Bölüm Sekreterliği

 
Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri
Sekreteri

İletişim:
Dahili Tel: 3584

 GÖREV TANIMI:


1-Dahili, Cerrahi Ve Temel Tıp Bilimleri (Toplamda 42 Bölümün) yıllık izinleri, geçici görev, izin dönüşleri kontrol kayıt ve imza işlemlerini yapmak ve bölüm kurul kararlarını üst yazıyla dekanlığa sunmak
2-Bütün bölümlerin  Asistan nöbet puantajlarını nöbet listeleri ile kontrolünü ve yazışmalarını yapmak ve bölümlerin ek ders formlarının imza ve yazışmalarını düzenlemek
3-Bölüm başkanına gelen gizli dosyaların soruşturma ve ön inceleme raporlarının dekanlık makamına sunulması
4- Dahili, Cerrahi Ve Temel Tıp Bilimleri bölüm kurul toplantılarını düzenleyip gerekli bilgi ve belgelerle yazışmaları yapmak
5-Akademik personelin aylık C puanlarını (Performans) hesaplayıp Merkez Müdürlüğü Döner Sermayeye göndermek
6-Akademik Personelin Yıllık D Puanları (Performans) Hesaplayıp Merkez Müdürlüğü Döner Sermayeye Göndermek
7-Akademik Teşvik başvuruların kabulü kontrolü ve hesaplanıp Rektörlüğe gönderilmesi
8-Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği (Yöksis) Formlarının sistemden kontrolü ve onayını yapıp Rektörlüğe yazışmalarını yapmak
9-Ameliyathane Koordinasyon Kurulunun aylık toplantılarını düzenlemek ,  alınan kararların bölümlere yazışmalarını yapmak ve Ameliyathane Çalışma Programı düzenleyip bölümlere tebliğ etmek
10- Serbest Meslek icra etmek isteyen Öğretim Üyelerimizin uygunluk şartlarının tespiti (B,C Ve D) Performans Puanlarını hesaplayıp uygunluk oluru hazırlamak