Kardiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim/Bilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN                                           Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Özcan YILMAZ                                                                                                               

Prof.Dr.Okan GÜLEL

Doç.Dr.Murat MERİÇ

Doç.Dr.Korhan SOYLU

Doç.Dr.Serkan YÜKSEL
Dr.Öğr.Üyesi.Ömer GEDİKLİ
Dr.Öğt.Üyesi Murat AKÇAY
Öğr.Gör.Dr.Ufuk YILDIRIM
Öğr.Gör.Dr.Metin ÇOKSEVİM


Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri Listesi

Dr. Ömer KERTMEN
Dr. Alper UZUNSELVİ
Dr. Gökhan GÖK
Dr. Ayşem MANSIROVA
Dr. Muhammet UYANIK
Dr. Abdulkadir KARA
Dr. Ahmet ÇINAR
Dr. Ahmet Onur KOCASARI
Dr. Fuatcan BALABAN

Anabilim Dalı Tarihçesi:

Daha önce İç hastalıkları kliniği bünyesinde hizmet veren Kardiyoloji ünitemiz; Yükseköğretim kurulu başkanlığının 24.12.1990 tarihli ve 24320 sayılı yazısında, yürütme kurulunun 12.12.1990 tarihli toplantısında; Kardiyoloji bilim dalı bulunmayan tüm tıp fakültelerininin Dahili Tıp bölümleri bünyesinde Kardiyoloji Anabilim Dalı açılması, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmesi üzerineİç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılarak “Kardiyoloji Anabilim Dalı” olmuştur.


Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Olcay Sağkan
Prof. Dr. Osman Yeşildağ
Prof. Dr. Mahmut Şahin 
Prof. Dr. Cahit Kocakavak
Prof. Dr. Özcan Yılmaz  


Bölümümüz 35 yılını aşan tarihi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu zamana kadar 55 adet kardiyoloji uzmanı yetiştirmiştir. Halen 2 profesör, 4 doçent, 2 uzman ve 7 araştırma görevlisi mevcuttur. Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakım ünitesi olarak toplam 51 adet yatak kapasitelidir. Genel kardiyoloji polikliniğinin yanı sıra hipertansiyon, aritmi ve pacemaker poliklinikleri haftanın her günü hizmet vermektedir. Laboratuar hizmetleri olarak, invazif kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarı, efor testi, ekokardiyografi, Holter, Tilt testi ve ambulatuvar kan basıncı izlemi yapılabilmektedir. Koroner anjiyografi laboratuvarında her türlü komplike perkütan girişimler ve erişkin konjenital hastalıklarının perkütan tedavisi yapılabilmektedir. TAVI (İngilizce ''transcatheter aortic valve implantation'' ın kısaltılmışı), kesisiz veya kansız olarak halk arasında nitelenen türden, ameliyata gerek kalmadan kalp kapakçığının (Aort kapak) değişimi işlemi başarı ile kliniğimizde yapılmaktadır. Bunun yanında, laboratuvar günün 24 saati primer PKG (perkutan koroner girişim)  için kullanılabilir durumdadır. Elektrofizyoloji laboratuvarımızda, tanısal elektrofizyolojik tetkik, ablasyon tedavisi, pacemaker, kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör – şoklama yapan kalıcı kalp pili) implantasyonu işlemleri uygulanmaktadır.

 
Anabilim/Bilim Dalının Yapısı ve Akademik Amacı

O.M.U. Kardiyoloji  A.D  olarak; kalp damar sağlığı alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmalara katılmayı  teşvik etmek. Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak ve tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek, kalp ve damar sağlığı ile ilgili hekimlik mesleğinin halk yararına en iyi şekilde düzenlenmesini ve gelişmesini sağlamaya çalışmak.
O.M.U. Kardiyoloji  A.D. da kardiyoloji tıp eğitiminin bir parçası olarak asistanların araştırma yapmaları desteklenmekte ve özendirilmektedir. Klinik ve temel bilimsel araştırmalar için öğretim üyesi desteği, bilgisayar/kütüphane hizmetlerini sağlanmaktadır. Öğretim üyelerinin, hasta bilgilerini içeren veritabanları mevcut olup, çalışma ile ilgili öğretim üyesi ve lokal etik kurul kararı alındıktan sonra, asistanlar kendi hipotezlerini veya öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda genişleterek kullanmak üzere bilimsel çalışmalar yapılabilmektedir. Yıl boyunca Pazartesi  ve Cuma günleri öğretim üyeleri, asistanlar ve tıp öğrencilerinin katılımı ile makale saatleri ve Çarşamba günleri seminer düzenlenmektedir.

