Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetimi Bürosu

 Aslı Gündoğdu
İletişim:
omutip@omu.edu.tr
Dahili Tel: 4122

 

 GÖREV TANIMI:

 1. Akademik Faaliyet Raporlarının hazırlanması,

 2. Elektronik Posta Yönetim Sistemi’nin (EBYS) teknik koordinasyonu,

 3. Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemi koordinasyonu,

 4. İç kontrol (Kios) Koordinasyonu,

 5. Dekanlık duyuru ve maillerini yollamak,

 6. İş Sağlığı ve Güvenliği yazışmalarını yapmak,

 7. Tıp Fakültesi’nin web sayfasının güncellenmesi,

 8. Birim amirimin vereceği diğer görevler.