Misyon- Vizyon

Misyon
 

İyi hekim ve iyi insan yetiştirmek amacıyla,  ülke ve toplumun gereksinimlerine göre, gelişen sağlık ve eğitim teknolojilerini kullanarak, sağlığın geliştirilmesine ve korunmasına yönelik araştırmalar yapan, yenilikçi, rekabetçi ve yüksek standartta eğitim ve sağlık hizmeti vermek.


Vizyon
 

Sağlığın geliştirilmesi için çalışan öncülerin yetiştiği, mensubu olmaktan gurur duyulan, yaptığı eğitim, araştırma ve hasta hizmetleri ile ulusal ve uluslar arası alanda tanınan ve tercih edilen bir birim olmak.