Menüler

İletişim Bilgileri

  • 0 362 312 19 19
  • 0 362 457 60 41
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit SAMSUN
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Hastane Santral Numarası: 

0 362 312 19 19  

       

 
 
 
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Kardiyoloji Çocuk Romatoloji
Çocuk Allerji Hastalıkları Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Nefroloji Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Endokrinoloji Çocuk Hematoloji Çocuk Nöroloji Neonatoloji
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk İmmunoloji  Çocuk Onkoloji Sosyal Pediatri

 

 Anabilim Dalı Tarihçesi

1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulunun 15-Ocak-1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın kurulmasına karar verilmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurulmuş ve başkanlığına Prof. Dr. Kamil Tanyer getirilmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1980 yılında araştırma görevlisi kadrosu açılarak uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. 1980 yılından bu yana 98 çocuk hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir.
Anabilim Dalı Başkanları
Bugüne kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yapan hocalarımız, Prof. Dr. Kamil TANYER (1979-80), Prof. Dr. Sabri ACAR (1981-84), Prof. Dr. Yaşar ANLAR (1984-85), Prof. Dr. Arman BİLGİÇ (1985-88), Prof. Dr. Nuran GÜRSES (1988-97), Prof. Dr. Şükrü KÜÇÜKÖDÜK (1997-2003),Prof. Dr. Kemal BAYSAL2dır (2003-2012). Anabilim Dalı Başkanlığını 2012 yılından itibaren halen Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR sürdürmektedir. 
Anabilim Dalı Ayrıntılar
Çocuk acil polikliniğimiz erişkin acil polikliniğinden ayrı olarak hizmet etmekte, gerekli görülen hastalar 20 yatak kapasiteli acil gözlem servisinde yatırılarak izlenmektedir. Polikliniklerimizde günde 250-350 hasta muayene ve tedavi edilmektedir. Servislerin toplam yatak kapasitesi 200 olup bunların içinde 70 hasta kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi(şu an 36 kapasiteyle çalışmakta) ve 17 hasta kapasiteli çocuk yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi düzey II ve düzey III servisi olarak toplam 28 küvöz, 13 ventilatör, 2 transport küvözü (1’i ventilatörlü), 1 kan değişim ünitesi, 15 pulse oksimetre, 3 monitör ile hizmet vermektedir.
Çocuk yoğun bakım ünitesi 12 ventilatör, 9 pulse oksimetre, 8 monitor ve 1 portable röntgen cihazına sahip olup ülkemizin sayılı çocuk yoğun bakım ünitelerinden biridir. Burada 30 gün-18 yaş arası hastalar izlenmektedir. Ünitenin yatak kapasitesi toplam 17 olup bunların 4’ü pre-yoğun bakım adı altında, hastaların gözlemlendiği ya da yaşam destek cihazı ile eve gönderilecek hastaların ailelerine eğitimin verildiği odalardır. Diğer yataklar ise ikisi izolasyon odasında olmak üzere toplam 9 odada bulunmaktadır.
Hastanemizde Çocuk Hematoloji ve Çocuk Genetik laboratuarı olarak 2 laboratuvar bulunmaktadır. Çocuk Hematoloji laboratuvarında tam kan sayımı, periferik yayma, koagülasyon testleri, hemoglobin elektroforezi,  trombosit agregasyon testleri gibi testlere ek olarak lösemi tanı ve ayırıcı tanısında kullanılan akım sitometri de çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde 2 yataklı 24 saatlik EEG monitorizasyon ünitesi bulunmaktadır. 24 saatlik EEG monitörizasyonu, epilepsi cerrahisi gerekebilecek hastaların tanısı için kullanılmaktadır.
Çocuk Hastanesi içinde oluşturulan Sadettin-Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi 6 yataklı olarak 2009 Şubat ayından itibaren hizmet vermektedir. İlk yılda 16 hastaya kemik iliği nakli başarı ile uygulanmıştır. Çocuk kardiyoloji bölümünde PDA kapatılması, ASD kapatılması, valvüloplasti, stent takılması, atriyal septostomi, tüm hemodinamik ve anjiyokardiyografik işlemler yapılabilmektedir. Fetal ekokardiyografi ile konjenital kalp hastalıklarının prenatal tanısı konabilmektedir.
Hastanemizde gastroenteroloji bölümünce kullanılan endoskopi ünitesi olup tüm tanısal endoskopik ve kolonoskopik girişimler, biyopsiler ve perkütan karaciğer biyopsisi yapılabilmektedir. Çocuk nöroloji bölümünde 24 saatlik EEG haricinde rutin EEG incelemesi de yapılabilmektedir. Enfeksiyon departmanının servisi de tamamen ayrı olup servis içinde bulaşıcı hastaklıklar açısından izolasyon odaları bulunmaktadır. Hematoloji ve onkoloji polikliniklerine ait tanısal girişim odası ve ayaktan tedavi odası bulunmakta olup malignite hastalarının bir kısmı burada ayaktan tedavi almaktadırlar. Alerji departmanında  alerjik deri testleri ve solunum fonksiyon testleri yapılabilmekte, kronik hastalar düzenli takip edilmektedir. Çocuk endokrin bölümünde tüm endokrinolojik tanı testleri yapılabilmekte ve kronik hastalar düzenli takip edilmektedir. Çocuk nefroloji bölümünde ayaktan periton diyaliz ünitesinde kronik renal yetmezlikli hastalara diyaliz eğitimi verilmekte, günlük hayatlarını aksatmadan hastalıklarıyla yaşayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Pediatrik genetik bölümünde klinik genetik uygulamaları yapılmakta, klinik tanı ayrıntılı laboratuar tetkikleri ile desteklenmektedir. Sitogenetik analizler, moleküler sitogenetik ( FISH), DNA eldesi yapılmaktadır. Kordosentez ve amniyosentez materyallerinin incelenmesiyle prenatal tanı konulmakta ve ailelere genetik danışma hizmeti verilmektedir. Kanser hastalarının tanı ve prognostik incelemelerinde sitogenetik analizler sıkça kullanılmaktadır.
Çocukların eğitim-öğrenim ve sosyal becerilerinin desteklenmesi için 1 hastane okulu ile 2 oyun ve etkinlik odası mevcuttur. Hastane çalışanlarından oluşan “Hasta Destek Grubu” ve tıp öğrencilerinden oluşan “Günebakan Koridoru” grupları haftalık sinema, seramik, resim, takı kursu gibi farklı sosyal etkinlikler ile hasta çocuklarımızın hastanede geçirdikleri sürenin daha verimli ve eğlenceli olmasına çalışmaktadırlar. Ayrıca özellikle malign hastalığı olan hastalarımıza yönelik. Hastane okuluna gelemeyecek durumdaki hastalara öğretmenlerce hasta başında eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 
 