 
Koroner Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisi
 

Koroner yoğun bakım ünitesi, hastanenin 4. katında servisin iç kısmında bulunmaktadır. 14 adet yatağa sahip olan yoğun bakım ünitesinde, 14 adet invazif her türlü takibin yapılabileceği merkezi sistemli yatak başı monitörler mevcuttur. Aynı zamanda defibrilatör özelliğine sahip 2 adet mobil monitör vardır. Bunların yanında 1 adet intraaortik balon pompası ve 1 adet mekanik ventilatör gerekli hastalara hizmet vermektedir. Ek olarak, 1 adet EKO cihazı acil durumlar ve yatan hastaların değerlendirilmesi için servis içinde kullanılabilmektedir. Kardiyoloji servisimiz yine 4. katta koroner yoğun bakımın yanında yer almaktadır. Servis, 4'ü özel, 3’ü 2’er, 8’i 3 kişilik odalardan oluşan toplam 34 hastalık yatak kapasitesine sahiptir. 

 
Kardiyoloji Departmanı, Poliklinik ve Ekokardiyografi

Kardiyoloji polikliniği ve departmanı hastanenin giriş katında bulunmaktadır. Bölümde, 1 adet genel kardiyoloji polikliniğinin yanında, 1 adet hipertansiyon ve lipid polikliniği ve 1 adet aritmi ve holter polikliniği yer almaktadır. Bölüm içinde polikliniklerin yanında 1 adet EKO, 2 adet EKG, 2 adet Efor Testi odası bulunmaktadır. Efor testi için 2 adet treadmill cihazı hizmet vermektedir. TEE ve Tilt testinin yapılabildiği özel odalar mevcuttur. Polikliniğin iç kısmında öğretim üyelerinin odaların yer aldığı Kardiyoloji Departmanı yer almaktadır. Yine, polikliniğin iç kısmında toplantı ve seminerlerin yapıldığı toplantı salonumuz mevcuttur.

 

Anjiyografi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı
 

Hastanenin giriş katında yer alan anjiyografi laboratuvarında 2 adet kateter odası, konsey odası, dinlenme odaları, anjiyografi öncesi ve sonrası hasta hazırlama ve takip odaları, soyunma odaları, malzeme odaları ve depolar bulunmaktadır. Siemens ve Philips marka 2 adet anjiyografi cihazı hizmet vermektedir. Laboratuvarda, yılda 2500 civarında koroner anjiyografi, 300-350 civarında balon anjiyoplasti - stent girişimi ve 100-150 civarında kalıcı pacemaker implantasyonu yapılmaktadır. Laboratuvar, özellikle primer PTCA için 24 saat acil durumlarda kullanılabilir durumdadır.

Elektrofizyoloji laboratuvarımızda; ICD ve biventriküler pacemaker implantasyonu, elektrofizyolojik çalışma ve radyofrekans ablasyon işlemleri halen uygulanabilmektedir.


 
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ
 

 

Prof. Dr. Özcan YILMAZ
Doğum Yeri: Eskişehir
Doğum Yılı: 1960
Medeni Hali: Evli, 3 çocuklu
E-mail: ozyils@hotmail.com 
Dahili telefon no: 2479
Özgeçmiş: 1971'de ilkokul, 1977'de ortaöğretimi tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı. 1990 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanlığını aldı. 1992 yılında aynı hastanede kardiyoloji uzmanlığını tamamladı. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 1999 yılında Kardiyoloji doçenti, 2006 yılında ise profesör oldu. Halen Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’ni yürütmekte olup, ekokardiyografi ve invazif kardiyoloji konusunda ağırlıkta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
 
 

Prof. Dr. Mahmut ŞAHİN
Doğum Yeri: Ordu
Doğum Yılı: 1961
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail: msahin@omu.edu.tr
Dahili telefon no: 3089
Özgeçmiş: İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1978 yılında Ordu Lisesi, 1984’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-1986 yıllarında pratisyen hekim olarak Tokat’ta çalıştı. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları uzmanlığını tamamladı. 1992 yılında aynı merkezde Kardiyoloji uzmanlığını aldı. 1995 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 1996-1997 yıllarında Bursa Devlet Hastanesinde çalıştı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı.
1999- 2002 yıllarında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 2002 yılında Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yönetim Kuruluna seçildi. 2003 yılında profesör oldu. 2004-2006 yılları arasında TKD genel sekreter yardımcısı, 2006-2008 yılları arasında başkan yardımcısı olarak, 2008-2012 yıllarında Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği genel sekreteri, 2012-2014 yıllarında Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2014 de TKD Gelecek Başkanlığına seçildi. 2014-2016 arasında TKD gelecek başkanı ve bilim kurulu başkanı olarak çalıştı. Nisan 2016’dan itibaren TKD Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Girişimsel Kardiyoloji ağırlıkta olmak üzere Kardiyolojinin tüm alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 

