Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

ANABİLİM DALININ AKADEMİK ELEMAN LİSTESİ

 

Prof.Dr.Ahmet Rıfat ŞAHİN                     Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Hatice GÜZ

Prof.Dr.Ömer BÖKE

Doç.Dr.Gökhan SARISOY
Doç.Dr.Aytül KARABEKİROĞLU
Dr.Öğr.Üyesi.Selçuk ÖZDİN

 ANABİLİM  DALI TARİHÇESİ

Anabilim Dalı Kuruluşu:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. 1987 yılında Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel tarafından kurulmuştur. Başlangıçtan bugüne kadar 18 uzmanlık öğrencisi eğitimlerini tamamlamıştır. Halen A. D. da iki profesör, iki doçent, iki yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim görevlisi ve uzmanlık eğitimine devam eden 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 
 

  

Anabilim Dalı Başkanları:

 

Prof. Dr. Aziz Fuat Göksel

Prof. Dr. Aysen ÖZKAN

Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN

 

 

 

Anabilim Dalının Özel Hikayesi

Bölümde yatan hastaların tedavi edildiği ve ayaktan hizmet veren iki birim bulunmaktadır. Hastaların yatarak takip edildiği serviste 31 yatak bulunmaktadır. Servis yarı açık servis özelliğindedir. Uygun hastalar hemşire veya intern doktorların denetiminde hastane alanı içinde dolaşabilmektedir. Servis kapısı kilitli ve mesai saatleri içinde bir güvenlik görevlisinin denetimi altındadır. Mesai dışı zamanlarda servis kapısı kilitlidir. Hemşire, araştırma görevlisi ve intern doktorların nöbet ve  çalışma odaları servis içinde bulunmaktadır. Servis odaları gece yatak odası olarak kullanılırken, gündüz yaşam alanına dönüşmektedir. Ayrıca serviste geniş bir salon  bulunmaktadır. Bu odada çeşitli toplantılar yapılabildiği gibi, televizyon ve çeşitli masa oyunları oynanabilmektedir. Başka bir salonda ise bir hemşire gözetiminde çeşitli uğraşlar (örgü, mum, elişi, tahta boyama, resim çalışmaları) yapılabilmektedir. 
Serviste yılda yaklaşık 250 hasta yatmakta, bir hastanın ortalama yatış süresi 30 gün dolaylarındadır. Serviste bir kıdemli asistan denetiminde daha çok ilk yıl asistanları çalışmakta, iki ay aralarla öğretim görevlileri servis konsültanlığı yapmaktadır. Serviste gezici anestezi ekibi ile birlikte modifiye elektro konvülsif tedavi uygulanabilmektedir.
Ayaktan tedavi birimi olan departmanda üç araştırma görevlisi genel poliklinik hizmeti sunabilmektedir. Aynı birimde altı öğretim görevlisinin odaları bulunmaktadır. Öğretim görevlileri kendi odalarında hasta görmektedirler. Ayaktan tedavi biriminde ayrıca Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları alanlarında özel dal psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Özel dal poliklinikleri belirli öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülürken, genel poliklinik hizmetleri dönüşümlü olarak bir öğretim görevlisinin denetiminde yürütülmektedir. Eğitim, departmanda bulunan toplantı salonunda yapılmaktadır. Toplantı salonu ile bir poliklinik odası arasında kamera bağlantısı bulunmakta ve klinik beceri eğitimi için bu sistem kullanılabilmektedir. Yıllık eğitim planı yapılmakta ve bütün öğretim elemanları hazırlanan seminer ve makale sunumları ile eğitim programına katılmaktadır.

 

ANABİLİM DALININ TEORİK YAPISI VE AKADEMİK AMACI

Anabilim dalımızın akademik amacı, güncel bilgiler doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yeni psikiyatristler yetiştirmek, yeni yetişen birinci basamak hekimlerine sahada kullanacakları psikiyatri bilgisini vermektir.

 

ÖĞRETİM TÜRÜ

Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültemizde 3 ve 5. dönem öğrencilerine teorik ve pratik psikiyatri eğitimi, 6. Dönem öğrencilerine ise pratik psikiyatri eğitimi verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim: İhtiyaç olduğunda birinci basamak hekimlerine ve tıp fakültemiz diğer anabilim dalları asistanlarına temel ve branşa özel psikiyatri eğitimi verilmektedir.

 

ANABİLİM DALININ AKADEMİK ELEMAN LİSTESİ

 


Prof.Dr.Ahmet Rıfat ŞAHİN A.B.D. Başkanı
Prof.Dr.Ali Cezmi ARIK

Prof.Dr.Hatice GÜZ

Prof.Dr.Ömer BÖKE

Doç.Dr.Gökhan SARISOY
Doç.Dr.Aytül KARABEKİROĞLU

Dr.Öğr.Üyesi.Selçuk ÖZDİN

 

TIP DOKTORLUĞU (Mezuniyet öncesi) DERS PROGRAMI

3. dönem :

3 haftalık teorik ve probleme dayalı eğitim çerçevesinde hazırlanan senaryolarla hazırlanan eğitim programı vardır.

