Öğrenci İşleri Bürosu

 1.  

Hasan TEKELİ
2340

 

      GÖREV TANIMI :

 1. Birimde yapılan işlerin sevk ve idaresini yürütmek

 2. Birimin bölümlerle koordinasyonunu sağlamak

 3. Genel yazışmaları yapmak

 4. Burslarla ilgili işlemleri yapmak

 5. Kısmi zamanlı çalışan öğrenci işlemlerini yapmak

 6. Dersliklerde bulunan kantin denetim işlerini yapmak

 7.  Mezuniyet işlerini takip etmek (Tören hazırlıklarını sağlamak)

 8. Mezuniyet sonrası işlemleri yapma

 

 
 
Osman EKŞİOĞLU

(SINIF  I)
 
İletişim:
Dahili Tel: 2332

         GÖREV TANIMI :

 

 1. 1. Sınıf PDÖ ve  Laboratuar gruplarının düzenlenerek ilgili öğrenci ve bölümlere bildirilmesi

 2. Sınavda görevli öğretim üyelerine resmi yazı gönderilmesi

 3. Ortak derslerle ilgili işlemlerin yapılması.

 4. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaların yazılıp gerekli yerlere dağıtımı

 5. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi, devamsızlıktan kalan öğrencilerin ilan edilmesi.

 6. Öğrenci Belgesi  ve transkript verme

 7. Aylık öğretim üyelerinin çalışma saatlerinin çıkarılıp Dekanlığa bildirilmesi

 8. Öğrenme Kaynakları merkezine (ökm) öğrencilerle ilgili duyuru ve ders programlarının eklenmesi.

 9. Yeni kayıtlı öğrencilere öğrenme kaynakları şifresi verilmesi.

 10. Yatay Geçiş dosyalarının kabül edilip düzenlenip yatay geçiş komisyonuna sunulması.

 11. Eğitim-Öğretim yılının sonunda sınav evraklarının arşivlenmesi


Çiğdem SARISOY
 
(SINIF  2-6)
 
İletişim:
Dahili Tel: 3156

          GÖREV TANIMI :

 1. Eğitim-Öğretim yılında intörn öğrencilere  verilecek stajların planlanıp, staj programlarının yapılması,

 2. Yatay geçiş dosyalarının kabul edilip düzenlenerek, yatay geçiş komisyonuna sunulması,

 3. Disiplin cezası ile ilgili yazışmaların yapılması,

 4. Burs ve staj işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

 5. Kayıt dondurmak ve kayıt silmek isteyen öğrencilerin durumlarının  incelenerek  karar yazışmalarının yapılması, 

 6. İntörn öğrencilerin bilgilerinin otomasyon sisteminde güncel olmasını sağlamak.

 7. Öğrencilerin izinli oldukları ve devamsızlık sürelerinin bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi,

 8. Transkript, Öğrenci Belgesi ve İlgili Makama yazılar düzenleme.

 9. 2. Sınıf  pdö ve laboratuar gruplarının düzenlenerek, ilgili öğrenci ve bölümlere bildirilmesi

 10. Öğretim üyelerinin aylık çalışma saatlerinin listelenip dekanlığa bildirilmesi.

 11. Öğrenciler ile ilgili duyuru ve ders programlarının Öğrenme Kaynakları Merkezine eklenmesi.

 12. Eğitim-Öğretim yılının bitiminde sınav evraklarının arşivlenmesi.

    

 
 
 
Şükran ÖZYÜREK
(SINIF  3-5)
 
İletişim:
Dahili Tel: 3154

              GÖREV TANIMI :

 1. 3. Sınıf PDÖ ve  Laboratuar gruplarının düzenlenerek ilgili öğrenci ve bölümlere

 2. bildirilmesi

 3. Sınavda görevli öğretim üyelerine resmi yazı gönderilmesi

 4. 5.sınıf  ders programlarının düzenlenip dağıtımı,

 5. 5. Sınıf  hastabaşı listelerinin basılıp gerekli öğretim üyelerine gönderilmesi

 6. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaların yazılıp gerekli yerlere dağıtımı

 7. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi, devamsızlıktan kalan öğrencilerin ilan edilmesi.