Doç. Dr. Okan GÜLEL
Doğum Yeri: Denizli
Doğum Yılı: 1975
Medeni Hali: Evli
E-mail: okangulel@yahoo.com
Dahili telefon no: 2475
Özgeçmiş: 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ne başladı. 1998 yılında Prof. Dr. M. Şeref Zileli yılın başarılı öğrencisi ödülü aldı. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2003 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. Kardiyoloji uzmanı olduktan sonra bir süre Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak çalıştı. Mayıs 2004'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 6 ay süreyle Cleveland Clinic'te kateterizasyon, ekokardiyografi ve IVUS konusunda eğitim almak üzere çalıştı. Halen invazif kardiyoloji ve ekokardiyografi konusunda ağırlıkta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 

Doç. Dr. Murat MERİÇ
Doğum Yeri: Samsun
Doğum Yılı: 1975
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail: drmeric@hotmail.com 
Dahili telefon no: 3249
Özgeçmiş: İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 1998 yılında dönem birinciliği ile mezun olduktan sonra Samsun 3 No.lu Sağlık Ocağı'nda bir süre çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Erzurum Numune Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 2015 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 2015 yılında İtalya-Bologna Üniversitesinde pulmoner vasküler hastalıklar üzerine master derecesi aldı. Halen erişkin konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi, invazif kardiyoloji ve pulmoner hipertansiyon konusunda yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 
Doç. Dr. Korhan SOYLU
Doğum Yeri: Terme - Samsun
Doğum Yılı: 1978
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail: korhansoylu@yahoo.com
Dahili telefon no: 2472
Özgeçmiş: İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 2000 yılında mezun olduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı. 2006 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl süreyle Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. Halen pacemaker implantasyonu ve invazif kardiyoloji konusunda yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

Doç. Dr. Serkan YÜKSEL
Doğum Yeri: Polatlı
Doğum Yılı: 1977
Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu
E-mail: serkan.y@lycos.com
Dahili telefon no: 4044
Özgeçmiş: İlköğrenim ve liseyi Polatlı’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümüne başladı. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 2007- 2008 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile İngiltere’de Royal Brompton and Harefield NHS Trust’a gitti. 2007 yılında GMC sertifikası almaya hak kazandı ve bu merkezde İnvazif Kardiyak Elektrofizyoloji ve Erişkin Konjenital Kalp hastalıkları üzerinde çalıştı ve projesini tamamladı. 2008 yılında Kardiyoloji ihtisasını tamamlayarak Tokat Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmete başladı. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, Eylül 2010’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Halen kardiyak elektrofizyoloji, pacemakerlar ve erişkin konjenital kalp hastalıkları alanlarında yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 
 

 

 

 

Uzm. Dr. Murat AKÇAY
Doğum Yeri: Alaçam-Samsun
Doğum Yılı: 1984
Medeni Hali: Evli
E-mail: drmuratakcay@hotmail.com, murat.akcay@omu.edu.tr
Dahili telefon no: 3009
Özgeçmiş: İlk, orta ve lise öğrenimini Alaçam’da tamamladı. 2002-2008 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 4 ay Sinop Boyabat Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra, 2009-2014 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji uzmanlık eğitimini aldı. 2014-2015 yıllarında Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini tamamladı. 2015-2016 yıllarında Samsun Terme Devlet Hastanesinde ve kısa süreli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görevlendirmeyle çalıştı. 2016 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Elektrofizyoloji, pacemakerler ve invaziv kardiyoloji ile ilgilenmektedir.
 
Uzm. Dr. Ömer GEDİKLİ
Doğum Yeri: Vakfıkebir-Trabzon
Doğum Yılı: 1984
Medeni Hali: Evli, 1 çocuklu
E-mail: drgedikli@hotmail.com
Dahili telefon no: 3009
 
 
ANABİLİM DALI VE POLİKLİNİK İLETİŞİM NUMARALARI
Fax No : 0 362 4577146
Tel No : 0 362 3121919
İç Hat Numaraları  
Anabilim Dalı Sekreterliği: 2717  
Poliklinik Sekreterliği: 2636  
Koroner Yoğun Bakım: 2411
Kardiyoloji Servisi: 2404  
Efor Testi: 3241  
Koroner Anjiyografi Lab: 2165  
Elektrofizyoloji Lab: 2502