41. Ulusal Kurultayı


Milli Mücadelenin 100.yılında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)  41. Ulusal Kurultayı,  OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde 26-30 Ekim 2019 tarihleri arasında, Samsun’da –Sheraton Grand Hotel-düzenlenecektir. Davet ile ilgili afiş ekte sunulmuştur tüm akademik personelimiz davetlidir.,