri içeren senaryolar ile interaktif tartışma oturumlarında hedeflenen bilgi düzeyine erişmeleri için ayrıntılı okuma ve araştırmaya yönlendirilmektedirler. 
Dönem 4 öğrencileri task eğitimi kapsamında solunum-dolaşım bloğu içerisinde akciğer hastalıkları ile ilgili ders sunumlarına girmekte ve hastaların öykü, fizik muayene, tanı, takip ve tedavileri ile ilgili olan pratik ve teorik eğitimlerini hasta başında interaktif tartışma ile sürdürmektedirler.
Dönem 6 öğrencileri intörn doktor olarak 1 ay süreyle göğüs hastalıkları kliniğinde çalışmakta ve bu süre içerisinde hastaların hazırlanması, tedavi ve takiplerini yakından izlemekte, gece nöbetlerine kalmakta, pratik ve teorik eğitimleri için vaka takdimleri ve bilimsel makale sunumları yapmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası Eğitim
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri yanında, uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri de sürdürülmektedir. Anabilim Dalımızın eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, makale ve seminer sunumları düzenli olarak haftanın 2 günü yürütülmektedir Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları’nın katıldığı klinikopatolojik toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca asistanlar öngörülen çeşitli Bilim Dallarında rotasyon eğitimlerini tamamlamaktadır.

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunların üstesinden gelebilecek temel bilgi ve becerilerle donanmış, mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayabilecek, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, iyi pratisyen, uzman hekim ve bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalının çok önemli akademik amaçlarından birisi de ülkemizde ve uluslararası sahada sürekli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmaktır.

İletişim Adresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Samsun-Türkiye
e-mail: gogushastalıkları@omu.edu.tr
Tel:    Poliklinik sekreterliği; (0362)3121919 – 2998
Göğüs hastalıkları yatan  hasta servis sekreterliği; (0362)3121919-2748