Radyasyon Onkolojisi Anablim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi:

 

 

Prof.Dr.Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ                       Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Ahmet Deniz MEYDAN

Doç.Dr.Ş.Bilge GÜRSEL

Dr.Öğr.Üyesi Alparslan SERARSLAN

Öğr.Gör.Yalçın DAŞTAN
Öğr.Gör.Tenzile YAŞAYACAK
Öğr.Gör.Telat AKSU


Anabilim Dalı Tarihçesi

 

Anabilim Dalı Kuruluşu

 

YÖK, Mayıs 1987’de Anabilim Dalı’nın kurulmasını onaylamış, 1993 yılında Anabilim Dalı öğrenci almaya başlamıştır.

 

Anabilim Dalı Başkanları

 

1. Prof. Dr. İbrahim Egehan 1991 - 1995

2. Prof. Dr. Şaban Çakır Gökçe 1995 - 2006

3. Doç. Dr. Nilgün Özbek Okumuş 2006 -

 

Anabilim Dalının Özel Hikayesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın kuruluş çalışmaları; 1991 yılı başlarında Dr. İbrahim Egehan tarafından Radyoloji Anabilim Dalı çatısı altında başlatılmıştır. Daha sonra Dr. Şaban Çakır ve Fizikçi Tenzile Yaşayacak’ın katılımıyla kurulan ekip; Eylül 1992’de , Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı binasının tamamlanması üzerine çalışmalarını hızlandırmış, Aralık 1992’de poliklinik ve hasta tedavi hizmetlerine başlanmıştır. 1993 yılında iki uzmanlık öğrencisinin atanmasıyla çekirdek kadro tamamlanmıştır. Temmuz 1995’e kadar Anabilim Dalı Başkanlığını Dr. İbrahim Egehan; onun ayrılmasından sonra ise Dr. Şaban Çakır yürütmüştür.1997 yılında ilk mezunu veren Anabilim Dalımız günümüze kadar 12 uzman yetiştirmiştir. 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Nilgün Özbek, Öğretim Üyesi kadrosuna katılmış, daha sonra Dr. Ş. Bilge Gürsel ve Dr. A. Deniz Meydan’ın uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak katılımları ile öğretim üyesi kadrosu genişlemiştir. Kasım 2006 yılında Dr. Şaban Çakır’ın  üniversitemizden ayrılması ile Anabilim Dalı Başkanlığını halen yürütmekte olan Dr. Nilgün Özbek Okumuş devralmıştır.

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyonun tedavi amaçlı kullanımında özel uzmanlık gerektiren, kanser ve diğer hastalıkların etyolojisi, tedavisi ve korunması ile ilgili bilginin oluşturulması, muhafazası ve yayılması ile ilgilenen Tıp disiplinidir. Fizik ve Biyoloji  birleşiminde bir disiplin olarak Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyonun tek başına veya cerrahi, ilaç tedavisi, oksijen ve hipertermi gibi diğer tedavi modaliteleri ile birlikte tedavi amaçlı kullanımını ele almaktadır. Ayrıca Radyasyon Onkolojisi, kanser biyolojisinin temel prensipleri, radyasyonun normal ve malign dokular ile biyolojik etkileşimi, ve tedavi amaçlı uygulanan radyasyonun fiziksel temellerinin araştırılması ile ilgilenmektedir. Öğrenilen bir uzmanlık alanı olarak Radyasyon Onkolojisi klinik bakım, bilimsel araştırma, bu disiplindeki uzmanların eğitimi ile ilgilenmekdedir. Anabilim  dalımızın  temel  amaçları bu doğrultuda bilim insanı yetiştirmek, bilim dalının problemleri ile uğraşmak, iyonizan radyasyon ile tek başına veya diğer tedavi modelleri ile kombine multidisipliner yaklaşım içinde çoğunlukla malign ve bazen bening hastalıkların tedavilerini yapmak ve takip etmek ve bilim dalını  ilgilendiren  konularda deneysel ve klinik  çalışmalar  yapmaktır.

