Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Ümmet ABUR               Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Engin ALTUNDAĞ

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Salih AKAR

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Tel : 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41   -   3738