 8. Öğrenci Belgesi  ve transkript verme

 9. Aylık öğretim üyelerinin çalışma saatlerinin çıkarılıp Dekanlığa bildirilmesi

 10. Öğrenme Kaynakları merkezine (ökm) öğrencilerle ilgili duyuru ve ders programlarının eklenmesi.

 11. Yatay  Geçiş dosyalarının kabül edilip düzenlenip yatay geçiş komisyonuna

 12.  sunulması.

 13. Eğitim-Öğretim yılının sonunda sınav evraklarının arşivlenmesi.

 

 
Derya BALCI
 
(SINIF 4)
 
İletişim:
Dahili Tel: (3155)

         GÖREV TANIMI :

 1. Geri bildirim evraklarının öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlayarak toplanan evrakların sisteme aktarılması 

 2. Yatay geçiş dosyalarının kabul edilip düzenlenerek yatay geçiş komisyonuna sunulması,

 3. Sınav değerlendirme formlarının kontrolünün yapılarak ilgili birimlere yollanması,

 4. Disiplin cezası ile ilgili yazışmaların yapılması,

 5. Öğrenci temsilciliği ile ilgili yazışmaların yapılması,

 6. Burs işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

 7. Staj işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

 8. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin durumlarının  incelenerek kayıtlarının dondurulması ve karar yazışmalarının yapılması,

 9. Kayıt silme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi, karar ve yazışmalarının yapılması,

 10. ,Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi, devamsızlıktan kalan öğrencilerin ilan edilmesi.

 11. Öğrenci Belgesi, İlgili Makama yazılan yazılar ve burs için Transkript  düzenleme,

 12. Eğitim–Öğretim yılının bitiminde sınav evraklarının arşivlenmesi, 

       

 
 

Tolga KÜÇÜK
(İNGİLİZCE TIP SINIF  I-II-III-IV-V)
 
İletişim:
Dahili Tel: 2771

       GÖREV TANIMI :

 1. İngilizce Tıp 1. Sınıf  2. Sınıf ve 3. Sınıf  PDÖ- Laboratuar gruplarının düzenlenerek ilgili öğrenci ve bölümlere bildirilmesi

 2. Sınavda görevli öğretim üyelerine resmi yazı gönderilmesi

 3. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaların yazılıp gerekli yerlere dağıtımı

 4. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerin listelenmesi ve Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi, devamsızlıktan kalan öğrencilerin ilan edilmesi.

 5. Öğrenci Belgesi  ve transkript verme

 6. Öğrenme Kaynakları merkezine (ökm) öğrencilerle ilgili duyuru ve ders programlarının eklenmesi.

 7. Yeni kayıtlı öğrencilere öğrenme kaynakları şifresi verilmesi.

 8. Yatay Geçiş dosyalarının kabül edilip düzenlenip yatay geçiş komisyonuna sunulması.

 9. Eğitim-Öğretim yılının sonunda sınav evraklarının arşivlenmesi

 10. Yatay geçiş dosyalarının kabul edilip düzenlenerek, yatay geçiş komisyonuna sunulması,

 11. Disiplin cezası ile ilgili yazışmaların yapılması,

 12. Burs ve staj işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

 13. Kayıt dondurmak ve kayıt silmek isteyen öğrencilerin durumlarının  incelenerek  karar yazışmalarının yapılması, 

 14. Öğrencilerin izinli oldukları ve devamsızlık sürelerinin bölüm Başkanlıklarına bildirilmesi,

 15. Transkript, Öğrenci Belgesi ve İlgili Makama yazılar düzenleme.

 16. Öğretim üyelerinin aylık çalışma saatlerinin listelenip dekanlığa bildirilmesi.

 17. Öğrenciler ile ilgili duyuru ve ders programlarının Öğrenme Kaynakları Merkezine eklenmesi.

 18. Eğitim-Öğretim yılının bitiminde sınav evraklarının arşivlenmesi.

 19. Sınavda görevli öğretim üyelerine resmi yazı gönderilmesi

 20. İngilizce Tıp 4. ve 5.sınıf  ders programlarının düzenlenip dağıtımı,

 21. Sınav değerlendirme formlarının kontrolünün yapılarak ilgili birimlere yollanması,

 22. Disiplin cezası ile ilgili yazışmaların yapılması,