Personel Bürosu (Öğr. Üyesi)

 Sorumlu:Zeliha İLHAN Zeliha İLHAN
İletişim:
zilhan@omu.edu.tr
Dahili Tel: 3041

 GÖREV TANIMI:

1. Yurt içi ve Yurt dışı kısa süreli geçici görevlendirmelerin takiplerinin yapılarak excel tablolarına ve ayrıca Nucleus otomasyon sistemine işlenmesi
2. 10 günlük ve 3 aylık limit takiplerinin yapılarak aşımlarının döner sermaye işletme müdürlüğüne bildirilmesi
3. Bölüm Başkanlıkları,Anabilim Dalı Başkanlıkları,Bilim Dalı başkanlıkları süre takipleri ve seçim  yapılarak atamaların yapılması
4. Atanma yazışmaları (Doçentlik,Profesörlük)

 Sema ÇAYA
İletişim:
sgumus@omu.edu.tr
Dahili Tel: 3041

 GÖREV TANIMI:

1. Uzun Süreli yurt içi yurt dışı görevlendirmeler
2. 1921 - 1922 OMÜ BAP başvuru
3. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğreim Elemanı kadrolarına Uzman,Öğretim Görevlİsi alımları
4. Yardımcı Doçent alımları
5. Serbest Meslek icra etme talepleri
6. Kadro istekleri ve kadro taleplerinin hazırlanması
7. Akademik tablo ve formların düzenlenmesi takipleri
8. Göreve başlama ve ayrılış

 Sevda DENİZ
İletişim:
Dahili Tel: 3041

 GÖREV TANIMI:

1. İzinler: Yıllık,şua,mazeret.ölüm. doğum , ücretsiz vs. izinlerin takiplerinin yapılarak excel tablolarına ve ayrıca Nucleus otomasyon sistemine işlenmesi
2. İzinlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi
3. İdari görevleri bulunan öğretim üyelerinin döner sermaye takiplerinin yapılması
4. Ücretsiz İzin İşleri
5. Görevlendirme iç-dış yazışmaları
6.Yardımcı Doçent süre takipleri,jüri yazışmaları, süre uzatmaları

 

Ortak yapılan İşler : 

1. İlgili makama belge düzenlenmesi
2. Günlük yazışmalar
3. Evrakların arşivlenmesi