Evrak Kayıt ve Yazı İşleriAslı GÜNDOĞDU
İletişim:
Dahili Tel: 4122


GÖREV TANIMI:

1. Kurumsal ve Kişisel şikayet dilekçeleri ile ilgili yazışmaları yapmak
2. Bilirkişi Görevlendirmeleri
3. Tebliğ İşlemleri
4. Evrak Kayıt İşlemleri
5. Akademik personelin iş kazası bildirimlerini yapmak
6. Amirin vereceği diğer işler