Bilimleri Alanında ARDEB Projeleri Bilgi Günü


                Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teknopark ve TUBİTAK iş birliği ile düzenlenen Tübitak Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG) Koordinatörü Doç.Dr.Nazife Selcan TÜRKER’ in 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 14:00 de Dekanlık Mavi salonda sunacağı “SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARDEB PROJELERİ” başlıklı toplantıya tüm akademik personelimiz davetlidir.