"Temel İyi Klinik Uygulamaları Araştırmacı Eğitimi"


           13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 8:30 - 17:30 arasında Dekanlık Mavi salonda "Temel İyi Klinik Uygulamaları Araştırmacı Eğitimi" yapılacaktır. Mevzuattaki değişiklik nedeniyle buna benzer "İyi Klinik Uygulamaları" eğitim belgesi olmadan, bir klinik araştırma yönetmek mümkün olamayacaktır. Fakültemizde ilk defa yapılacak olan ve programı ekte gönderilen eğitim etkinliğine katılmak isteyen Öğretim üyeleri ve Araştırma görevlilerinin Dekanlık Özel Kalem (tel:2300 Melahat AKYÜZ) başvurmaları rica olunur.