Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

                                

Prof.Dr.Cihad DÜNDAR                   Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Şennur DABAK

Prof.Dr.Ahmet Tevfik SÜNTER
Doç.Dr.Özlem TERZİ
D
r.Öğretim Üyesi Hatice Nilden ARSLAN


Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri Listesi

Dr. Feyza Nur TOPÇU YENERÇAĞ
Dr. Maide Nur YILMAZ
Dr. Merve MİNNET
Dr. İlkem DUMAN KIYMIK
Dr. Can KARABIÇAK
Dr. Semanur DİKENLİ
Dr. Nilgün ŞANAL
Dr. Emir Külal ÖZGÖZ
Dr. Şeydanur YAYLAOĞLU
Dr. Şeyma GENÇ
Dr. Emre AKGÜL
Dr. Sultan HASDEMİR
Dr. Türkan Sevgin GÜMÜŞKAPTAN 
Dr. Özkan BAHADIR
Dr. Kübra Nazmiye ÖZTÜRK 
Dr. Elif ALAÇAM
Dr. Duygu ÖNAL 
Dr. Cansu KURU 
Dr. Burçin KÖROĞLU


 

 

A.TARİHÇE:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Sevinç Oral’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof.Dr.Fulya Tanyeri, Prof.Dr.Rengin Erdal, Prof.Dr.Turhan AKBULUT anabilim dalında başkanlık yapmışlardır. 1984 yılından bu yana Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Anabilim dalında altı öğretim üyesi (Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN, Prof.Dr.Cihad DÜNDAR, Prof.Dr.Şennur DABAK, Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER, Yrd.Doç.Dr.Özlem TERZİ), bir tıbbi sekreter ile on dört uzmanlık öğrencisi görev yapmaktadır.
 
B. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:
B.1. Mezuniyet Öncesi Eğitimler
B.1.1. Tıp Fakültesine:
-Dönem I, II ve III PDÖ Bloklarında yönlendiricilik,
-Tıp Fakültesi yönetim kurulu, program kurulu, senaryo kurulu Blok kurulu üyelikleri
-Dönem VI öğrencilerine Kırsal Hekimlik ve Halk Sağlığı stajı
B.1.2. Diş Hekimliği Fakültesi’ne
-Koruyucu Hekimlik ve Epidemiyoloji
-Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Dersleri
B.2. Mezuniyet Sonrası Eğitimler
B.2.1 Tıpta Uzmanlık Eğitimi
          -1979’dan bu yana 18 halk sağlığı uzmanı yetiştirilmiştir.
B.2.2. Doktora Eğitimi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Halk Sağlığı Doktora Programı açılmış olup, 6 mezunu ve eğitimi devam eden 6 doktora öğrencisi bulunmaktadır.
 
C. BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
     Anabilim dalı tarafından asistan tezleri ve rutin araştırma faaliyetleri kapsamında aşağıdaki konularda bilimsel makale ve bildiri üretilmiştir.

 1. Samsun ili kentsel ve kırsal alanında bulaşıcı ve/veya kronik hastalıklarla ilgili epidemiyolojik veri toplama araştırmaları
 2. Çeşitli sağlık konularında, toplumun bilgi, tutum ve davranış biçimlerini saptamaya ve eğitim açığını belirlemeye yönelik araştırmalar
 3. Toplum beslenmesi saha araştırmaları
 4. Aile Planlaması Hizmetlerine yönelik durum saptama ve yöntem kullanma sıklığı belirleme çalışmaları
 5. Bebek ve Çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik durum saptama ve erken tanı araştırmaları
 6. Okul Sağlığı araştırmaları
 7. Çocuk ve Adölesan Sağlığı araştırmaları
 8. Yaşlılara yönelik beslenme ve durum saptama araştırmaları
 9. İş Sağlığını koruma ve işyeri koşullarını iyileştirmeye yönelik durum saptama ve erken tanı araştırmaları
 10. Toplumun çeşitli gruplarında genetik malformasyon sıklığını saptama araştırmaları
 11. Çevre Sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu, etkinliği ve sunum özelliklerine yönelik hizmet araştırmaları
 12. Mortalite istatistiklerinin belirlenmesine yönelik retrospektif araştırmalar
 13. Adli rapor ve trafik kazalarının dağılım ve nedenlerine yönelik tanımlayıcı araştırmalar
 14. Kadın ve çocuğa yönelik şiddet araştırmaları
 15. Hekime yönelik şiddet araştırmaları
 16. Sağlık Yönetimi araştırmaları
Bu konularda son sekiz yıla ait bilimsel yayın etkinlikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Kitap       1 7        
Makale 8 3 5 4 5 6 5 15  
Sözlü Bildiri 3 1 1 2   3 6 5  
Poster Sunum 8 3 3 1   3 5 4  
 
