Dekanlık Sekreterliği (Özel Kalem)Melahat AKYÜZ
İletişim:
0 362 457 60 70
Dahili Tel: 2300


 GÖREV TANIMI:

1- Dekan ve yardımcıları ile görüşmelerde randevu işlerini düzenlemek,
2- İmzaya açılacak evrakları Dekan ve yardımcılarına sunmak,
3- Dekan ve yardımcıları ile ilgili tüm protokol işlerini takip etmek.
4- 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi gereğince derslere  öğretim üyesi  görevlendirmeleri
5- Yurt dışından Fakültemize eğitime gelen yabancı uyruklu doktorların yazışmaları ve sertifikalarının hazırlanması.
6-Araştırma izinlerinin yazışmaları.
7-Sağlık Bakanlığınca diyaliz ve pratik  eğitimlere gelen doktorların yazışmaları.
8- Araç İstekleri (olur)
9- Doçentlik Sınavı zarf tebliğleri ve doçentlik sınavı jüri üyelerinin  katılım belgelerinin hazırlanması.
10-Amirin vereceği diğer görevler. Fatma KAFTAR
İletişim:
(0362)4576070
Dahili:2302


 GÖREV TANIMI:

1. Dekan Yardımcıları ile görüşmelerde randevu işlerini düzenlemek.
2. İmzaya açılacak evrakları Dekan Yardımcılarına sunmak.
3. Dekan yardımcıları ile ilgili tüm protokol işlerini takip etmek.