Tebrik - Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri


Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ, Prof.Dr.Füsun ARTIRAN İĞDE ve Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Kürşat ŞAHİN Araştırma Görv.Dr. Vasfiye GÜVEN, Dr. Gülay ŞAHİN, Dr. Ayla ALAÇAM 1-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 5.Ulusal Aile Hekimliği Kongresinde;
* Yetişkinlerde Sağlık Okuryazarlığı konulu sözlü bildiri birincilik ödülüne hak kazanmıştır
* Türkiye'de bir Tıp Fakültesi ilk ve son sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin değerlendirilmesi konulu sözlü bildiri ikincilik ödülüne hak kazanmıştır
* Üniversite öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki bilgi ve tutumları konulu poster bildiri üçüncülük ödülüne hak kazanmıştır

Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.