Bölüm SekreterliğiAli MANAP
İletişim:
Dahili Tel: 3584

GÖREV TANIMI:


1- Dahili, Cerrahi Ve Temel Tıp Bilimleri (Toplamda 42 Bölümün) yıllık izinleri, geçici görev, izin dönüşleri kontrol kayıt ve imza işlemlerini yapmak ve bölüm kurul kararlarını üst yazıyla dekanlığa sunmak
2- Bütün bölümlerin  Asistan nöbet puantajlarını nöbet listeleri ile kontrolünü ve yazışmalarını yapmak ve bölümlerin ek ders formlarının imza ve yazışmalarını düzenlemek
3- Bölüm başkanına gelen gizli dosyaların soruşturma ve ön inceleme raporlarının dekanlık makamına sunulması
4- Dahili, Cerrahi Ve Temel Tıp Bilimleri bölüm kurul toplantılarını düzenleyip gerekli bilgi ve belgelerle yazışmaları yapmak
5- Ameliyathane Koordinasyon Kurulunun aylık toplantılarını düzenlemek ,  alınan kararların bölümlere yazışmalarını yapmak ve Ameliyathane Çalışma Programı düzenleyip bölümlere tebliğ etmek