Fakülte Sekreteri


 

Hatice AZTOPAL ÇAVUŞ
Fakülte Sekteri Vekili
haztopal@omu.edu.tr
Dahili: 2303

GÖREV TANIMI:


1. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak
2. Fakülte Kuruluna ve Yönetim Kuruluna oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapmak
3. Fakültenin idari bürolarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak
4. İdari personel üzerinde gerekli denetimi sağlamak
5. Fakültenin Akademik ve İdari işlemlerinde mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütlmesini sağlamak
6. Dekana bağlı olarak Fakültenin her türlü organizasyonlarını düzenlemek.
7. Birimlerde görevli personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak
8. Birimlerde görevli personellerin izinlerinin düzenlemek
9. Evrakların sistem üzerinden personellere dağılımlarını yapmak
10. Tüm Yazışmaların kontrolünü yapmak
11. Üst yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapmak.