Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.M.Gönül OĞUR                                           Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Ümmet ABUR
Yrd. Doç.Dr. Alberta G.A. PAUL


İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41   -   3738