Biyofizik Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi
                                           
Doç. Dr. Ayşegül Akar          Anabilim Dalı Başkanı


Anabilim Dalı Tarihçesi:
 
Anabilim dalı 1983 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’ nın bünyesinde Bilim Dalı olarak,  Yrd. Doç. Dr. İsmail Günay’ ın atanması ile hizmete başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Biyofizik Bilim Dalının anabilim dalına dönüştürülmesi öngörüsü ile Yüksek Öğretim Kurulunun 10.06.1987 tarihli toplantısında, Biyofizik Bilim Dalının bütün tıp fakültelerinde anabilim dalına dönüştürülmesi kararı alınmış ve Biyofizik Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamıştır.
 
   Anabilim Dalı Başkanları
 
 
 
       ismail Gunay Foto 1                                                    
Yrd. Doç. Dr. İsmail Günay                                       Yrd. Doç. Dr. Niyazi Taşçı  
            (1983-1985)                                                               (1987-2003)
          
 
                                                        
   
 Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar                                               Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Akar              
         (2003-2005)                                                                       (2006-2011)
 
       
       
 
 
                                                 
 
                                                     Doç. Dr. Aydın Him
                                                        (2011- Halen)
    
Anabilim/Bilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
 
Biyofizik Anabilim Dalı, halen Doç. Dr. Aydın Him ve Doç. Dr. Ayşegül AKAR ile  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalı öğretim üyeleri radyasyon biyofiziği ve nöroplastisite alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Biyofizik canlılık işlevlerini fiziksel yöntemleri kullanarak inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Biyofizik Anabilim Dalı fiziğin kavram ve yöntemlerini kullanarak canlı sistemleri daha iyi kavrayabilen ve bu yaklaşımı tıbbın değişik alanlarındaki problemlere uygulayabilen bilimsel araştırma yapabilecek nitelikli hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Bu ilkeler doğrultusunda araştırma ve eğitim laboratuvarları altyapısını sağlayarak hem donanımlı hekimler yetiştirilmesi hem de üniversitemizin bilime katkısını artırmak için  çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Öğrenim Türü:
 
Mezuniyet Öncesi Eğitim:
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültelerinde Biyofizik ve Medikal Fizik dersleri verilmektedir.
Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığından yüksek lisans ve doktora programı yürütülememektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Radyolojik Bilimler, Sinir Bilimleri, Klinik Sinir Bilimleri, Moleküler Tıp ve Fizyoloji Anabilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora programları Akademik Kurullarında yer almakta, lisansüstü dersler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlik
 
Anabilim Dalının yürüttüğü projeler:
1-Hücre Kültürü Modelinde Elektromanyetik Alanın Hücre Üzerine Etkisinin Araştırılması. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi(18.02.2010-19.10.2011) Proje Yürütücüsü (OMU-BAP)
2-2450MHz Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon Dalgalarının Ratlarda Oksitatif Stres Açısından Meydana Getirdiği Değişiklikler ve Garlicin Bunlar üzerine olan Etkisi. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi (05.03.2010-03.09.2011) (OMU-BAP)
3-Elektromanyetik Radyasyon, Oksitatif Stres ve Garlic (Sarımsak) Ekstraktının Koruyucu Etkisi, Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi (03.06.2009-02.12.2010) Araştırmacı. (OMU-BAP)
4-Ratlarda Elektromanyetik Alanın Femoral Epifizial Büyüme Plakları Üzerine Etkilerinin Radyolojik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi (01.06.2009-31.10.2010) Araştırmacı (OMU-BAP)
5-1800MHz Elektrik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Beyin Dokusunda Hsp27 ve p38MAPK Genlerinin Ekspresyonu. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi(08.04.2014-Devam ediyor) Araştırmacı (MÜ BAP)
6-Elektromanyetik Alanın sıçan uterusunda, Konneksin 26, 32 ve ekspresyonlarına etkisinin immünohistokimyasal olarak incelenmesi. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi (13.06.2014-2016) Araştırmacı (MÜ BAP)
7-Medial vestibüler çekirdekte oksidatif stresle aktive edilen TRPM2 iyon kanallarının elektrofizyolojik yöntemlerle araştırılması (OMÜ BAP, 2012-2015)
 
8- Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Sıçanlarda Kafeinin Nöron Sağkalımı Üzerine Etkilerinin Stereolojik Yöntemlerle Belirlenmesi (TÜBİTAK, 2015-2016).
 
9- Glukagon-benzeri peptid 1 agonisti eksenatidin sıçanlarda penisilin ile oluşturulan akut epilepsi modelinde etkisi (OMÜ BAP, 2017-).
 
