Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof. Dr. Erdal AĞAR                      Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Prof. Dr. Ayhan BOZKURT
Dr.Öğretim Üyesi Gökhan ARSLAN


Anabilim Dalının Tarihçesi
       Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975, Fizyoloji Anabilim Dalı ise 1982 yılında kurulmuştur. Fizyoloji eğitimi 1982 yılından önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilmiştir, 1982 yılından bu yana da fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalımızın kurucu başkanı Dr. Niyazi TAŞÇI, 1982 yılında Yard. Doç. olarak atandı, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI, 2015 yılında emekli oldu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cafer MARANGOZ Fizyoloji Anabilim Dalı doçent kadrosuna ve 1989 yılında da profesörlüğe atandı. Prof. Dr. Cafer MARANGOZ, 2014 yılında emekli oldu. Hocamız Prof. Dr. Cafer Marangoz Anabilim Dalımızın kuruluşunu tamamladı, Nörofizyoloji Laboratuvarını kurdu, epilepsi ve nöron ölümüyle ilgili araştırmaları başlatarak anabilim dalımızın bugünkü düzeye ulaşmasına çok önemli katkılar sağladı.
       1986 yılında biyolog Erdal AĞAR Fizyoloji asistanlığına atandı. 1988 yılında yüksek lisansını tamamladı ve 1989 yılında doktorasını yapmak üzere İngiltere’ye (Newcastle Upon Tyne University) gönderildi. 1993 yılında doktorasını tamamladı ve anabilim dalımız Yard. Doç. kadrosuna atandı. 1994 yılında  doçent, 1999 yılında da profesör unvanını aldı. Biyolog Mustafa AYYILDIZ, 1986 yılında Fizyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 1987 yılında araştırma görevliliğine, 1989 yılında öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Dr. Ayyıldız 1994 yılında doktorasını tamamladı, 1996 yılında Yard. Doç. olarak atandı; 1998 yılında doçent, 2008 yılında da profesör unvanını aldı. Dr. Faruk BAĞIRICI, 1996 yılında doktorasını tamamlayarak öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında da profesör unvanını aldı. 2016 yılında anabilim dalımızdan ayrıldı. Dr. Ayhan BOZKURT, Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını 1997 yılında, doktorasın da 2003 yılında tamamlad. Anabilim Dalımıza 2003 yılında Yard. Doçent olarak atandı, 2005 yılında doçent, 2013 yılında da profesör unvanını aldı.
       Anabilim Dalımız başkanlığı görevi 1982-1985 yılları arasında Yard. Doç. Dr. Niyazi TAŞÇI, 1985-2015 yılları arasında Prof. Dr. Cafer MARANGOZ tarafından yürütüldü. 2015 yılından bu yana Fizyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Erdal AĞAR tarafından yürütülmektedir.
Kadrolu Araştırma Görevlileri:
Arş. Gör. Dr. Fırat AYÇIK (Doktora Öğrencisi)
Arş. Gör. Dr. Elif ŞEN (Uzmanlık Öğrencisi)
Arş. Gör. Fatma Banu ŞEN (Doktora Öğrencisi)
Arş. Gör. Özge DARAKCI (Doktora Öğrencisi)
Arş. Gör. Dr. Sinem TOSUN (Uzmanlık Öğrencisi)
Arş Gör. Dr. Emre Soner TİRYAKİ (Uzmanlık Öğrencisi)
 
Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri
Süleyman Emre KOCACAN (Doktora)
Ali Zaher Kamel Al Khaleel (Doktora)
Lubna Adil Kamil  (Doktora)
Mohamed Hassan MOHAMUD (Doktora)
Hassan Mohamed JIMALE (Yüksek Lisans)
Çiğdem ERGÜN (Yüksek Lisans)


Prof. Dr. Ayhan BOZKURT, Prof. Dr. Erdal AĞAR ve Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
 
Eğitim
      İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültemizdeki 1,2 ve 3. sınıf Fizyoloji teorik ve pratik dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Fizyoloji dersleri anabilim dalımız tarafından verilmektedir. Anabilim dalımızda Türkçe ve İngilizce yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Türkçe Yüksek Lisans programı 1986, Doktora programı 1989, İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora programı 2015 yılında başlamış ve devam etmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımız Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Klinik Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı ve Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan Fizyoloji ve Sinir Bilimleriyle ilgili derslerin verilmesine katkıda bulunmaktadır. Anabilim Dalımızdan günümüze kadar 13 doktora, 10 uzmanlık ve 11 yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur.
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
      Anabilim Dalımız öğretim elemanları, fizyolojik mekanizmalarla ilgi ortaya çıkan (özellikle nörotoksikoloji ve epilepsi konularında) sorunların çözümlenmesine ve tedavi protokollerinin oluşmasına katkı sağlayabilecek çalışmalar yapmaktadır. Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel ve Klinik Tıp Bilimleri ile ortak araştırma projeleri yapılmaktadır. Amacımız, fizyolojik ve patolojik olaylarda rol oynayan mekanizmaların açıklığa kavuşturulmasına ve bu konuda geliştirilecek olan tedavi protokollerine katkı sağlamaktır.
 
