Misyon- Vizyon

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON VE VİZYONU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Misyonu:"İyi hekim ve iyi insan yetiştirmek sağlığın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik araştırmalar yapmak amacıyla, gelişen sağlık ve eğitim teknolojilerini kullanarak, ülke ve toplumun gereksinimlerine göre yenilikçi, rekabetçi, ve yüksek standartta eğitim ve sağlık hizmeti vermek’’


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Vizyonu: "Sağlığın geliştirilmesi için çalışan öncülerin yetiştiği, mensubu olmaktan gurur duyulan, yaptığı eğitim, araştırma ve hasta hizmetleri ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir birim olmak"

ONDAOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİSYON VE VİZYONU

Misyonu ve Vizyonu
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MİSYON VE VİZYONU

Misyonu ve Vizyonu