Anabilim Dalının Yayın Etkinliği

2012-2017 Yıllarına ait yayınlar

M.E. Alkiş, S. Kavak, F. Sayır, A. Him. “The effects of phrenic nerve degeneration by axotomy and crush on the electrical activities of diaphragm muscles of rats”, Cell Biochem Biophys, 74, 29-34, 2016
I Meral, A Arslan, A Him, H Arslan. “Smoking-related Alterations in Serum Levels of Thyroid Hormones and Insulin in Female and Male Students”, Altern Ther Health Med, 21(5), 24-29, 2015
G. Öztürk, N. Cengiz, E. Erdoğan, A. Him, E. Kaval Oğuz, E. Yenidünya, N. Ayşit, “Two Distinct Types of Dying Back Axonal Degeneration In Vitro”, Neuropathology and Applied Neurobiology, 39 (4), 362-376, 2013
N. Cengiz, S. Kavak, A. Güzel, H. Özbek, H. Bektaş, A. Him, E. Erdoğan, R. Balahoroğlu, “Investigation of the Hepatoprotective Effects of Sesame (Sesamum indicum L.) in Carbon Tetrachloride-Induced Liver Toxicity”, The Journal of Membrane Biology, 246, 1-6, 2013.
M. R. Şekeroğlu, Z. Huyut, A. Him,  "The susceptibility of erythrocytes to oxidation during storage of blood: Effects of melatonin and propofol", Clinical Biochemistry, 45, 315-319 pp., 2012
N.Cengiz, G.Öztürk, E.Erdoğan, A.Him, E.Oğuz, "Consequences of Neurite Transection In Vitro", J Neurotrauma (ISI), 29(15), 2465-74 pp, 2012


V. Sekeroglu, A. Akar, Z. Atlı Sekeroglu, "Cytotoxic and genotoxic effects of high-frequency electromagnetic fields (GSM 1800MHz) on immature and mature rats", Ecotoxicology and Environmental Safety , 80, 140–144 pp., 2012,  DOI: 10.1016/j.ecoenv.2012.02.028
H.O Nisbet., C. Nisbet, A. Akar, M. Cevik, and M.O. Karayigit, "Effects of exposure to electromagnetic field (1.8/0.9 GHz) on testicular function and structure in growing rats.", Research in Veterinary Science , 93, 1001-1005. pp., 2012, DOI: 10.1016/j.rvsc.2011.10.023

G.Ciftci, H. O. Nisbet, A. Akar, E. Sunan, "The effects of electromagnetic fields to whole protein, myelin basic protein, neuron specific enolase profiles and nitric oxide levels in rat brains", Vet. J. Ankara Üniv ,  59, 175-181 pp., 2012
B. Avcı, A. Akar , B. Bilgici , Ö. K. Tunçel, "Oxidative stress induced by 1.8 GHz radio frequency electromagnetic radiation and effects of the garlic extract in rats", Int J Radiat Biol, 88(11), 799-805 pp., 2012, DOI: 10.3109/09553002.2012.711504

B. Bilgici, A. Akar, B. Avci, O.K. Tuncel, "Effect of 900 MHz Radiofrequency Radiation on Oxitative Stress in Rat Brain and Serum", Electromagnetic Biology and Medicine, 20-9 pp., 2013 , DOI: 10.3109/15368378.2012.699012
A. Akar, M.Ö. Karayiğit, D. Bolat, M.E. Gültiken, M. Yarim, G. Castellani, "Effects of low level electromagnetic field exposure at 2.45 GHz on rat cornea.", Int J Radiat Biol., 89(4), 243-9. pp., 2013 , DOI: 10.3109/09553002.2013.754557
 
Z. Atlı Şekeroğlu, A. Akar, V. Sekeroğlu, "Evaluation of the cytogenotoxic damage in immature and mature rats exposed to 900 MHz radiofrequency electromagnetic fields", Int J Radiat Biol. , 89(11): 985–992pp., 2013, DOI: 10.3109/09553002.2013.809170

E Seckın, F Suren Basar, S Atmaca, F F Kaymaz, A Suzer, A Akar, E Sunan, M Koyuncu. The effect of radiofrequency radiation generated by a Global System for Mobile Communications source on cochlear development in a rat model. The Journal of Laryngology & Otology, 128(5), 400–405, 2014. DOI: 10.1017/S0022215114000723

Gurler HSBilgici BAkar AKTomak, L Bedir A. Increased DNA oxidation (8-0HdG) and protein oxidation (AOPP) by low level electromagnetic field (2.45 GHz) in rat brain and protective effect of garlic. Int. J. Radiat. Biol. 90(10), 892-896, 2014. DOI: 10.3109/09553002.2014.922717

Tutkun E, A Akar, Canbaz S, Çekin R, Özden H Y. Ownership And Use Of Mobile Phone- A Population Based Study Physical Education and Sport College Students In Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 5215 – 5222, 2014.

Nisbet H.O., Akar A., Nisbet C., Gulbahar M.Y, Ozak A., Yardimci C., Comlekci S. Effects of electromagnetic field (1.8/0.9 GHz) exposure on growth plate in growing rats. Research in Veterinary Science, 104, 24-29, 2016. DOI:10.1016/j.rvsc.2015.11.002

Ödüller
Seckin E, Basar Suren F, Atmaca S, Kaymaz F F, Suzer A, Akar A, Sunan E, Koyuncu M. The effect of radiofrequency radiation generated by a Global System for Mobile Communications source on cochlear development in a rat model. “The Best Paper prize in Basic Science category for 2014.” The Journal of Laryngology and Otology, 30 April 2015, London, United Kingdom

Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Anabilim Dalında, Radyasyonun Biyolojik Etkileri üzerine in vivo, in vitro ve epidemiyoloji çalışmaları yürütülmektedir.
Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında Biyofizik derslerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli önerilerin yapılması ve Biyofizik Laboratuvar altyapısının eğitim-öğretimde kullanılabilir duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı araştırma performansını arttırılması ve bilimsel çevrelerde tanınmasının sağlaması, devam eden projelerin tamamlanması ve yayın haline getirilmesi, yeni ulusal ve uluslar arası projelerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Medikal Fizik Derneği
Türk Biyofizik Derneği
Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği