Fakülte Sekreterlik Bürosu


 
Süheyda ACIÇI
İletişim:
0 362 457 60 73
Dahili Tel: 2303

 
 GÖREV TANIMI :

1- Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak,
2- Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulunda alınan kararları yazmak ve ilgili bürolara dağıtmak,
3- Disiplin soruşturmaları ile ilgili yazışmaları yapmak,
4- İnceleme ile ilgili yazışmaları yapmak,
5- Gelen-giden evrak dağıtımını sağlamak,
6- Bürolardan gelen evrakları imzaya sunmak,
7- Öğretim üyesi, araştırma görevlileri ve öğrencilerin her türlü evraklarını mühürlemek,
8- Fakültemizde ilan edilen yardımcı doçent kadro alımlarında ve süresi dolan yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarında belirlenen jüri üyelerinin jüri raporlarının takibini yapmak,
9- Amirin vereceği diğer görevleri yapmak