Personel Bürosu (Asistan-İdari Personel)Sevda KINIK
Şef
İletişim:
Dahili Tel: 2738

 GÖREV TANIMI:

1. Birimde yapılan işlerin sevk ve idaresini yürütmek
2. Havale edilen evrakların personel arasındaki dağılımını yapmak
3. Yazışmaların kontrolünü yapmak
4. Üst yöneticilerin vereceği görevleri yapmak
5. Araştırma Görevlilerinin  e- imzalarının oluşturulması işlemleri ve  kimlik doğrulamalarının yapılması
6. Araştırma görevlilerinin nüfus  ve adres bilgilerinin  Üniversite Bilgi sistemine(ubs) güncellenmesi
7. Büro içerisinde yapılan tüm genel yazışmalar
8. Tıpta uzmanlık sınavına giren araş.görevlilerinin Rektörlük ve Bakanlık ile ilgili yazışmaları

 Makbule BAŞAR
İletişim:
Dahili Tel: 2738

 GÖREV TANIMI:

1. TUS ve YDUS Kontenjanları ile ilgili Anabilim Dalları ve Rektörlük Makamı ile ilgili yazışmalar

2. Göreve başlayan Araştırma görevlilerinin başlama yazışmaları
3. Uzmanlık eğitimi bitirenlerin ayrılış işlemleri
4.
 İdari personel ve uzmanlık öğrencilerinin  tüm özlük işleri
5. 
Araştırma görevlilerinin Askerlik işlemleri
6. 
Araştırma görevlilerinin yasal süre ve ek süre takipleri
7. Akademik tablo ve formların düzenlenmesi takipleri
8. 
Fakülte Yönetim Kurul Kararlarının gereği
9. 
Yatay geçiş işlemleri

 Nurhan KESKİN
İletişim:
Dahili Tel: 2738

 GÖREV TANIMI:

1. Yurt içi ve Yurt dışı kısa süreli geçici görevlendirmelerin takiplerinin yapılarak otomasyon sistemine işlenmesi
2. 
10 günlük ve 3 aylık limit takiplerinin yapılarak aşımlarının döner sermaye işletme müdürlüğüne bildirilmesi
3. 
Rotasyon eğitimi (İç ve Dış rotasyon eğitimi alacak olan araştırma görevlilerimizin ve  kurum dışından gelen araştırma  görevlilerinin yazışmaları)
4. 
İzinlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi
5.
 Genel yazışmalar
6.
 Arşiv ve dosyalama 

 

Ortak yapılan İşler : 

 1. Genel yazışmalar,

 2. Arşiv ve dosyalama