Stereoloji Laboratuvarı - Öğr. Gör. Süleyman Emre Kocacan ve Mohamed Hassan MOHAMUD
      Anabilim Dalımızdaki araştırma projelerimiz sağlık bilimlerinin diğer alanları ile ilişkili olarak hem bağımsız hem de multidisipliner şekilde yürütülmektedir. Multidisipliner ilişki; veteriner farmakoloji ve patoloji, diş hekimliği çene cerrahisi ve protez; klinik tıp bilimlerinden beyin cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, nöroloji, tıbbi farmakoloji ve anesteziyoloji ve reanimasyon; temel tıp bilimlerinden biyokimya, histoloji ve anatomi anabilim dallarıyla, ayrıca da Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ile egzersiz fizyolojisi bağlamında ilişkiler sürdürülmektedir.
     Anabilim dalımızda moleküler araştırma ve histoloji laboratuvarı, beyin araştırma laboratuvarı, Stereoloji laboratuvarı ve Elektrofizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda elektrofizyolojik ve stereolojik yöntemler araştırmalarımızda yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca epilepsi, nörotoksisite, nöronal ve hemisferik asimetri, refleks, nöroanatomik iz sürme, hücre içi ve hücre dışı kayıt, akım, voltaj ve patch clamp kayıt teknikleri, immünohistokimya, apopitoz, ENMG, ağrı ve gastrointestinal sistem ile ilgili in vivo ve in vitro araştırmalar yapılmaktadır. Çalışmalardaki amacımız özellikle yeni bulunan ilaçların ve endojen maddelerin tek başlarına etkileri ve başka maddelerle olan etkileşimlerinin ne yönde sonuçlanacağını tespit etmek ve bilim dünyasına sunmaktır.
 

Beyin Araştırmaları Laboratuvarı - Araş. Gör Dr. Fırat AYÇIK  ve Ali Zaher Kamel Al Khaleel
 

GİS ve Ağrı Laboratuvarı - Araş. Gör. Özge DARAKCI
Aynı zamanda Anabilim Dalımızın amacı, yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora programları ile kendi başına bilimsel araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip bilim insanlarını yetiştirmektir.
Araştırmalar:
      Anabilim Dalımızda bugüne kadar 50 BAP projesi tamamlanmıştır. Laboratuvarlarımızda ağırlıklı olarak deneysel epilepsi çalışmaları, gastrointestinal sistem ve ağrı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Epilepsi araştırmalarımızda Penisilin modeli, Akut PTZ modeli, Tutuşma (PTZ) modeli ve Absans epilepsi modelleri kullanılmaktadır. 
 
 
 
Beyin Araştırmaları Laboratuvarı - Araş. Gör Dr. Sinem Tosun ve Araş. Gör. Fatma Banu Şen
 
      Anabilim Dalımız ile Newcastle upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı arasında 1993 – 1996 yılları arasında British Council tarafından desteklenen ortak proje çalışması yürütüldü. Ayrıca TÜBİTAK destekli projelerle 1998 yılında Doç. Dr. Hatice İSMAİLOVA ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Faig CEFEROV ile (1995,DOPROG programı çerçevesinde) Anabilim Dalımızda ortak çalışma ve seminerler yapıldı.
      2011-2013 yılları arasında TÜBİTAK ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisinin desteklediği uluslararası ikili işbirliği projesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdal Ağar, TÜBİTAK Proje No: 110S266  "Farklı Deneysel Epilepsi Modellerinde Oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Leptinin Gösterdiği Prokonvulsant Etkide Kanabinoid CB1 Reseptörünün Rolü”) tamamlandı.
 
Yürütücülüğünü Prof. Dr. Erdal Ağar’ın yaptığı iki adet TÜBİTAK 1001 projesi devam etmektedir. Bu projelerin başlıkları aşağıdadır:
  1. TÜBİTAK proje no: 215S808,  "Farklı Deneysel Epilepsi Modellerinde Hemopressinin Etkisi ve Hemopressin-Kanabinoid CB1 Reseptör İlişkisinin Araştırılması ”
  2. TÜBİTAK proje no: 115S361,  "Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Purinerjik P2x7Reseptörünün Etkisi ve Bu etkide Kanabinoid, NMDA ve T-tipi Kalsiyum İyon Kanallarının Rolü”
 
 Anabilim Dalımızın yapmış olduğu yayınlardan bazı örnekler:
 

 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
Anabilim Dalımız ev sahipliğinde  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi 14-19 Eylül 1998 tarihinde Samsun’da düzenlenmiştir.