Nöroloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi:

Prof.Dr.Murat TERZİ                                                    Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN                    
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR                                
                              

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ 

Prof.Dr.Nilgün CENGİZ

Prof.Dr.Hande TÜRKER

Prof.Dr.Ayşe Oytun BAYRAK

Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üyesi.Sedat ŞEN

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

Nöroloji Anabilim Dalı 1977 yılında Dr. Ali İhsan BAYSAL ve Dr. Gülten TUNALI tarafından kurulmuştur. Kuruluş yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan bölümünde çalışmalarını sürdüren Nöroloji Anabilim Dalı 1986 yılında Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine taşınmıştır.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Ali İhsan BAYSAL          

1977 - 1980

Prof. Dr. Gülten TUNALI                          

1980 - 2000

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR      

2000 - 2010

   

 

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR      

2012 -2015

Prof. Dr.Hüseyin A. ŞAHİN

2015-

 

 

 

Anabilim Dalının Akademik Amaçları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için tıp doktorluğu eğitimi öncelikli görevler arasında yer alır. Halen  10  uzmanlık öğrencisinin eğitim aldığı Nöroloji Anabilim Dalı, bugün ülkenin değişik noktalarında çalışan 38 nöroloji uzmanı yetiştirmiştir. Klinik hizmetler, 2011 yılında açılan 31 yataklı yeni serviste sürdürülürken 10 yataklı bir Yoğun Bakım Ünitesi de hizmete açılmıştır. Nöroloji Polikliniğinde günde ortalama 30 hasta görülürken, Elektrofizyoloji Laboratuvarında günde ortalama 8 EEG çekimi ve 10 EMG incelemesi yapılmaktadır. Nöroloji Anabilim Dalı 9 farklı alanda hasta izlemini sürdürmektedir. Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson hastalığı , Alzheimer Hastalığı , Multipl Skleroz  hastalıklarında yeni ilçlar geliştirilmesi için yapılan Uluslararası Çok Merkezli Faz III Klinik Çalışmalar aktif olarak katılmaktadır. Bu amaçla  servis ve poliklinik bölümlerinde 2 oda bulunmaktadır.

 

Özel Dal Poliklinikleri

Baş Ağrısı   

 

Beyin-Damar Hastalıkları   

Prof. Dr. Levent GÜNGÖR

Botulinum toksini                         

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR,

Prof. Dr. Hande TÜRKER

Demans

Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN, Prof. Dr. Dursun AYGÜN

Epilepsi    

Prof. Dr. Nilgün CENGİZ

Hareket Bozuklukları                   

 

Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN, Prof. Dr. Dursun AYGÜN,

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR

Multipl skleroz                                               

Prof. Dr. Musa Kazım ONAR,

Prof. Dr. Murat TERZİ

Nöromuskuler hastalıklar          

Prof. Dr. Hacer ERDEM TİLKİ,

Prof. Dr. Hande TÜRKER, Prof. Oytun BAYRAK

Nöropatik ağrı                                

 

Prof. Dr. Hande TÜRKER

 

 

Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Hüseyin Alparslan ŞAHİN                    
Prof.Dr.Musa Kazım ONAR                                

                              

Prof.Dr.Dursun AYGÜN

Prof.Dr.Hacer ERDEM TİLKİ  

Prof.Dr.Nilgün CENGİZ
Prof
.Dr.Hande TÜRKER

Prof.Dr.Ayşe Oytun BAYRAK

Prof.Dr.Murat TERZİ                                     Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr.Levent GÜNGÖR
 

 

Anabilim Dalında Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali İhsan BAYSAL          

1977 – 1980

Prof. Dr. Ufuk UTKU      

1985 – 1986

Doç. Dr. Mehmet ÇELEBİSOY    

1991 - 1993

 

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin İç Hat Numaraları ve Elektronik Posta Adresleri

 

Telefon

Email

Musa Onar

…2493

monar@omu.edu.tr

 

   

Nilgün Cengiz

…3061

drnilcen@omu.edu.tr

Hacer Erdem

… 2989

hacererdem@gmail.com

Dursun Aygün

…3243

daygun@omu.edu.tr

Hüseyin A. Şahin

...3504

hasahin@omu.edu.tr

Hande Türker

…3109

handet@omu.edu.tr

Murat Terzi

…3077

mterzi@omu.edu.tr

Levent Güngör

…3715

ligungor@omu.edu.tr

 

   

Oytun Bayrak

...3858

oytun.bayrak@gmail.com

 

Nöroloji Anabilim Dalı ve Poliklinik İletişim Numaraları

Nöroloji Servisi                               

... 2392

Nöroloji Servis Sekreterliği        

...2393

Nöroloji Poliklinik Sekreterliği    

… 2360 - 3356

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi   

… 4231

Elektromiyografi Birimi                

… 2360

Elektroensefalograf Birimi         

… 2360