 
D. SOSYAL FAALİYETLER
“Samsun Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu” , Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Halk sağlığı Müdürlüğü ve Samsun Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projelerde anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından yöneticilik, yürütücülük, danışmanlık ve araştırıcılık görevleri üstlenilmiştir. Ortak proje çalışmaları adı geçen kuruluşlarla devam etmektedir.
Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Çevre Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatları ile TÜRK-İŞ Konfederasyonunca Samsun ili içinde ve dışında, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı konularında düzenlenen birçok sempozyum, eğitim semineri, radyo ve televizyon konuşmaları gibi toplumun her kesimine yönelik sağlık eğitimi faaliyetlerine anabilim dalımız öğretim üyelerince katkı sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir.
 
E. İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI:
Anabilim dalımız, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.04.2013 tarih ve 138-İH Sayılı belge ile  “İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu”  13.05.2014 tarih ve 138-İG Sayılı belge ile “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda İşyeri hekimliği yenileme kursları düzenlenmiş, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin üniversite akademik ve idari personeline eğitim faaliyetleri düzenlenmiş ve halen devam etmektedir.
                17.06.2013 tarih ve 28680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (OMÜİŞSEM) müdürlüğü görevi halen Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Pekşen tarafından yürütülmektedir. OMÜİŞSEM ve Anabilim dalımız iş birliği içinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde staj yapacak öğrencilerin 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanununun 16, 17, 18 ve 30. maddeleri ile 15.05.2013 tarihli “Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğe”göre temel iş sağlığı eğitimleri yapılmaktadır.
               
Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
1.Samsun Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu ile birlikte odak grup çalışması projesinin planlanması ve yürütülmesi,
2. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Halk sağlığı Müdürlüğü ve Samsun Sağlık Müdürlüğü ile devam eden proje çalışmalarının sürdürülmesi,
3.Anabilim dalımız araştırma görevlileri ve dönem 6 öğrencileri içinde iyi bir uygulama alanı olacağına inandığımız ve aynı zamanda üniversitemizin gereksinimini karşılayacak bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Polikliniği” açarak hastanemizde staja başlayacak tıp fakültesi öğrencileri ile diğer sağlıkla ilişkili yüksekokul ve fakülte stajyerlerinin “işe giriş muayeneleri”nin yapılmasını sağlamak,
4.Temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermek ve sertifikalandırmak,
5.Birinci basamak hekimlerine yönelik sahada kullanılacak bir iş sağlığı rehberi hazırlamak.
 
F. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Adı ve Soyadı E-posta Dahili Telefon
Prof.Dr.Yıldız PEKŞEN
(Anabilim Dalı Başkanı)
ypeksen@omu.edu.tr 2290
Prof.Dr.Cihad DÜNDAR cdundar@omu.edu.tr 2291
Prof.Dr.Şennur DABAK sdabak@omu.edu.tr 2509
Prof.Dr.Sevgi CANBAZ sevgic@omu.edu.tr 2289
Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER asunter@omu.edu.tr 3627
Yrd.Doç.Dr.Özlem TERZİ ozlem.terzi@omu.edu.tr 3208