Anatomi Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi


Prof.Dr.Sait BİLGİÇ
Prof.Dr.Mehmet EMİRZEOĞLU         Anabilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr.Ahmet UZUN
Prof.Dr.Bünyamin ŞAHİN
Prof.Dr.Cem KOPUZ            
Doç.Dr.Mennan Ece PİRZİRENLİ
Dr.Öğr.Üyesi Engin ÇİFTÇİOĞLUAnabilim Dalı Tarihçesi

Tıp Fakültemiz 1973 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1975 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır. 1975–1982 yılları arasında Temel Tıp Bilimleri Eğitim ve Öğretimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürülmüştür.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. İlk yıl Anatomi dersleri Anatomi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi bulunmaması sebebi ile klinikteki Öğretim Üyeleri tarafından verilmiştir. Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalı ile birlikte Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1983–1993 yılları arasında Morfoloji Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Nusret ÇİFTÇİ yürütmüştür. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır.

1983–1984 Öğretim yılı başında Anatomi Anabilim Dalına ilk ve kurucu Öğretim Üyesi olarak Yrd. Doç. Dr. K.Ali GÜNGEÇ atanmıştır. Yrd. Doç. Dr. K.Ali GÜNGEÇ, 1989’da Doçent, 1996’da ise profesörlüğe yükselmiştir. 1993 yılından 8 Eylül 1996’da vefatına kadar Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Kendisini saygıyla anıyoruz.

 

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı Ve Akademik Amacı

Tıp eğitiminin temel taşlarından birisi olan Anatomi, insan vücudunu meydana getiren yapıları, organları, sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. İnsan sağlığı ile ilgili eğitim veren Üniversitemizin tüm bölümlerinde ve özellikle Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin eğitimi boyunca ihtiyaç duyacağı asgari temel insan anatomisi bilgilerini öğrenmesi vazgeçilmez bir zorunluluktur. Anabilim dalı olarak anatomi eğitimindeki temel ilkemiz Tıp eğitimine başlayan öğrencilere insan vücudunun normal yapısını kavratmak, varyasyonlarını ve anomalilerini anlayabilmesini sağlamak, ileride edineceği klinik bilgileri daha kolay kavrayabilmesi için alt yapıyı oluşturmaktır. Ayrıca Üniversitemizin sağlık bilimleri ile ilgili diğer bölümlerine (Diş Hekimliği, Sağlık Yüksek Okulları, v.s gibi) başlayan öğrencilere insan anatomisi ile ilgili gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmektir.

 

 

Öğretim Türü

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

 

1-İki Yıllık Eğitim Kurumları (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri)

Tıbbi Laboratuar Programları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları

Radyoloji Programları

Optisyenlik

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Diş Teknik Sekreterliği

 

2-Lisans Düzeyindeki Öğrencilere Anatomi Eğitimi

A)    Dört Yıllık Eğitim Kurumları

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencileri ( Ebelik, Hemşirelik Programları)

B)    Beş Yıllık Eğitim Kurumları

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri 

C)    Altı Yıllık Eğitim Kurumları

Tıp Fakültesi Öğrencileri   

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Anatomi eğitimi yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği uzatmalarla 4 yıldır. Uzmanlık öğrencisinin bu süre içinde anatomi konusundaki temel ve gerekli bilgi ve becerileri edinmesi ön görülmüştür. Amaç, yüksek nitelikte “Anatomi Uzmanı” yetiştirmektir. Bu nedenle kapsamlı bir uzmanlık eğitimi planlanmıştır. Bu program çerçevesinde, rutin olarak yapılan aktivitelerinin hiçbir şekilde eğitimi engellememesine ve her iki programın uyum içinde sürdürülmesine özen gösterilmiştir.

Amaç:

1-Tıp Fakültesi eğitimi süresince edinilen temel makroskobik ve mikroskobik anatomi bilgisinden daha yüksek düzeyde insan organ sistemlerinin anatomik özelliklerine ilişkin bilgilerine sahip,

2-Sistemik anatomiyi ( hareket, dolaşım, solunum, sinir,beş duyu,endokrin,ürogenital ve sindirim sistemleri) oluşturan anatomik yapılar hakkında kapsamlı teorik ve pratik bilgilere sahip,

3-Topoğrafik anatomi; vücutta bulunan trigonamlar, fossalar, regioları yüzeyden derine disseke ederek tanımlayan,

4-Klinik anatomi, yani normal anatomik yapıların klinik yansımaları ve vurguları, hakkında yorum yapabilecek düzeyde temel bilgi sahibi,

5- Eğitimcilik deneyimi edinmiş,

6- Kadavra fiksasyon yöntemleri konusunda bilgi ve beceri sahibi,

7- Anatomi laboratuarlarının işletilmesi ve kalitesinin denetimini içeren konularda bilgi ve iletişim becerileri kazanmış yüksek nitelikte uzman yetiştirmektir.

 

  

Doktora Programı

 

1987 yılından günümüze Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı adına üç adet doktora bir adet yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur. Yedi Tıpta Uzmanlık öğrencisi Anabilim Dalımızda uzmanlıklarını tamamlayıp Anatomi Uzmanı unvanını almışlardır. Hâlihazırda bir öğrenci doktoraya, 5 adet yüksek lisans öğrencisi ise hazırlık sınıfına devam etmektedir.


  

2-Lisans Düzeyindeki Öğrencilere Anatomi Eğitimi
 
A)    Dört Yıllık Eğitim Kurumları
        Sağlık Bilimleri Fakültesi  ( Beslenme Diyetisyenlik, Ebelik, Hemşirelik Programları)
B)    Beş Yıllık Eğitim Kurumları
        Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri 
C)    Altı Yıllık Eğitim Kurumları
        Tıp Fakültesi Öğrencileri   
   
Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri
 
ANATOMİ ANABİLİM DALININ YAYIN ETKİNLİKLERİ

 

YAYIN TÜRÜ YAYIN YILI
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ULUSLARARASI VE ULUSAL MAKALE 15 20 19 13 12 9 9 10 15
ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLDİRİ (Sözel ve Poster Sunumlar) 9 8 15 6 6 3 20 4 17
KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ VE KİTAP ÇEVİRİLERİ 1 1 3 - - 1 - - -
                   
YAYIN TÜRÜ YAYIN YILI
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                   
ULUSLARARASI VE ULUSAL MAKALE 16 23 20 15 18 21 13 25 13
ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLDİRİ (Sözel ve Poster Sunumlar) 15 45 44 58 29 12 11 20 6
KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ VE KİTAP ÇEVİRİLERİ 1 - - - - - - -  
                   
YAYIN TÜRÜ YAYIN YILI
2011 2012 2013 2014 2015 2016     Toplam
ULUSLARARASI VE ULUSAL MAKALE 12 6 8 7 7 6     332
ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLDİRİ (Sözel ve Poster Sunumlar) 13 12 11 10 21 10     405
KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ VE KİTAP ÇEVİRİLERİ 1   1           14

 

 

 

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

 
Anatomi  &  Klinik Anatomi  Derneği

  • European Association of Clinical Anatomy

 

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar

 

Anabilim dalındaki eğitim faaliyetlerimiz, günün zorunlu kıldığı modern teknikler kullanılarak yapılmaya çalışılmaktadır.

 

Anabilim Dalının Kendisi için Öngördüğü Gelecek Planı

 

Uzmanlık ve Lisansüstü Öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak.