Tarihçe

    Tıp Fakültesi olarak Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında eğitim ve akademik yapılanmasına başlayan fakültemiz, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kurulmasıyla kendi üniversitesine bağlandı. Hacettepe’de öğrenim gören öğrencileri 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan Tıp Fakültesi’nde eğitim görmeye başladılar. Tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’ da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındıktan sonra gelişimini hızlandırarak ülkemizin saygın Tıp Fakülteleri arasındaki yerini aldı.
 
    Bugüne kadar tıp dünyasına 5721 dolayında hekim armağan etmiş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, misyonunu  “eğitim”, “araştırma” ve “hizmet” üçlemesi ile tanımlamaktadır. Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerine bağlı toplam 43 Anabilim Dalında 137’ü Profesör, 72’i Doçent, 48’i Yardımcı Doçent, 17’i Uzman Doktor olmak üzere 274 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayan hekim sayısı 2115’e yaklaşmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı Yenidoğan, Kardiyoloji, Alerji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Nöroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Genetik Bilim Dalları ile İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Nefroloji, Gastroenteroloji, Onkoloji, Endokrinoloji ve Hematoloji Bilim Dalları’nda yan dal uzmanlık eğitimi verilebilmektedir.

    Mezuniyet öncesi tıp eğitimi amacını “toplumun gereksinimine yanıt verebilen hekimler yetiştirmek, ileri akademik eğitim yapmak isteyen bireylere de yeterli altyapıyı kazandırmak” olarak belirleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halen 370’ i yabancı uyruklu, toplam 1966 öğrenci eğitim görmektedir. Dünyada ve Türkiye’de tıp eğitimindeki gelişmelere paralel olarak eğitim programını geliştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2003-2004 döneminden beri yeni kayıt olan öğrencilere öğrenci merkezli, probleme dayalı öğrenimin (PDÖ) ana unsur olduğu yeni eğitim programı uygulanmaktadır. Bir yıl tercihli İngilizce hazırlık sınıfından sonra 6 yıl olan yeni programın ilk üç yılı PDÖ oturumları, sunumlar, mesleksel beceri eğitimi, klinik beceri eğitimi, uygulamalar ve diğer destekleyici eğitim programlarından oluşmaktadır.

    Öğrenciler gerçek hastayla karşılaşmadan önce ilk üç yıllık dönemde iki adet mesleksel beceri laboratuvarında 368 çeşit maket üzerinde mesleksel becerilerini geliştirirken, 19 adet klinik beceri laboratuvarında da simule hastalarla klinik beceri eğitimi almaktadırlar. Eğitim programının 4. ve 5. yıllarında ise klinikte uygulanan “task” larda gerçek hastayla karşılaşmakta, 6. yıllarını ise 12 ay süren İntörnlük dönemiyle tamamlamaktadırlar. Yeni sistemde öğrencilerin olumlu ve keyifli bir ortamda eğitimlerini sürdürülürken; sorgulayan, sorun çözen, hasta ve hasta yakını ile iletişimi iyi olan hekimler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda başta öğrenme kaynakları merkezi olmak üzere, kütüphane, derslikler ve bilgisayar salonlarının teknik ve bilişsel altyapısı sürekli güncellenmektedir.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kurupelit yerleşkesinde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en donanımlı hastanesi olup halen 1037 (tescilli ve tescilsiz) yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Hastanenin 45 servisi bulunmaktadır. Toplam 21 ameliyat odasında yılda yaklaşık 24400 ameliyatın yapıldığı hastanenin Acil Servisi ve Yoğun Bakımları son yıllarda modernize edilip yenilenirken, ameliyathaneler de minimal invaziv cerrahilerin yapılabileceği aygıtlarla donatıldı. Çocuk yoğun bakım servisi yenilenme çalışmaları ile 19 yatak kapasitesine ulaşılırken, yenidoğan servisi 33 hasta kapasiteli olacak şekilde modernize edildi. İleri teknoloji ürünü tanı ve tedavi cihazlarının hemen tamamı (Multislice BT, yüksek teslalı MR, Dijital Anjio sistemleri, Lineer Akseleratör, ESWL cihazı, Holmium ve Greenlight Lazer sistemleri vb.,) hastanede hizmet vermektedir. Tüp bebek merkezi ve çocuk kök hücre nakil merkezi hastalarımıza hizmet veren diğer birimlerdir.

Türkiye’nin en modern onkoloji-kemoterapi uygulama ünitesi yine hastanemize kazandırıldı. Yine kent merkezindeki bir binada da Aralık 2005’den itibaren kemoterapi ve diyaliz hizmeti sunulmaktadır. Hemodiyaliz ünitesinde yapılan yenilenme çalışmaları ile 40 yatak kapasitesine ulaşıldı. Sağlık hizmetlerinin uluslararası akreditasyon ve standardizasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde finansal ve tıbbi tam otomasyona geçiş tamamlanmıştır.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin eşsiz doğal güzellikteki toplam 7000 dönümlük Kurupelit yerleşkesi içerisinde bulunan Tıp Fakültesi, ölçülebilir kıstaslarla yapılan değerlendirmelerde ülkemizin sayılı Tıp Fakültelerinden biri olarak gösterilmektedir. Çalışanların ve öğrencilerin mensubu olmaktan mutlu olduğu, insanların hizmetinden memnuniyet duyduğu bir kurum olarak en iyiye ulaşmayı hedefleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarma yolundaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.


KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN DEKANLAR

Prof. Dr. Sevinç Nejat ORAL 
Prof. Dr. Muhsin SARAÇLAR
Prof. Dr. Gürler İLİÇİN
Prof. Dr. Emin U.ERKOÇAK
Prof. Dr. Arman BİLGİÇ
Prof. Dr. Ercihan GÜNEY
Prof. Dr. Naci GÜRSES
Prof. Dr. Mete KESİM
Prof. Dr. Cemil RAKUNT
Prof. Dr. İhsan ÖGE
Prof. Dr. Kayhan ÖZKAN
Prof. Dr. Fulya TANYERİ
Prof. Dr. Şaban SARIKAYA
Prof. Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU 
Prof. Dr. Süleyman KAPLAN   
Prof.Dr. Ayhan DAĞDEMİR    (Halen)