“Solunum Mekanikleri ve Dinamikleri temelinde Mekanik ventilasyon Uygulamaları”Toplantısı