Dekan

 

     


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi ile ilgilendiğiniz ve seçtiğiniz için teşekkür ederiz.OMÜ Tıp Fakültesi, dünyada ve ülkemizde vermiş olduğu eğitim, yaptığı araştırmalar ve yetiştirmiş olduğu akademisyenler bakımından saygın bir konumda olan tıp fakülteleri arasında yer almaktadır.

     Tıp Fakültesi, sahip olduğu uluslararası deneyimli öğretim üyesi, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarıyla yüksek düzeydeki özverisiyle üç temel alanda hizmet sunmaktadır, bunlar hasta tedavisi, eğitim ve araştırmalardır. OMÜ Tıp Fakültesi öğretim elemanları, yoğun biçimdeki yurtiçi ve yurtdışı mobilizasyonu sonucunda elde ettikleri bilgi, görgü ve deneyimlerini hasta hizmetlerine, öğretime ve araştırmalarına yansıtmaktadırlar. Bu özellikleriyle fakültemiz bölgesinde dikkat çekmektedir.

     Temel ve Klinik Bilimlerde yapılan araştırmalarıyla önemli bir konumda olan OMÜ Tıp Fakültesi, bu sayede çok sayıda uluslararası araştırmacıyı laboratuvarlarına ve kliniklerine çekmektedir. Tıp Fakültesi bölgesinde toplam öğrenci sayısına göre en yüksek oranda uluslararası öğrenci sayısına sahiptir. Tıp Fakültesi anabilim dalları, tıpta uzmanlık eğitimi dışında yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlara da sahiptir.
 

     OMÜ Tıp Fakültesi, özellikle Samsun’da sağlık sektörü için üretilen tıbbi alet ve cihazların, fikir bazında ve hayata geçirilme aşamasında lokomotif rol oynayan öğretim üyelerine sahiptir. Bu sektöre yönelik destekler ve üretime bizzat katılma bakımından önemli bir pozisyonda olduğunu belirtmekte yarar vardır.

     Fakültemizde probleme dayalı öğrenim modeli ile öğretim yapılmaktadır. Ülkemizde belirtilen öğretim modelini en iyi uygulayan fakültelerden biri olduğumuzu belirtmek isterim. OMÜ Tıp Fakültesi, deniz ve dağları birbirine çok yakın olan, doğal klimalı bir yaşam alanı özelliğindeki Karadeniz Bölgesinin en büyük şehri olan Samsun’da bulunmaktadır. Samsun, ulusal ve uluslararası transfer için yeterli alt yapıya sahip, tarih, kültür ve sosyal etkinlikler açısından da zengindir.

     Yukarıda sayılan niteliklerin OMÜ Tıp Fakültesinde ortaya çıkmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretim elemanlarına, teknik ekibe ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

                       

                                                                                                                                   Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR 
                                                                                                                                                        Dekan 

İletişim:
omutip@omu.edu.tr

Dahili telefon:2300