 

Öğretim Türü

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

 

Tıp Fakültesi:

Dönem 3 Tümör Blok Kurulu Başkanlığı ve üyeliği

Dönem 2 Zedelenme Blok Kurul üyeliği

Dönem 2 Zedelenme Bloğu ve Dönem III Tümör Bloğunda sunumlar, Dönem I, II ve III PDÖ Bloklarında yönlendiricilik

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Radyoloji programına “Radyasyon Sağlığı ve Korunma” ve “Temel Radyoterapi” dersleri

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

1993 yılından beri uzman yetiştiren Anabilim Dalı’nda European Society for Therapeutic Radiology and Oncology  (ESTRO) “Çekirdek Eğitim Programı” baz alınarak uzmanlık eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda Radyobiyoloji, Radyofizik, Klinik Onkoloji ve Radyoterapi konusunda teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Başlangıçta uzmanlık eğitim süresi 3 yıl iken bu süre 5 yıl çıkarılmış daha sonra 4 yıla indirilmiştir. Anabilim Dalı’nda eğitimi alan uzmanlık öğrencileri bu süre zarfında  Tıbbi Onkoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, İç Hastalıkları ve Plastik Cerrahi bölümlerinde rotasyon yapmaktadır.

 

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

 

Prof.Dr.Nilgün ÖZBEK OKUMUŞ                       Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Ahmet Deniz MEYDAN

Doç.Dr.Ş.Bilge GÜRSEL

Yrd.Doç.Dr.Alparslan SERARSLAN

 

Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı

Anabilim Dalı’mız öğretim hedefleriyle ilgili eğitimler;

Dönem 2’de Zedelenme Bloğu

Dönem 3’de Tümör Bloğu

 

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler

 

Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri

 

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale

 

 

 

5

2

1

1

3

1

1

3

3

5

1

3

2

1

3

Bildiri

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

1

2

 

Poster

Sunum

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

3

4

4

 

1

15

2

 

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

1.Ülkemizdeki diğer üniversitelerin Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalları

2.Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

3. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology  (ESTRO)

4. National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

5. Radiotherapy and Oncology Group (RTOG)

 

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ana binasında  0. katta departman ve tedavi ünitesi olmak üzere iki bölümden oluşan toplam 1740 metrekarelik tek katlı alanda  hizmet vermektedir. Radyoterapi merkezimizde dünyanın en ileri radyoterapi cihazlarından biri olan Lineer Akseleratör tedavi cihazı (Varian®,120 MLC), Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemleri (Varian Eclips ve Multidata DSSPLUS), Bilgisayalı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntülerinin kullanılmasına olanak veren network (dıcom), konvansiyonel simülatör(Nucletron®), BT simülatör (Toshiba), tedavi cihazlarını yetkin, uygun performans ve kalitede çalışmasını sağlayan dozimetri cihazları ile hastalarımıza tedavi hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca kısa süre içinde IMRT (Varian HELIOS IMRT) planlama sisteminin kalibrasyon işlemleri sonrasında en ileri radyoterapi yöntemlerinden biri olan IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) uygulamalarına da başlanacaktır.  Merkezimizde en gelişmiş kanser tedavi merkezlerinde uygulanan multidisipliner yaklaşımlarla hastalarımıza küratif, neoadjuvan, adjuvan, palyatif tedaviler uygulanmaktadır. Ayrıca pediatrik tümörlerin de anestezi altında tedaviye alınması olanağı mevcuttur.

 

Anabilim Dalının Kendi İçin Öngördüğü Gelecek Planı

Eğitim ve hizmet alanında akredite olmuş, yetiştirdiği hekim ve uzmanlarla, ürettiği bilimsel bilgi ve üst düzey sağlık hizmeti ile uluslararası bağlantıları daha güçlü, ülke gelişimine yön veren bir anabilim dalı olmak.