Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik  Eleman Listesi

 

Prof.Dr.Süleyman Sırrı BİLGE                                Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Osman KUKULA
Dr.Öğr.Üyesi Arzu ERDAL

 Anabilim Dalı Tarihçesi
 
Anabilim Dalı Kuruluşu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde Farmakoloji Anabilim dalı, 1983 yılının başında yardımcı doçent olarak atanan Dr.Atilla DİKMEN ve Dr. Hülya GÜVEN tarafından kurulmuştur. Yrd. Doç.Dr.Atilla DİKMEN 05.03.1985 tarihinde üniversitemizden ayrılarak Çukurova Üniversitesi’ne geçmiştir. 12.09.1987 tarihinde,  Yrd. Doç. Dr.Yüksel KESİM’in Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Üniversitemiz’e naklen atanmasıyla Anabilim Dalı tekrar iki Öğretim Üyesine sahip olmuştur. Her iki Öğretim Üyesi 1988 yılında Doçentlik sınavını başararak Doçent ünvanı almışlardır. Doç.Dr. Hülya Güven,  1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine geçmiştir. 15.0l.1990 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA)’nden emekli olan Prof.Dr.Süleyman ÇELİK’in üniversitemize gelmesiyle Farmakoloji Anabilim dalında tekrar 2 Öğretim Üyesi olmuştur. Doç.Dr. Yüksel KESİM de 1994 yılında profösör ünvanı alarak kadroya atanmıştır. Bu sırada  Hacettepe Üniversitesi’nde OMÜ Tıp fakültesi adına doktorasını tamamlayan Dr.Ersin YARIŞ 0l.12.1994 tarihinde anabilim dalına Öğretim Görevlisi olarak atanmış ve 25.06.1996’da yardımcı doçent olmuştur. Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 1,5 yıl kadar uzman olarak çalışan Dr.Mehmet KURT 10.07.1998’de Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış  ve böylece Anabilim Dalının öğretim üyesi sayısı 2 profesör , 2 Yardımcı Doçent olmak üzere 4’e yükselmiştir. Aynı bölümden uzmanlığını alan Dr.S.Sırrı Bilge ise 2004 tarihinde yardımcı doçent ve 2010 tarihinde ise   Dr.Fatih İlkaya  Öğretim Görevlisi olarak görevine başlamıştır. 2014 yılında Dr.Osman Kukula, 2017  yılında Dr.Arzu Ağrı yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
 
Yrd. Doç. Dr.Atilla DİKMEN:  1983-1985
Doç. Dr. Dr. Hülya Güven:    1985--1989
Doç. Dr. Dr. Yüksel Kesim:    1989-1990, 2011-2015
Prof. Dr. Süleyman ÇELİK :   1990- 2011
Doç.Dr.S.Sırrı Bilge:              2015 - halen
 
  
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Amacımız, öğrencilerimize kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koyduğu, bireysel yaratıcılıklarının desteklendiği, mesleki ve yurttaşlık bilinç ve sorumluluğuna sahip hekimlerin yetiştirildiği yüksek kalitede bir eğitim vermektir.
 
Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitim
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  öğrencilerine eğitim verilmektedir.
 
Mezuniyet Sonrası Eğitim
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile anabilim dalımıza uzmanlık eğitimi almak üzere gelen tıp doktorlarına uzmanlık eğitimi verilmektedir.
 
Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Anabilim Dalımızda hem Yüksek Lisans hem de Doktora programı mevcuttur.
 
a) Yüksek Lisans Programı:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Farmakoloji alanında Yüksek Lisans programı açma teklifimiz Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.1989 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca bu programın açılması uygun görülmüştür. 1989 – 1990 Eğitim-Öğretim yılında 1 öğrenci ile lisansüstü eğitime başlanmıştır. 2017-2018 yılı itibari ile kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayımız 7’dir
 
 
 
 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders Programı
 
 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

FAR601

Deneysel Farmakoloji

2

2

2

FAR604

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi

3

0

2

FAR608

Kemoterapötikler

3

0

2

FAR609

Endokrin Sistem Farmakolojis

3

0

2

FAR610

Gastrointestinel Sistem Farmakolojisi

0

0

2

FAR612

Toksikoloji

2

0

1

FAR614

Kardiyovasküler Farmakoloji

2

2

2

 
 
 
b) Doktora programı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Temel Farmakoloji alanında Doktora programı açma teklifimiz Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.12.2007 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu programın açılması uygun görülmüştür. 2008-2009 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında  1 öğrenci ile Farmakoloji alanında Doktora eğitime başlanmıştır. 2017-2018 yılı itibari ile kayıtlı doktora öğrenci sayımız 11’dir.
 
 
 
 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Ders Programı
 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

FAR703

İlaç Etkileşimi

3

0

0

FAR710

Kalsiyotropik İlaçlar

2

0

0

FAR712

İleri Oss Farmakoloji

2

2

0

FAR722

Deneysel Farmakoloji I

2

2

0

FAR723

Deneysel Farmakoloji II

2

2

0

FAR724

Deneysel Farmakoloji III

2

2

0

FAR725

Deneysel Farmakoloji IV

2

2

0

FAR726

Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı

2

2

0

FAR729

Endokrin Farmakoloji

2

2

0

FAR730

Psikofarmakolji ve Bağımlılığı

2

2

0

FAR731

Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı

2

2

0

FAR733

Fitoterapi

2

2

0

FAR734

Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler

2

2

0

FAR735

Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları

2

2

0

FAR736

Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri

2

2

0

 
 
 
Anabilim Dalının Akademik  Eleman Listesi
 
Doç.Dr.Süleyman Sırrı BİLGE                                Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç Dr. Osman KUKULA
Yrd. Doç. Dr. Arzu AĞRI
Uzm.Dr.Mehmet Kurt      (13/b-4 Görevlendirme)
  
 
Anabilim Dalının Etkileşim İçinde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
 
Türk Farmakoloji Derneği
Plovdiv Tıp Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı (Bulgaristan)
İsveç Karolinska Enstitüsü
 
Anabilim Dalının Kendine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Tıp Eğitiminin her basamağında etkin rol oynamaktadır. Temel tıp eğitimine ve klinik branşlarda akılı ilaç eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Etik Kurulların yapılanmasında rol almış ve bugüne kadar çok sayıda projeyi değerlendirmiştir. Ayrıca Merkezi Finans ve İhale Birimi Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı – 2008 Avrupa Birliği (AB)’ne Hibe Başvurusunda bulunulmuştur. Projenin başlığı: İŞSİZ GENÇLERE ECZANE YARDIMCI PERSONELİ  EĞİTİMİ’dir. Bu İŞKUR projesi Samsun’dan teklif edilen 30 proje içerisinde ilk 3 sıraya girerek kabul edilmiştir. Bu AB projesi, OMÜ Tıp Fakültesi tarafından AB’ne sunulan ilk projedir. Proje ile 87 genç işsiz eğitilmiş olup Türkiye’de bu program kapsamında gerçekleştirilen 101 proje içerisinde en iyi yürütülen projeler arasında yer alarak Proje Koordinatörü Prof.Dr.Yüksel KESİM  ve koordinatör yardımcısı Yrd.Doç.Dr.S.Sırrı BİLGE ödüllendirilmişlerdir.
 
 
Anabilim Dalının Kendisi için Öngördüğü Gelecek Planı
Akılcı İlaç Eğitimlerinin sayı ve kalitesini arttırmak, uluslararası bilime nitelikli katkı sağlamak, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenci yetiştirmektir.