Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.M.Gönül OĞUR                                           Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Ümmet ABUR
Uzm.Dr.Engin ALTUNDAĞ


İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41   -   3738