Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Elemanlar Listesi
  
Prof. Dr. Ramazan AMANVERMEZ                     Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nermin KILIÇ
Doç. Dr. Birşen  BİLGİCİ
Doç. Dr. Bahattin AVCI
Doç. Dr. Özgür Korhan TUNÇEL
Doç.Dr.Edem NUGLOZENAnabilim Dalı Tarihçesi

    Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi bünyesinde 1979 yılında kurulmuştur. Halen 2 Profesör ve 3 Doçent Öğretim Üyesi kadrosuyla eğitim ve öğretim verilmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları 

Prof. Dr. Sara BEYGU 1980-1986
Prof. Dr. Muhlise ALVUR        1986-1999,2004-9
Prof. Dr. Cemil ÇELİK 1999-2004
Prof. Dr. Ramazan AMANVERMEZ 2015.....
   
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
      Anabilim Dalımızda çağdaş bilim ve teknolojinin imkanları kullanılarak Yükseköğretim ilişiğinde Tıbbi Biyokimya sahasında nitelikli öğrenci, asistan, bilim insanı ve sağlık personeli yetiştirme, ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında kaliteli rutin Tıbbi Biyokimya laboratuvar hizmeti verilmektedir.  Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya konularında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Rotasyoner olarak İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nükleer Tıp, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji ve Fizyoloji Anabilim Dallarından Tıpta Uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalımız ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) öğrencilerine de eğitim-öğretim verilmektedir. Bunlara ilavesinde Teknoloji ve Bilimde görgü ve bilgilerini arttırmak üzere anabilim dalımızda teorik ve pratik çalışmalara katılmak üzere Yurtiçi ve Yurtdışı’ndan stajer öğrenci kabul edilebilir.
       Anabilim Dalımızda birçok bilimsel araştırma projesi yürütülmekte olup, araştırma sonuçları ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.
 
Eğitim Öğretim Faaliyetleri
 
Lisans Programı
 
Öğretim Üyelerimiz tarafından;
*Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III ve Dönem IV öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya,
*Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine; BİK–233 Biyokimya,
*Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Biyokimya,
*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Önlisans Öğretim  Programı I. ve II. Sınıf öğrencilerine; TLP–102 Temel Biyokimya, TLP–104 Lab. Alet Kullanımı ve Bakımı, TLP–201 Klinik Biyokimya, ANP–106 Biyokimya dersleri verilmektedir.  
 

Lisansüstü Programı
 
     Anabilim Dalımızın kuruluşundan bu güne kadar 5 kişi Doktora (PhD), 3 kişi Yüksek Lisans (Msc) ve 37 kişi Uzmanlık eğitimi alarak Tıbbi Biyokimya sahasında “Uzman Dr.” derecesi almıştır. Halen 5 Doktora öğrencisi, 4  Yüksek Lisans öğrencisi ve  3 kişi de Tıpta Uzmanlık eğitimine devam etmektedir.
 

 
Araştırma Görevlilerinin İsimleri:
Araş.Gör.Dr. Dilek GÜL
Araş.Gör.Dr. Köksal ŞEREFLİ
Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri ve Uzmanlık Eğitim Yılları
Adı Soyadı Yıllar   Adı Soyadı Yıllar
Dr. Nuran BOZKURT 1982-1986   Dr. Handan DAZKIR 2002-2006
Dr. Ülker DİNDAR 1982-1986   Dr. Duygu EROL SUVACI 2002-2007
Dr. Selim BOZKURT 1984-1988   Dr. Z. Cansel ÖZMEN 2003- 2009
Dr. Bahar SINAV 1987-1991   Dr. Ali OKUYUCU 2003- 2009
Dr. Altuğ ALKUŞ 1987-1991   Dr. Aynur DÜZGÜN 2005-2010
Dr. Mehmet Ali ÖNELGE 1987-1991   Dr. Mukadder ERDEM 2005-2010
Dr. Hatice DÖRTOK 1991-1995   Dr. Seher AYDOĞAN 2006-2011
Dr. Sevgi ESKİOCAK 1991-1995   Dr. Murat GÜNAY 2006-2011
Dr. Cengiz TALU 1993-1997   Dr. Rukiye NAR 2006-2011
Dr. Şennur ASLAN 1995-1999   Dr. Tülay ÖZDEMİR 2006-2011
Dr. Müzeyyen AYDEMİR 1995-1999   Dr. Ayşegül BAHADIR 2007-2011
Dr. Hüseyin YILMAZ 1996-2000   Dr. H. Şimal GÜRLER 2007-2012
Dr. Serap ŞENEL 1997-2001   Dr. Veli KILINÇ 2008- 2013
Dr. Gülden BAŞKOL 1997-2001   Dr. Uğur DÜZ 2009- 2014
Dr. Müşerref BOSTANCI 1997-2001   Dr. Mesut KILIÇOĞLU 2009- 2014
Dr. Seval AKBAŞ 1999-2003   Dr. Yasemin SEZİKLİ 2009 -2016
Dr. Birşen BİLGİCİ 2000-2005      
Dr. Mehmet UYSAL 2001-2006      
Dr. Zafer YURDAKUL 2001-2006      
Dr. Özgür Korhan TUNÇEL 2001-2006      
Dr. Dilek BEKER 2001-2006      
  
 
Anabilim Dalının Fiziksel Koşulları, Araç-Gereç ve İmkanları
1- Spektrofotometrik Analiz
2- HPLC Analiz
     - Fluoresan Detektör
     - UV Detektör
     - Elektro-Kimyasal Detektör
3- LC-MS, GC-MS Analiz
4- Kapiller Elektroforez
5- Jel Elektroforez
6- Moleküler Teknikler
     - PCR
     - Real time PCR
     - qPCR
     - Nükleik Asit İzolasyonu
7- Hücre Kültür Teknikleri
     - Fibroblast Kültürü
     - HepG2 Kültürü
     - Hep2 Kültürü
     - Lenfosit Kültürü
8- Comet Yöntemi (Tekli Hücre Jel Eletroforezi)
9- Radioimmunassay
10- ELİSA Yöntemi
11- Jel Dökümantasyon
12- İzoelektrik Fokuslama
13- Santrifugasyon (25 000xg)
   

  
Anabilim Dalı’nın Kendisine Özgü Nitelikleri
     Anabilim Dalımızda rutin tetkiklerin yanı sıra Spektrofotometrik Analizler, LC/MS, GC/MS (Tandem Gold Mass Spectrometry) Analizleri, HPLC Analizleri, Likid Kromatografi, Kapiller Elektroforez, Jel Elektroforezi, Moleküler Çalışmalar, Hücre Kültür Çalışmaları, Comet Analizi, RIA, ELİSA, İzoelektrik Fokuslama ve santrifüjleme yapılabilmektedir.
 
Anabilim Dalı’nın Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
    Tıbbi Biyokimya laboratuvarlarımızda pek çok AR-GE kapsamında bilimsel araştırma projesi yapılmaktadır, araştırma sonuçları bilimsel kongrelerde sunulmakta veya makale olarak da ilgili dergilerde yayınlanmaktadır. Multidisipliner işbirliği içinde çeşitli araştırma projeleri devam etmektedir, yeni projeler oluşturulmakta ve de Moleküler Patoloji ve Toksikoloji Lab. kurulması elzemdir. Anabilim Dalımızın mevcut konumu ve yeri iş akışı, İş Sağlığı ve Güvenliği için uygun değildir. Anabilim Dalımız iş akışına, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yeniden projelendirilerek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi merkez tıbbi biyokimya laboratuvarına taşınması planlanmaktadır.