Evrak Kayıt Bürosu

 Melahat TABAK
İletişim:
Dahili Tel: 2331

 GÖREV TANIMI:

 1. Gelen evrak kayıtları,

 2. Fakülte dışında 40/a maddesine göre ders veren öğretim üyelerinin görevlendirilmesi,

 3. Fakültemize eğitime gelen yabancı uyruklu asistanların yazışmaları ve sertifikalarının düzenlenmesi,

 4. Personel özlük işleri haricindeki dış yazışmalar,

 5. Nöbet puantajları ve hekim sigortalarının başhekimlik yazışmaları,

 6. Amirin vereceği diğer görevler.