 
 Hastanemiz 2006 yılından itibaren “Bebek Dostu Hastane” ve “Anne Dostu Hastane” olarak çalışmakta ve tüm hastalar 2 yataklı, banyo-tuvaletli odalarda anneleri eşliğinde yatırılarak tedavi görmektedirler. 
Anabilim Dalı Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Bölümümüzde tıp eğitiminde YÖK’ün Çekirdek Eğitim Programı temel olarak alınmış ve bu hedefler ulusal ve bölgesel sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak genişletilmiştir. Temel amaçlarımız; bilgi, beceri ve iletişim yeteneği yüksek, doğru ve hızlı kararlar alabilen, sürekli kendini yenileyebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık problemlerinin farkında ve bunlara çözüm üretme becerisini kazanmış hekimler yetiştirmektir.  Bu amaçlara yönelik “Probleme Dayalı Öğretim” sistemi doğrultusunda, “Klasik Tıp Eğitim Sistem”nin yaralı bölümlerini de entegre ettiğimiz eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrenci geri bildirimlerinde, 5 tam puan üzerinden değerlendirme yapıldığında Dönem IV öğrencileri tarafından 4,5 puan alarak Tıp Fakültemizdeki en yüksek puanlara ulaşmaktayız.     
Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’nın eğitim programı çerçevesince eğitim almaktadırlar. Bölümümüzde tanımlanmış doktora programı bulunmamaktadır.
Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şubat 2005’ten bu yana Çocuk Hastanesi binasında hizmet vermekte olup halen 14 departman ve 7 serviste,  30’a yakın öğretim üyesi, 6 yan dal asistanı, 67 araştırma görevlisi, 78 hemşire, 66 personel ile hizmet vermektedir.
 
Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyeleri Tablo I’de gösterilmiştir.
Tablo I. Hastanemizdeki öğretim üyelerinin bölümlere göre dağılımı.
Bölümler
Öğretim Üyesi Sayısı
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Çocuk Alerji-İmmünoloji
2
 
 
Çocuk Endokrin
1
 
1
Çocuk Enfeksiyon
1
1
 
Çocuk Gastroenteroloji
1
 
1
Çocuk Nöroloji
1
1
1
Çocuk Genetik
1
 
 
Çocuk Kardiyoloji
1
 
1
Çocuk Hematoloji
2
3
 
Çocuk Onkoloji
2
 
1
Genel Pediatri
1
 
 
Çocuk Nefroloji
1
1
 
Yenidoğan
1
1
 
TOPLAM
15
7
5
 
Tıp Doktorluğu Ders Programı
Bölümümzdeki tüm öğretim üyeleri, Dekanlığımızın belirlediği program dahilinde, Dönem I, II, III öğrencilerinin PDÖ eğitim sistemi içindeki senaryo oturumlarına, teorik ders sunumlarına, MEBEL, KEBEL ve Multi disipliner laboratuar çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Ayrıca bu blokların sorumluluklarını, blok kurulu üyelikleri görevlerini yapmaktadırlar.
Anabilim Dalının Gelecek Planı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak amacımız bilgi, beceri ve iletişim yeteneği yüksek, doğru ve hızlı kararlar alabilen, sürekli kendini yenileyebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık problemlerinin farkında ve bunlara çözüm üretme becerisini kazanmış hekimler ve uzman hekimler yetiştirmektir. Ayrıca araştırma faliyetleri ile ulusal ve uluslar arası literatüre katkıda bulunmak ve ülkemizde en yüksek bilimsel düzeyde ve uluslararası kalitede sağlık hizmeti vermektir.