Mali İşler- Araştırma Projeleri Bürosu
Gürkan ŞENOL
İletişim:
gurkans@omu.edu.tr
Dahili Tel: 3971

 

GÖREV TANIMI:

 

1- BAP Projeleri ile ilgili her türlü işlemler
2- BAP Projelerinden yapılan Demirbaş ve Sarf Malzeme alımları ve takibi.
3- BAP Projeleri kapsamında yapılan tüm yazışmalar ,takibi ve dağıtımı.
4- Dekanlık Arşiv Sorumlusu
5- 1927 Bilgisayar ve Donanım Desteği ile ilgili yazışmalar ve takibi.