Güncel Viral Enfeksiyonlar (COVID-19)” Bilgilendirme Toplantısı


                 Fakültemizde “Güncel Viral Enfeksiyonlar (COVID-19)” bilgilendirme toplantısı 27.02.2020 Perşembe günü saat 13:30 da Dekanlık Mavi salonda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Fatih TEMOÇİN tarafından yapıldı.