2 adet senaryo hazırlanmaktadır. En son hazırlanan senaryolar bipolar afektif bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk senaryosudur. Her yıl bu senaryolar bölümümüzde öğretim üyelerinin birlikte yeniden değerlendirilmesiyle değiştirilmektedir. Eski yılın senaryoları ise teorik sunum olarak verilmektedir. Bu stajda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Adli Tıp Ve Farmakoloji Anabilim Dalınında sunumları yer almaktadır. Stajda ayrıca yıllara göre değişebilen sosyal programlarda bulunmaktadır.

Teorik sunumlar:

 

Blok tanıtımı ve semiyoloji

Dr. Gökhan Sarısoy

Savunma mekanizmaları ve gelişim dönemleri

Dr. Ömer Böke

Adli Psikiyatri

Dr. A. Turla

Major Depresif Bozukluk

Dr. H .Güz

DEHB ve Otizm

Dr. Seher Akbaş

Anksiyete bozuklukları

Dr. Ahmet Rıfat Şahin

Damgalanma

Dr. Ali Cezmi Arık

Sanrısal Bozukluk

Dr. Ali Cezmi Arık

Şizofrenik bozukluk ve tedavisi

Dr. O. Pazvantoğlu

İntihar

Dr. O. Pazvantoğlu

Nöropsikofarmakoloji I

Dr. Süleyman Çelik

Nöropsikofarmakoloji II

Dr. Mehmet Kurt

 

 

5.dönem:

 

Task programı doğrultusunda eğitim verilmektedir. Stajın süresi 3 haftadır. Bir yıl içinde 6 gruba task eğitimi verilmektedir.

3 hafta için 3 ayrı task programı mevcuttur:

1.      İç sıkıntısı (Dr. Ahmet Rıfat Şahin, Dr. Hatice Güz)

2.      Zevk alamama (Dr. Ali Cezmi Arık, Dr. Gökhan Sarısoy)

3.      Gerçeği değerlendirme (Dr. Ömer Böke, Dr. Ozan Pazvantoğlu)

Bu 3 task programı 2’şer öğretim üyesi eşliğinde hasta başı olarak yapılmaktadır.

 

Teorik dersler:

Semiyoloji

Dr. Ozan Pazvantoğlu

Psikofarmakolojiye giriş 

Dr. Hatice Güz

Anksiyeteye giriş

Dr. Ahmet Rıfat Şahin

Cinsel işlev bozukluğu

Dr. Ozan Pazvantoğlu

Antidepresanlar-Anksiyolitikler 

Dr. Ömer Böke

Antipsikotikler-Mood düzenleyiciler

Dr. Ömer Böke

Somatoform bozukluklar

Dr. Ali Cezmi Arık

DEHB

Dr. Koray Karabekiroğlu

Yeme bozuklukları

Dr. Hatice Güz

Kişilik bozuklukları

Dr. Gökhan Sarısoy

Alkol ve madde kullanım bozuklukları

Dr. Gökhan Sarısoy

 

 

         Ayrıca task eğitimi içinde gerçek hasta ile yapılan canlı kamera görüşmesi eğitim     amacıyla stajyerlere izletilmektedir. Bu amaçla:

1.      Anksiyete bozuklukları kamera görüşmesi (H.Güz)

2.      Bipolar afektif bozukluk kamera görüşmesi (Gökhan Sarısoy)

3.      DEHB kamera görüşmesi (Seher Akbaş)

4.      Otizm kamera görüşmesi (Seher Akbaş)

5.      Şizofreni kamera görüşmesi (Ömer Böke)

6.dönem:

6 dönem öğrencilerine daha çok pratiğe ve 1. Basamak hekimliğe yönelik pratik psikiyatri eğitimi verilmektedir.. Öğrenciler 1 aylık stajda psikiyatri servisinde kalırlar, vizitlere katılırlar, nöbet tutarlar, asistan, öğretim üyesi nezaretinde ya da yalnız hasta görüşmeleri yaparak psikiyatri eğitimlerini tamamlarlar.

 

ANABİLİM DALININ DÜZENLEDİĞİ AKADEMİK ETKİNLİKLER

 

 

1.      15. Anadolu Psikiyatri Günleri 14-17 Haziran 2006 Samsun

2.       Samsun Tabip Odası Psikiyatri Temel Eğitim Programı 9 Ocak 2010

 

 

ANABİLİM DALININ YAYIN ETKİNLİKLERİ

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kitap bölümü

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

Makale

9

6

3

6

3

7

8

2

8

1

1

Bildiri

-

3

5

3

3

5

5

5

3

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

Kitap bölümü

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale

5

10

2

4

-

10

6

1

-

-

-

Bildiri

1

3

4

4

-

3

6

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALININ ETKİLEŞİMDE OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLAR ARASI AKADEMİK KURULUŞLAR

Yoktur.

ANABİLİM DALININ KENDİSİNE ÖZGÜ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Anabilim dalımızın kendine özgü niteliği yoktur.

 

ANABİLİM DALININ KENDİSİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ GELECEK PLANI

 

Anabilim dalımızın gelecek planı, güncel bilgiler doğrultusunda daha bilimsel araştırmalar yapmak, çağın gelişimlerine uygun olarak yeni psikiyatristler yetiştirmek, yeni yetişen birinci basamak hekimlerine sahada kullanacakları modern psikiyatri bilgisi vermektir.